Open voor aanvragen

ISDE: Wat wijzigt er vanaf 2023?

Gepubliceerd op:
13 december 2022
Laatst gecontroleerd op:
24 januari 2023

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) wordt vanaf 2023 voor meer mensen bereikbaar. We hebben de wijzigingen voor u hieronder op een rijtje gezet.

Nu ook subsidie voor één isolatiemaatregel

In 2023 kunt u ook subsidie aanvragen voor één isolatiemaatregel. Deze maatregel moet u wel hebben genomen na 1 april 2022. U krijgt dan ongeveer 15% van de isolatiekosten aan subsidie. Neemt u binnen 24 maanden een 2e (of meer) maatregelen? Dan wordt het subsidiebedrag voor de eerste isolatiemaatregel verdubbeld tot ongeveer 30% van de isolatiekosten. Deze percentages zijn slechts een schatting. De exacte subsidiebedragen en voorwaarden bij één of 2 (of meer) maatregelen vindt u in de tabel op de pagina van de isolatiemaatregelen.

Bekijk de subsidiebedragen van isolatiemaatregelen

Met deze nieuwe voorwaarde is het mogelijk om per maatregel subsidie te ontvangen. Ook al neemt u later nog meer maatregelen.

Andere berekening m2 voor glas

Vanaf 1 januari 2023 geldt voor de berekening van het glasoppervlakte de zogenoemde binnenwerkse maat. Dit betekent dat u van binnenuit de totale oppervlakte van kozijn en glas bij elkaar optelt. Uw kozijn telt vanaf 2023 dus mee voor het subsidiebedrag per m2. De wijziging geldt voor glasisolatie met een installatiedatum vanaf 1 januari 2023.

Subsidie voor elektrische kookvoorziening

Woningeigenaren kunnen vanaf 2023 subsidie aanvragen voor een elektrische kookvoorziening. Dat is een vast subsidiebedrag van € 400. Dit zijn de voorwaarden:

  • de woning is aangesloten op een warmtenet
  • na 1 april 2022 is de gasmeter definitief verwijderd
  • u heeft geen ISDE-subsidie gehad voor aansluiting op een warmtenet
  • na 1 april 2022 is de elektrische kookvoorziening aangeschaft en
  • de elektrische kookvoorziening is nieuw en niet eerder gebruikt

De elektrische kookvoorziening geldt niet als 2e maatregel. Installeert u bijvoorbeeld een kookvoorziening nadat u glasisolatie heeft laten aanbrengen, dan blijft voor de glasisolatie het lagere subsidiebedrag gelden.

Meer tijd voor een subsidieaanvraag

Vanaf 2023 heeft u als woningeigenaar maar liefst 24 maanden de tijd om uw subsidieaanvraag te doen nadat u uw maatregel heeft laten uitvoeren. Deze termijn geldt alleen voor maatregelen die u vanaf 1 januari 2022 heeft genomen.

Ook voor zakelijke gebruikers geldt in 2023 de ruimere termijn van 24 maanden. Dit weliswaar in omgekeerde volgorde: u doet als zakelijke gebruiker namelijk eerst uw subsidieaanvraag en laat vervolgens binnen 24 maanden de maatregelen uitvoeren.

Groter vermogen warmtepompen

Het vermogen van warmtepompen die in aanmerking komen voor subsidie gaat omhoog. De warmtepomp mag vanaf 2023 een thermisch vermogen hebben tot 400 kW. Voor geschakelde installaties geldt een gezamenlijk maximum van een thermisch vermogen van 500 kW.

Subsidie voor VvE's

Subsidie aan verenigingen van eigenaars (VvE) voor warmtepompen, zonneboilers en warmtenetten gaat in januari 2023 over naar de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). Voor zonnepanelen en kleine windturbines kunnen VvE’s nog terecht bij ISDE.

Bent u tevreden over deze pagina?