Open voor aanvragen

SVOH: voorwaarden

Gepubliceerd op:
4 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
1 april 2022

De Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) verleent subsidie aan de doelgroepen voor het verduurzamen van hun woningen. U vindt op deze pagina de voorwaarden die voor de SVOH gelden.

Energieadvies

Een energieadvies is een op of na 1 juli 2021 door een EnergiePrestatie-adviseur (EPA) opgesteld rapport waar het volgende in staat:

  • een beschrijving van de energieprestatie van de woning op basis van een ter plekke door een EPA uitgevoerde technische en bouwkundige beoordeling van de schil* en de installaties van de woning;
  • een beschrijving van de mogelijk uit te voeren maatregelen, met de mogelijke uitvoeropties plus de voor- en nadelen per maatregel;
  • een inschatting van de investering en van de te realiseren energiebesparing per mogelijk uit te voeren maatregel. Dit leidt tot een onderbouwde lijst met de belangrijkste te nemen maatregelen;
  • de terugverdientijd per mogelijk uit te voeren maatregel.

*de schil is de afscheiding van het verwarmde gebied van een woning met 'buiten' bestaande uit dak, gevel, kozijn met daarin paneel, beglazing of deur, en vloer.

Hoogte subsidie energieadvies

De hoogte van deze subsidie bedraagt voor:

  • 1 tot 4 woningen: 75% van de kosten tot maximaal € 400;
  • 5 tot 8 woningen: 75% van de kosten tot maximaal € 800;
  • Bij meer dan 8 woningen: 75% van de kosten tot maximaal € 800. Vanaf de 9e woning komt daar € 80 per woning bij tot het maximaal totale subsidiebedrag van € 2.560. 

Energiebesparende maatregelen

Voor verduurzaming komen de in de tabel vermelde maatregelen in aanmerking, met de daarbij behorende minimale isolatiewaarde- of rendementseis, de vereiste minimale oppervlakte en het subsidiebedrag per m2 of woning.

Subsidie per maatregel

Isolatiemaatregel   Minimale isolatiewaarde Minimale isolatieoppervlakte per woning (in m2) Subsidie per m2 of woning
Spouwmuurisolatie   Rd ≥ 1,1 10 €   8
Gevelisolatie (binnen of buiten)   Rd ≥ 3,5 10 €  38
Dakisolatie Dak Rd ≥ 3,5 20 €  30
  Zolder/vlieringvloerisolatie Rd ≥ 3,5 20 €    8
Vloer- of bodemisolatie Vloerisolatie Rd ≥ 3,5 20 €   11
  Bodemisolatie Rd ≥ 3,5 20 €    6
Isolerend glas en deuren HR++glas Ug ≤ 1,2 (*) €   53
  Isolerende deur Ud ≤ 1,5 (*) €   53
  Triple glas i.c.m. isolerend kozijn Ug ≤ 0,7 voor triple-glas en voor het isolerend kozijn Uf ≤ 1,5 (*) €  150
  Isolerende deur Ud ≤ 1,0 (*) €  150
Energiezuinig ventilatiesysteem CO₂-gestuurde ventilatie     30% met een maximum van  € 1.200
  Balansventilatie met warmteterugwinning Met een rendement van ten minste 90%   30% met een maximum van  € 1.200

 
* Let op: de minimale isolatieoppervlakte voor alle glas en deuren moet in totaal minimaal 8 m2 zijn.

Onderhoudsmaatregelen

Voor onderhoud komen 2 maatregelen in aanmerking met het daarbij behorende subsidiebedrag per m2 of per woning.

Subsidie per maatregel

Onderhoudsmaatregel Subsidie
Nieuw buitenkozijn van een deur of raam (met uitzondering bij de toepassing van triple glas) €  75 per m2
Vervangen of installeren van een ventilatiebox € 150 per woning

Handhaving

Onze handhavers controleren op locatie de uitvoering van de maatregelen. Blijkt bij de controle dat de maatregelen niet volledig zijn uitgevoerd zoals opgegeven? Of heeft u ons over iets anders verkeerd geïnformeerd? Dan vorderen wij het volledige subsidiebedrag terug. Ook is het mogelijk dat wij in zulke gevallen melding maken bij onze fraudecoördinator.

Bewaar al uw documenten over de SVOH-aanvraag. Heeft u een EPA ingeschakeld? Bewaar dan ook de documenten van dat bedrijf (de certificaathouder). U bent verplicht om deze administratie 10 jaar te bewaren.

Aanvragen

Aanvragen doet u online en is mogelijk van vrijdag 1 april 2022 09:00 tot en met 31 december 2025 17:00 uur.

Lees voordat u uw aanvraag indient goed het volledige aanvraagproces door

Vragen over de SVOH?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?