Open voor aanvragen

SVOH: Aanvraagproces

Gepubliceerd op:
21 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
6 april 2023

Vraagt u subsidie aan voor de Subsidieregeling Verduurzaming Onderhoud Huurwoningen (SVOH)? Hoe het aanvraagprocedure verloopt en welke documenten u nodig heeft, hangt af van het subsidiebedrag dat u aanvraagt. U vindt alle informatie hierover op deze pagina.

Voldoet u aan de voorwaarden?

Bekijk vooraf of u in aanmerking komt voor deze subsidie.

Bent u vóór 1 april 2023 gestart met de uitvoering van de maatregelen? Dan gelden de voorwaarden tot 1 april 2023. Deze vindt u op SVOH: Voorwaarden tot 1 april 2023

Bent u op of na 1 april 2023 gestart met de uitvoering van de maatregelen? Dan gelden de voorwaarden vanaf 1 april 2023. Deze vindt u op SVOH: Voorwaarden per 1 april 2023.

Algemene benodigde gegevens/verklaringen

Deze gegevens heeft u nodig tijdens de subsidieaanvraag, het maakt niet uit voor welk bedrag u subsidie aanvraagt:

  • Volledige adresgegevens van iedere woning waarvoor u subsidie aanvraagt.
  • Een bankrekeningnummer (IBAN) waar u het subsidiebedrag op wilt ontvangen.
  • Laat u isolatiemaatregelen uitvoeren? Dan vragen wij om een meldcode. U leest hierover meer op SVOH: Voorwaarden per 1 april 2023.

Ook vinkt u de volgende verklaringen aan in het digitale aanvraagformulier:

  • De-minimissteun (staatssteun): hiermee bevestigt u dat de subsidieverlening niet leidt tot een overschrijding van het de-minimisplafond. U vindt onder ‘Uitleg Staatssteunverklaring’ meer informatie.
  • Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV): hiermee bevestigt u dat de subsidieaanvraag aan de eisen van de AGVV voldoet. Ook hierover vindt u onder ‘Uitleg Staatssteunverklaring’ meer informatie.

Welke gegevens en verklaringen levert u nog meer aan? 

Het hangt af van het subsidiebedrag waarvoor u een aanvraag doet, of u nog een aantal andere gegevens en verklaringen bij ons moet indienen.

Subsidieaanvragen van minder dan € 125.000

Let op: u voert eerst de werkzaamheden uit, daarna vraagt u deze subsidie aan. 

Naast de algemene benodigde gegevens en verklaringen die bovenaan deze pagina staan, geeft u ook de datum op waarop u startte met de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen. Verder heeft u per maatregel de volgende informatie nodig bij uw aanvraag.

Subsidieaanvragen van € 125.000 of méér

Let op: u vraagt eerst deze subsidie aan, daarna start u pas met de werkzaamheden.

Aanvragen

U kunt de SVOH aanvragen van 1 april 2022 09:00 uur tot 31 december 2025 17:00 uur. Dit doet u online met een digitaal aanvraagformulier. Hiervoor gebruikt u onderstaande aanvraagknop. Bereid uw aanvraag goed voor en bekijk wat u nodig heeft om een aanvraag in te dienen.

Iemand anders machtigen 

U kunt ook iemand machtigen om de aanvraag voor u te doen. U gebruikt hiervoor het webformulier Intermediair subsidies machtigen. Vul dit samen in met de persoon die u wilt machtigen. U hoeft dit formulier niet mee te sturen, maar u moet het wel bewaren. De gemachtigde kan daarna met zijn/haar eigen eHerkenning inloggen en de aanvraag voor u doen.

Bent u vóór 1 april 2023 gestart met de uitvoering van de maatregelen? U kunt dan ook via bovenstaande blauwe knop uw aanvraag indienen. Houd er rekening mee dat u moet voldoen aan de voorwaarden die golden tot 1 april 2023. U vindt deze op SVOH: Voorwaarden tot 1 april 2023.

Let op: opent het uitvoerdersformulier niet goed? Mogelijk helpt het om het formulier eerst op te slaan, en daarna te openen.
Werkt dit niet? U kunt ook een mail sturen naar svoh@rvo.nl, dan mailen we u het formulier. Op dit moment werken we aan een oplossing.

Na uw aanvraag

Na uw subsidieaanvraag sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. U ontvangt ons besluit uiterlijk binnen 13 weken na uw aanvraag.

U kunt de status van uw aanvraag volgen in de digitale omgeving waar u uw aanvraag ook heeft ingediend. Alle belangrijke berichten en mededelingen vindt u onder ‘Mijn aanvragen’. Denk bijvoorbeeld aan de beslissing op uw aanvraag, of een verzoek om aanvullende gegevens. U kunt inloggen via onderstaande knop.

Vaststelling aanvragen

Heeft u een subsidieaanvraag ingediend voor € 125.000 of méér? En zijn de maatregelen waarvoor u subsidie heeft aangevraagd uitgevoerd en betaald? Dan moet u daarna vaststelling aanvragen. Door vaststelling aan te vragen ontvangt u het subsidiebedrag. U vraagt de vaststelling online aan, via onderstaande aanvraagknop.

Heeft u een subsidieaanvraag ingediend voor minder dan € 125.000? Dan hoeft u geen vaststelling aan te vragen.

Heeft u in uw subsidieaanvraag ook subsidie aangevraagd voor een energieadvies? Vergeet deze dan niet mee te nemen bij de vaststelling.

U dient uiterlijk 24 maanden na ons verleningsbesluit een aanvraag in voor vaststelling. U ontvangt daarna binnen 13 weken onze beslissing hierover. Is uw vaststellingsaanvraag goedgekeurd? Dan laten wij weten hoeveel subsidie u van ons ontvangt. U ontvangt daarna binnen één week dit bedrag op uw bankrekening.

Welke bijlagen moet u meesturen als u vaststelling aanvraagt?

Naast de algemene benodigde gegevens en verklaringen bovenaan de pagina, geeft u ook de datum op waarop u startte met de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen. Verder heeft u per maatregel de volgende informatie nodig bij uw aanvraag:

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?