Open voor aanvragen

SVOH: Voorwaarden

Gepubliceerd op:
4 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
20 januari 2023

Voldoet u aan de voorwaarden van de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)? U vindt op deze pagina aan welke voorwaarden per maatregel u moet voldoen. Ook leest u hoeveel subsidie per maatregel u kunt krijgen.

Algemene voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de SVOH moet u aan deze voorwaarden voldoen:

 • U bent als verhuurder minimaal één dag eigenaar van de woning vóórdat u subsidie aanvraagt;
 • De woning waar u subsidie voor aanvraagt moet al een huurwoning zijn voor de start van de verduurzamingsmaatregelen. En de woning wordt minimaal één dag vóórdat u de subsidieaanvraag indient, verhuurd. U kunt dit ook aantonen met een ondertekend huurcontract;
 • U start met de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen vanaf 1 april 2022;
 • De uitvoering van de maatregelen is of wordt gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De uitvoering mag u dus niet zelf doen;
 • U heeft geen andere subsidie aangevraagd of gekregen voor de activiteiten(en) waarvoor u de SVOH aanvraagt.

Bekijk ook of u binnen de doelgroep valt van de SVOH. U leest hierover meer op de subsidiepagina, onder Voor wie?.

Waarvoor krijgt u subsidie en hoeveel?

U kunt subsidie krijgen voor:

 • energiebesparende maatregelen;
 • onderhoudsmaatregelen;
 • energieadvies.

Om in aanmerking te komen voor de SVOH, laat u minimaal twee verduurzamingsmaatregelen uitvoeren. Het maakt niet uit of dit energiebesparende- of onderhoudsmaatregelen zijn, of een combinatie hiervan.

Per woning krijgt u maximaal € 6.000 subsidie. In totaal verlenen wij u maximaal € 400.000 subsidie. Hieronder leest u voor welke maatregelen u subsidie kunt aanvragen. Ook vindt u de voorwaarden per maatregel en de hoogte van de subsidie.

Energiebesparende maatregelen

In onderstaande tabel vindt u alle energiebesparende maatregelen waarvoor u subsidie krijgt. Per maatregel leest u:

 • de minimale isolatiewaarde- of rendementseis;
 • de minimale oppervlakte waar de maatregel op moet worden toegepast;
 • het subsidiebedrag per m2, of per woning.

Subsidie per maatregel

Isolatiemaatregel   Minimale isolatiewaarde Minimale isolatieoppervlakte per woning (in m2) Subsidie per m2 of woning
Spouwmuurisolatie   Rd ≥ 1,1 10 € 8
Gevelisolatie (binnen of buiten)   Rd ≥ 3,5 10 € 38
Dakisolatie Dak Rd ≥ 3,5 20 € 30
  Zolder/vlieringvloerisolatie Rd ≥ 3,5 20 € 8
Vloer- of bodemisolatie Vloerisolatie Rd ≥ 3,5 20 € 11
  Bodemisolatie Rd ≥ 3,5 20 € 6
Isolerend glas en deuren HR++glas Ug ≤ 1,2 8 € 53
  Isolerende deur Ud ≤ 1,5 8 € 53
  Triple glas i.c.m. isolerend kozijn Ug ≤ 0,7 voor triple-glas en voor het isolerend kozijn Uf ≤ 1,5 8 € 150
  Isolerende deur Ud ≤ 1,0 8 € 150
Energiezuinig ventilatiesysteem CO₂-gestuurde ventilatie     30% met een maximum van € 1.200
  Balansventilatie met warmteterugwinning Met een rendement van ten minste 90%   30% met een maximum van € 1.200

Onderhoudsmaatregelen

U krijgt subsidie voor onderstaande onderhoudsmaatregelen. In de tabel vindt u hierover meer informatie.

Subsidie per maatregel

Onderhoudsmaatregel Subsidie
Nieuw buitenkozijn van een deur of raam (met uitzondering bij de toepassing van triple glas) €  75 per m2
Vervangen of installeren van een ventilatiebox € 150 per woning

Energieadvies

U krijgt subsidie voor het laten opstellen van een energieadvies. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal woningen waarvoor u deze subsidie aanvraagt:

 • 1 tot en met 4 woningen: 75% van de kosten, tot maximaal € 400;
 • 5 tot en met 8 woningen: 75% van de kosten, tot maximaal € 800;
 • Bij meer dan 8 woningen: 75% van de kosten, tot maximaal € 800 + € 80 per extra woning (vanaf 8 woningen), met een maximum van € 2.560.

Handhaving

Onze handhavers controleren op locatie de uitvoering van de maatregelen. Blijkt bij de controle dat de maatregelen niet zijn uitgevoerd zoals opgegeven? Of heeft u ons over iets anders verkeerd geïnformeerd? Dan moet u het volledige subsidiebedrag terugbetalen. Ook kunnen wij een melding maken bij onze fraudecoördinator.

Het is belangrijk, en verplicht, dat u alle documenten over uw SVOH-aanvraag minimaal 10 jaar bewaard. Heeft u een EPA-adviseur ingeschakeld? Bewaar dan ook voor die periode de documenten van dat bedrijf (de certificaathouder).

Aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen van 1 april 2022, 09:00 uur tot 31 december 2025, 17:00 uur. Lees voordat u uw aanvraag indient goed het aanvraagproces door.

Vragen over de SVOH?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?