Open voor aanvragen

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

Gepubliceerd op:
15 oktober 2021
Laatst gecontroleerd op:
4 september 2022

De Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) biedt particuliere verhuurders of institutionele beleggers de gelegenheid om subsidie aan te vragen voor het verduurzamen van hun gereguleerde huurwoningen. De SVOH opent op 1 april 2022 om 09:00 uur en loopt door tot en met 31 december 2025 17:00 uur.

Budget en looptijd

Startdatum:
vrijdag 1 april 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
woensdag 31 december 2025
04:00 PM (CET)
Totaal budget:
€ 152.000.000
Verleend:
€ 32.030
In behandeling:
€ 40.552
Nog beschikbaar
100 % (€ 151.927.418)

In het Klimaatakkoord staat dat alle woningen en gebouwen in Nederland in 2050 CO2-arm moeten zijn. Deze verduurzaming vraagt om investeringen in energiebesparende maatregelen van huurwoningen. De SVOH wordt beschikbaar gesteld omdat er voor veel particuliere verhuurders en sommige institutionele beleggers geen andere subsidieregeling beschikbaar is voor isolerende maatregelen.

De financiële positie van deze doelgroep is bovendien achteruit gegaan door de huurbevriezing in de gereguleerde sector. Deze bevriezing trad per 1 juli 2021 in werking naar aanleiding van de motie Beckerman. Verhuurders kregen door deze huurbevriezing te maken met een inkomstenderving, waardoor investeringen in regulier onderhoud en woningverduurzaming in het gedrang komen. Om de investeringscapaciteit van verhuurders op peil te houden, wordt de SVOH beschikbaar gesteld als tegemoetkoming voor de huurbevriezing.

Let op: aanvragen van € 125.000 of meer moet u vóór de uitvoering indienen en aanvragen van minder € 125.000 mag u pas ná de uitvoering indienen.

Doelgroepen

De SVOH is bedoeld voor de volgende 2 doelgroepen:

 1. Verhuurders met maximaal 100 huurwoningen onder de liberalisatiegrens in de gereguleerde huursector. Deze verhuurders kunnen een aanvraag doen voor maximaal 50 woningen
 2. Verhuurders met huurwoningen boven de liberalisatiegrens in de gereguleerde huursector, waarvan de huur bij aanvang van het huidige huurcontract onder de toenmalige liberalisatiegrens viel. Deze verhuurders mogen voor een onbeperkt aantal woningen SVOH aanvragen.

Gereguleerde huursector en liberalisatiegrens

Bij huurwoningen is de aanvangshuurprijs een belangrijk factor om te bepalen of deze in de gereguleerde huursector vallen. Lag deze bij de begindatum van het huidige huurcontract beneden de (toenmalige) liberalisatiegrens, dan valt de woning in de gereguleerde sector (sociale huurwoningen). Voor 2022 is de liberalisatiegrens voor de aanvangshuurprijs maximaal € 763,47 per maand.

Budget

Voor de SVOH geldt voor de totale looptijd van de regeling (2022-2025) een subsidiebudget van € 152 miljoen.

Voorwaarden

Lees voordat u een aanvraag indient, goed de voorwaarden door. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden. De overige voorwaarden en de voorwaarden per maatregel staan op de pagina SVOH: voorwaarden

U dient als verhuurder eigenaar te zijn van de woning op het moment dat u hiervoor subsidie aanvraagt. Wij verstrekken de subsidie:

 • voor 2 of meer energiebesparende- of onderhoudsmaatregelen óf 1 energiebesparende en 1 onderhoudsmaatregel die zijn uitgevoerd na 1 april 2022;
 • voor een energieadvies (alleen in combinatie met het uitvoeren van 2 of meer maatregelen);
 • als de woning aantoonbaar wordt verhuurd op de dag voorafgaande aan de dag dat u de subsidieaanvraag indient;
 • ten behoeve van gereguleerde huurwoningen onder de liberalisatiegrens als u maximaal 100 van deze gereguleerde huurwoningen in het bezit heeft. Voor maximaal 50 van deze woningen mag u subsidie aanvragen;
 • wij verstrekken per woning eenmaal subsidie voor dezelfde maatregel. Daarnaast mag voor eenzelfde maatregel niet al eerder subsidie ontvangen zijn via een andere regeling.

Aanvragen

U vraagt aan van 1 april 2022 09:00 uur tot en met 31 december 2025 17:00 uur. Dit doet u online met een digitaal aanvraagformulier. Hiervoor gebruikt u de aanvraagknop, maar leest u eerst goed het aanvraagproces door. Houd in ieder geval rekening met het volgende:

 • het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 6.000 per woning;
 • per verhuurder verlenen wij niet meer dan € 400.000 subsidie;
 • een aanvraag mag betrekking hebben op meerdere woningen;
 • aanvragen van € 125.000 of meer moet u vóór de uitvoering indienen;
 • aanvragen van minder € 125.000 mag u pas ná de uitvoering indienen;
 • de subsidie ontvangt u altijd achteraf. Ook voor de aanvragen van € 125.000 of meer. Wij voorzien niet in voorschotten.

Let op: wij adviseren u de huurder te informeren over de verkregen subsidie. Door deze woningverbetering mag u namelijk als verhuurder de huur verhogen volgens de huurcommissiemethode.

Bekijk het volledige aanvraagproces om uw aanvraag goed voor te bereiden

Controle en handhaving

Wij bewaken de rechtmatige verstrekking van de subsidie. Wanneer wij vermoeden dat er fraude is gepleegd, doen wij aangifte van oplichting en/of valsheid in geschrifte bij het Openbaar Ministerie. Ook vorderen wij de subsidie meteen terug als deze onterecht is ontvangen.

Webinar

In maart 2022 vond er een webinar plaats over de SVOH.

Bekijk de volledige webinar SVOH terug

Meer weten?

Vragen over de SVOH?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?