Gesloten voor aanvragen

Investeringssubsidie toegevoegde waarde visserijproducten

Laatst gecontroleerd op:
3 november 2022
Gepubliceerd op:
16 mei 2019

Wilt u investeren in machines voor uw vissersvaartuig? En verbetert hierdoor de toegevoegde waarde van uw visserijproducten? U kon de Investeringssubsidie toegevoegde waarde visserijproducten in 2018 en 2019 aanvragen.

Visserijondernemingen staan voor grote uitdagingen. Om hun concurrentiepositie te verbeteren zijn investeringen nodig. Met deze subsidie stimuleert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) visserijondernemingen om te investeren.

Budget

Voor deze subsidie was er € 2,8 miljoen beschikbaar voor elke openstelling. De financiering komt voor 75% uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en wordt voor 25% nationaal gefinancierd.

Voorwaarden

Heeft u deze subsidie aangevraagd? U moet voldoen aan bepaalde voorwaarden:

  • U mag het vaartuig 5 jaar lang niet buiten de Europese Unie verplaatsen. Deze termijn start na onze laatste subsidiebetaling.
  • U volgt de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid tot minimaal 5 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling.
  • U houdt de investering minimaal 5 jaar in stand. Dit gaat in vanaf het moment dat u onze laatste betaling heeft ontvangen. Dit heet instandhoudingsplicht.
  • U neemt contact met ons op als er iets verandert, zoals verandering in eigendom, aanpassing naar een andere vorm van visserij of vernietiging van de machine.
  • U houdt een administratie bij en bewaart deze minimaal 7 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling.

 

Wetten en regels

Op de pagina Regelgeving EFMZV vindt u meer informatie over de wetten en regels voor deze regeling.

Vragen over deze subsidie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?