Open voor aanvragen

ISDE: Stappenplan zakelijke gebruikers

Gepubliceerd op:
18 juli 2017
Laatst gecontroleerd op:
2 januari 2023

Doorloop dit stappenplan. U leest in 8 stappen wat u moet doen zodat u de aanvraag goed kunt afronden.

Stap 1: Maak uw keuze

Als u weet welke maatregelen (apparaten) u laat installeren in uw gebouw of te verhuren woning en de voorwaarden kent, kunt u naar de volgende stap. De voorwaarden leest u per maatregel via de pagina voor zakelijke gebruikers.

Stap 2: Controleer de Meldcodelijst

Voordat u een aanvraag doet voor een maatregel (warmtepomp of zonneboiler), controleert u eerst de Meldcodelijst. Staat uw maatregel op de lijst? Kies dan in uw aanvraag de meldcode van de maatregel. De meldcode betekent dat de keuze die u maakt voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. Voor zonnepanelen en kleine windturbines heeft u geen meldcode nodig, hiervoor hebben we dus ook geen Meldcodelijst.

Staat uw warmtepomp of zonneboiler niet op de lijst of vraagt u aan voor zonnepanelen of een kleine windturbine? Dan kunt u een aanvraag doen door de productbeschrijving en technische documentatie van de maatregel mee te sturen. Wij controleren dan of de maatregel voldoet aan de technische eisen. Gaat u ondertussen een verplichting aan, dan bestaat het risico dat bij controle blijkt dat uw gekozen maatregel niet voldoet aan onze eisen. U heeft dan geen recht op subsidie.

Stap 3: Vraag de subsidie aan

Vraag de subsidie aan voordat u de koopovereenkomst voor de maatregel sluit. U mag voor meer maatregelen subsidie aanvragen.

Inloggen en aanvragen

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Bent u een particuliere verhuurder van woon- of bedrijfsruimtes? Dan wordt u ook gezien als zakelijke gebruiker (behalve bij aanvragen voor zonnepanelen en kleinschalige windturbines). Heeft u geen KVK-nummer en kunt u daarom geen eHerkenning aanvragen? Gebruik dan uw DigiD om in te loggen.

Meerdere apparaten/woningen/adressen

Gaat u een aanvraag indienen voor het installeren van maatregelen voor meerdere woningen/adressen, dan kunt u dat rechtstreeks in het aanvraagformulier doen of met behulp van onderstaande xls-bestanden:

Vul in het bestand postcodes, huisnummers/toevoegingen, meldcode van de maatregelen (uploaden als csv-bestand). Plaatst u op één adres meerdere maatregel, maak dan per maatregel één regel aan.

Iemand anders machtigen

U kunt ook iemand machtigen om de aanvraag voor u te doen. Dat kan met het formulier Machtiging intermediair subsidies. Vul dit samen in met degene die u wilt machtigen. U hoeft dit formulier niet mee te sturen, maar u moet het wel bewaren. De gemachtigde kan daarna met zijn/haar eigen eHerkenningsmiddel inloggen en de aanvraag doen.

Stap 4: Wacht op de beslissing

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat het referentienummer van uw aanvraag. U vindt de bevestiging ook terug als u weer inlogt in het eLoket. Het staat dan onder Berichten.

Beslissing

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Na beoordeling van uw aanvraag, ontvangt u een beslissing per brief. Bij een positieve beslissing staat hierin vermeld welk bedrag u verleend krijgt.

Stap 5: Koop de maatregel

Als u een positieve beslissing/subsidieverlening heeft ontvangen, kunt u de maatregel kopen.

Stap 6: Laat de maatregel installeren

Laat de maatregel door een bouwinstallatiebedrijf installeren. Dit mag alleen in een pand in Nederland. Een warmtepomp wordt meestal in een pand geplaatst. De zonneboiler, zonnepanelen of kleinschalige windturbine worden deels of helemaal op of naast het pand geplaatst. Vraag de installateur een bewijs van de installatie, bijvoorbeeld een (installatie)factuur of inbedrijfsstellingsformulier.

Stap 7: Neem de maatregel op tijd in gebruik

U moet de maatregel in gebruik nemen binnen 24 maanden, nadat u de beslissing over de subsidie (subsidieverlening) heeft ontvangen. Lukt dat niet, dan kunt u uitstel vragen. Dit moet u doen voordat de 24 maanden zijn verstreken. Voorwaarde voor uitstel is dat er een concreet vooruitzicht is dat u de maatregel binnen een afzienbare en afgesproken termijn in gebruik neemt.

U kunt uitstel vragen door een brief of e-mail te sturen. Vermeld daarin de reden van de vertraging en de geplande datum van ingebruikname. Voeg bij uw bericht (een kopie van) de koopovereenkomst en een onderbouwing van de nieuwe installatiedatum.

Stap 8: Vraag een vaststelling aan

Na de installatie en betaling van de maatregel vraagt u een vaststelling aan van de subsidie. Dit is nodig om de subsidie te ontvangen. Vraag deze vaststelling aan binnen 13 weken nadat u maatregel in gebruik neemt. Geef in het vaststellingsformulier het verleningskenmerk op. Het verleningskenmerk vindt u rechtsboven op de eerste pagina van de positieve beslissing over uw subsidieaanvraag (de subsidieverlening).

Meerdere apparaten/woningen/adressen

Vraagt u een vaststelling aan voor meerdere woningen/adressen, geef dan alle woningen/adressen op in deze vaststellingsaanvraag. Het is mogelijk om alle woningen/adressen één voor één in te voeren (handmatig). U kunt ze ook in één keer importeren in het formulier door het importeren van een csv-bestand (xlsx). Vul de gegevens in en sla het xlsx bestand hierna op als CSV (gescheiden door lijnscheidingstekens). In het vaststellingsformulier kunt u alle  woningen/adressen dan in één keer importeren.

Betaling van uw subsidie

Als wij uw vaststellingsaanvraag goedkeuren, ontvangt u de beslissing per brief. Hierin staat welk bedrag u krijgt. Daarna krijgt u het subsidiebedrag op uw rekening. U ontvangt de beslissing binnen 13 weken na uw aanvraag. De betaling volgt maximaal een week na de beslissing.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?