Open voor aanvragen

ISDE: Stappenplan zakelijke gebruikers

Gepubliceerd op:
18 juli 2017
Laatst gecontroleerd op:
22 februari 2022

Doorloop dit stappenplan. U leest in 8 eenvoudige stappen wat u moet doen zodat u de aanvraag goed kunt afronden.

Stap 1: Maak een keuze

Als u weet welke maatregelen u gaat nemen in uw gebouw of te verhuren woning en de voorwaarden kent, kunt u naar de volgende stap. De voorwaarden leest u per maatregel via de startpagina voor zakelijke gebruikers.

Stap 2: Controleer de apparatenlijst

Controleer voordat u een aanvraag voor een apparaat (warmtepomp of zonneboiler) gaat doen eerst de apparatenlijst. Staat uw apparaat in de lijst? Kies dan in uw aanvraag de meldcode van het apparaat. De meldcode betekent dat de keuze die u maakt voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.

Staat uw apparaat niet in de lijst? U kunt dan toch een aanvraag doen. Stuur dan de productbeschrijving en technische documentatie van uw apparaat mee. Wij controleren dan of het apparaat voldoet aan de technische eisen. Gaat u ondertussen een verplichting aan, dan bestaat risico dat bij controle blijkt dat uw gekozen apparaat niet voldoet aan onze eisen. U heeft dan geen recht meer op subsidie.

Stap 3: Vraag de subsidie aan

Vraag de subsidie aan voordat u de koopovereenkomst voor het apparaat sluit. U mag voor meer apparaten subsidie aanvragen.

Inloggen en aanvragen

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Bent u een particuliere verhuurder van woon- of bedrijfsruimtes? Dan wordt u ook gezien als zakelijke gebruiker (behalve bij aanvragen voor zonnepanelen en kleinschalige windturbines). Heeft u geen KVK-nummer en kunt u daarom geen eHerkenning aanvragen? Gebruik dan uw DigiD om in te loggen.

Meerdere apparaten/woningen/adressen

Gaat u een aanvraag indienen voor het plaatsen van apparaten voor meerdere woningen/adressen of aanvragen voor een installatie of warmtenetaansluitingen die gebruikt wordt voor meerdere woningen/adressen, dan kunt u dat rechtstreeks in het aanvraagformulier doen of met behulp van onderstaande linken naar xls-bestanden:

Direct aanvragen via onderstaande buttons

Iemand anders machtigen

U kunt ook iemand machtigen om de aanvraag voor u te doen. Dat kan met het formulier Machtiging intermediair subsidies. Vul dit samen in met degene die u wilt machtigen. U hoeft dit formulier niet mee te sturen, maar u moet het wel bewaren. De gemachtigde kan daarna met zijn/haar eigen eHerkenningsmiddel inloggen en de aanvraag doen. Let op: Vanaf 1 juli 2021 kunt u uitsluitend met eH2+ of hoger inloggen. Houd rekening met een leveringstermijn van ongeveer 2 weken.

Stap 4: Wacht op de beslissing

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging via e-mail. Daarin staat het referentienummer van uw aanvraag. U vindt de bevestiging ook terug als u weer inlogt in het eLoket. Het staat dan onder Berichten.

Beslissing

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Na beoordeling van uw aanvraag, ontvangt u een beslissing per post. Bij een positieve beslissing staat hierin vermeld welk bedrag u verleend krijgt. Meer dan 90% van de aanvragen handelen we binnen 8 weken af.

De overige aanvragen ontvangen na ongeveer 7 weken een brief. Hierin staat dat de afhandeltermijn eenmalig wordt verlengd en wat de reden daarvan is. Bijvoorbeeld omdat bepaalde informatie ontbreekt.

Stap 5: Koop het apparaat

Als u een positieve beslissing / subsidieverlening heeft ontvangen, kunt u het apparaat kopen.

Stap 6: Laat het apparaat installeren

Laat het apparaat door een bouwinstallatiebedrijf installeren. Dit mag alleen in een pand in Nederland. Alleen een warmtepomp wordt hoofzakelijk in een pand geplaatst. Alle andere technieken worden deels of helemaal niet in een pand geplaatst.

Vraag de installateur een bewijs van de installatie, bijvoorbeeld een (installatie)factuur of inbedrijfsstellingsformulier.

Stap 7: Neem het apparaat op tijd in gebruik

U moet het apparaat in gebruik nemen binnen 12 maanden, nadat u de beslissing over de subsidie heeft ontvangen. Voor een centrale aansluiting op een warmtenet geldt dat u de aansluiting moet realiseren binnen 24 maanden.

Lukt dat niet, dan kunt u uitstel vragen. Dit moet u doen voordat de 12 maanden of 24 maanden (warmtenet) zijn verstreken. Voorwaarde voor uitstel is dat er een concreet vooruitzicht is dat u het apparaat binnen een afzienbare en afgesproken termijn in gebruik neemt.

U kunt uitstel vragen door een brief of e-mail te sturen. Vermeld daarin de reden van de vertraging en de geplande datum van ingebruikname. Voeg bij uw bericht (een kopie van) de koopovereenkomst en een onderbouwing van de nieuwe installatiedatum.

Stap 8: Vraag een vaststelling aan

Na de installatie en betaling van het apparaat of de maatregel vraagt u een vaststelling aan van de subsidie. Dit is nodig om de subsidie betaald te krijgen. U dient uiterlijk 13 weken na installatie van het apparaat of de maatregel een vaststellingsaanvraag in. Voor een centrale aansluiting op een warmtenet geldt dat u dit binnen 24 maanden moet doen.

Subsidieaanvraag gedaan in 2021 en daarna?

Het vaststellingsformulier voor zonnepanelen en kleinschalige windturbines, zonneboilers, warmtepompen en aansluitingen op het warmtenet, vindt u  - na inloggen op het eLoket - onder het tabblad 'Mijn aanvragen'.

Subsidieaanvraag gedaan vóór 2021?

Vraagt u vaststelling aan voor een subsidieaanvraag die is ingediend vóór 2021? Dan vindt u het vaststellingsformulier - na inloggen op het eLoket - onder de tab 'Nieuwe aanvraag'. Klik op het volgende formulier: Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) – 2020 vaststelling zakelijke markt.

Geef in het vaststellingsformulier het verleningskenmerk op. Het verleningskenmerk vindt u rechtsboven op de 1e pagina van de beslissing over uw subsidieaanvraag.

Meerdere apparaten/woningen/adressen

Dient u een vaststelling in voor meerdere woningen/adressen, dan dient u alle woningen/adressen op te geven in de vaststelling. Het is mogelijk om de woningen/adressen 1 voor 1 in te voeren (handmatig). U kunt alle woningen/adressen ook in één keer importeren in het formulier door het importeren van een csv-bestand (xlsx) - vul de gegevens in, sla het xlsx bestand hierna op als CSV (gescheiden door lijnscheidingstekens). In het vaststellingsformulier kunt u de woningen/adressen dan in 1 keer importeren.

Betaling van uw subsidie

Als wij uw vaststellingsaanvraag goedkeuren, ontvangt u een beslissing per post. Hierin staat welk bedrag u krijgt. Daarna krijgt u de betaling op uw bankrekening. U ontvangt de beslissing binnen 13 weken na uw aanvraag. De betaling volgt maximaal een week na de beslissing.

Vragen over ISDE?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?