Open voor aanvragen

SVOH: Voorwaarden per 1 april 2023

Gepubliceerd op:
22 februari 2023
Laatst gecontroleerd op:
26 januari 2024

Voldoet u aan de voorwaarden van de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)? U vindt op deze pagina aan welke voorwaarden per maatregel u moet voldoen. Ook leest u hoeveel subsidie per maatregel u kunt krijgen. 

Let op: bent u vóór 1 april 2023 gestart met de uitvoering van de maatregelen? Dan gelden de voorwaarden op deze pagina niet voor u. Tot 1 april 2023 gelden er andere voorwaarden. U vindt deze op SVOH: Voorwaarden tot 1 april 2023.

Webinar terugkijken

Op dinsdag 28 maart 2023 vond het webinar over de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen plaats. Hierin vertelden we u alles over de SVOH en de wijzigingen. Zo weet u of u in aanmerking komt en wat u moet doen om vanaf 1 april 2023 onder de nieuwe voorwaarden een aanvraag in te dienen.

Kijk hier het webinar terug.

Algemene voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de SVOH moet u aan deze voorwaarden voldoen:

 • De woning is een bestaande woning (geen nieuwbouw) en is bestemd voor verhuur.
 • Het adres van de huurwoning staat geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) met een woonfunctie, standplaats of ligplaats.
 • De huurwoning die u wilt verduurzamen wordt al verhuurd vóórdat u start met de uitvoering van de maatregelen.
 • U start met de uitvoering van de maatregelen vanaf 1 april 2023.
 • U vraagt de subsidie aan binnen 12 maanden na uitvoering.
 • De uitvoering van de maatregelen doet een bouwbedrijf of een bouwinstallatiebedrijf. De uitvoering doet u dus niet zelf.
 • U heeft geen andere subsidie aangevraagd of gekregen voor de activiteiten(en) waarvoor u de SVOH aanvraagt.

Waarvoor krijgt u subsidie en hoeveel?

U krijgt subsidie voor:

 • energiebesparende maatregelen
 • onderhoudsmaatregelen (alleen als u ook een energiebesparende maatregel uitvoert)
 • energieadvies (alleen als u ook een energiebesparende maatregel uitvoert)

U komt in aanmerking voor de SVOH als u minimaal één energiebesparende maatregel laat uitvoeren. Wilt u subsidie krijgen voor een onderhoudsmaatregel? Dan moet u ook minimaal één energiebesparende maatregel uitvoeren. U laat dan dus minimaal 2 maatregelen uitvoeren. 

Per woning krijgt u maximaal € 6.000 subsidie. In totaal verlenen wij per verhuurder maximaal € 400.000 subsidie. Hieronder leest u voor welke maatregelen u subsidie kunt aanvragen. Ook vindt u de voorwaarden per maatregel en de hoogte van de subsidie.

Let op: voor monumentale huurwoningen gelden andere isolatievoorwaarden en subsidiebedragen. U vindt meer informatie onder Monumentale huurwoningen.

Energiebesparende maatregelen 

In onderstaande tabel vindt u alle energiebesparende maatregelen waarvoor u subsidie krijgt. Per maatregel leest u:

 • de minimale isolatiewaarde- of rendementseis
 • de minimale oppervlakte waar de maatregel op moet worden toegepast
 • het subsidiebedrag per m2, of per woning

Let op: laat u één energiebesparende maatregel uitvoeren? Dan halveert het subsidiebedrag voor energiebesparende maatregelen in onderstaande tabel.

Subsidie per maatregel

Isolatiemaatregel   Minimale isolatiewaarde Minimale isolatieoppervlakte per woning (in m2) Subsidie per m2 of woning
Spouwmuurisolatie   Rd ≥ 1,1 10 € 8
Gevelisolatie (binnen of buiten)   Rd ≥ 3,5 10 € 38
Dakisolatie of isoleren van de zolder- of vlieringvloer Dakisolatie * Rd ≥ 3,5 20 € 30
  Zolder-/vlieringvloerisolatie * Rd ≥ 3,5 20 € 8
Vloer- of bodemisolatie Vloerisolatie * Rd ≥ 3,5 20 € 11
  Bodemisolatie * Rd ≥ 3,5 20 € 6
Hoogrendementsglas HR++ glas Ug ≤ 1,2 8* € 46
  Nieuwe isolerende deur * Ud ≤ 1,5 8* € 46
  Triple glas in combinatie met isolerend kozijn

Ug ≤ 0,7 voor triple glas

Uf ≤ 1,5 voor het isolerend kozijn

8* € 131
  Nieuwe isolerende deur * Ud ≤ 1,0 8* € 131
Energiezuinig ventilatiesysteem CO2-gestuurde ventilatie     30% met een maximum van € 1.200
  Balansventilatie met warmte terugwinning Met een rendement van minimaal 90%   30% met een maximum van € 1.200

* Houd bij deze maatregelen rekening met het volgende:

 • Bij dakisolatie of isolatie van de zolder- of vlieringvloer: u moet een keuze maken. U krijgt maar voor één van deze maatregelen subsidie.
 • Bij vloer- en bodemisolatie: u moet een keuze maken. U krijgt maar voor één van deze maatregelen subsidie.
 • Bij een nieuwe isolerende deur: deze maatregel is alleen mogelijk in combinatie met HR++ of triple glas.
 • Bij hoogrendementsglas: HR++, triple glas en nieuwe deuren worden bij elkaar opgeteld voor de minimum oppervlakte, en worden samen als 1 maatregel gezien.

Meldcode bij isolatiemaatregel

Laat u een isolatiemaatregel uitvoeren? Dan vragen we bij de subsidieaanvraag om een meldcode. Controleer voordat u de maatregel aanschaft, of uw isolatiemaatregel op de meldcodelijst staat.

De meldcodelijsten vindt u hieronder. Hierop staan de merk- en productnamen van verschillende typen isolatiematerialen die veel gebruikt worden. Om subsidie te krijgen, moet het isolatiemateriaal een minimale dikte hebben. Alleen dan bereikt u de gewenste energiebesparing. En zo voldoet u aan de minimale isolatiewaarde (Rd-waarde). Deze minimale dikte vindt u ook terug op de meldcodelijst. Bespreek dit ook met uw uitvoerder.

Staat uw maatregel op de meldcodelijst? Dan komt uw maatregel in aanmerking voor subsidie.

Staat uw maatregel niet op de lijst? U kunt ook dan subsidie aanvragen. Stuur wel bij uw subsidieaanvraag de productbeschrijving en technische informatie mee. Het kan zijn dat uw maatregel niet voldoet aan onze eisen. Uw aanvraag wordt dan afgewezen en u krijgt geen subsidie.

Gaat u een monumentale huurwoning verduurzamen? Op dit moment zijn er geen meldcodelijsten voor monumenten. Ook zijn er voor de SVOH geen meldcodelijsten voor maatregelen anders dan isolatiemaatregelen en isolerend glas.

Deze lijsten zijn van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Ze gelden ook voor de SVOH.

Onderhoudsmaatregelen

U krijgt subsidie voor onderstaande onderhoudsmaatregelen in combinatie met een energiebesparende maatregel. In de tabel vindt u hierover meer informatie.

Subsidie per maatregel

Onderhoudsmaatregel Minimale oppervlakte in m2 per woning Subsidie
Nieuw buitenkozijn van een deur of raam (met uitzondering bij het gebruik van triple glas) 8 €  75 per m2
Ventilatiebox vervangen   € 150 per woning

Monumentale huurwoningen

Wilt u uw monumentale huurwoning verduurzamen? Voor monumentale huurwoningen gelden andere voorwaarden en subsidiebedragen. Deze vindt u hieronder.

Let op: laat u één energiebesparende maatregel uitvoeren? Dan halveert het subsidiebedrag voor energiebesparende maatregelen in onderstaande tabel.

Energieadvies

U krijgt subsidie voor een energieadvies in combinatie met een energiebesparende maatregel. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal woningen waarvoor u deze subsidie aanvraagt:

 • 1 tot en met 4 woningen: 75% van de kosten, tot maximaal € 400
 • 5 tot en met 8 woningen: 75% van de kosten, tot maximaal € 800
 • Bij meer dan 8 woningen: 75% van de kosten, tot maximaal € 800 + € 80 per extra woning (vanaf 8 woningen), met een maximum van € 2.560

Let op: naast een energieadvies moet u ook een energiebesparende maatregel uitvoeren om in aanmerking te komen voor deze subsidie. 

Handhaving

Wij controleren op locatie de uitvoering van de maatregelen. Blijkt bij de controle dat de maatregelen niet zijn uitgevoerd zoals opgegeven? Of heeft u ons over iets anders verkeerd geïnformeerd? Dan moet u het volledige subsidiebedrag terugbetalen. Ook kunnen wij een melding maken bij onze fraudecoördinator.

Het is belangrijk, en verplicht, dat u alle documenten over uw SVOH-aanvraag minimaal 10 jaar bewaard. Heeft u een EPA-adviseur ingeschakeld? Bewaar dan ook voor die periode de documenten van dat bedrijf (de certificaathouder).

Aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen van 1 april 2022, 09:00 uur tot 31 december 2025, 17:00 uur. Lees voordat u uw aanvraag indient goed het aanvraagproces door.

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?