Open voor aanvragen

Aanvraagproces SVOH

Gepubliceerd op:
21 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
4 april 2022

Wilt u subsidie aanvragen voor de Subsidieregeling Verduurzaming Onderhoud Huurwoningen (SVOH)? Wat de procedure is en wat de vereiste gegevens zijn, hangt af van het bedrag dat u aanvraagt. Daarnaast vindt u op deze pagina ook de algemene vereiste gegevens onafhankelijk van het bedrag.

Aanvragen doet u online via de aanvraagknop op deze pagina. U vraagt SVOH aan van 1 april 2022 09:00 uur tot en met 31 december 2025 17:00 uur. In één aanvraag mag u voor meerdere woningen maatregelen aanvragen.

Lees goed de SVOH-voorwaarden per maatregel door

Algemene benodigde gegevens/verklaringen

Benodigde gegevens/verklaringen:

 • volledige adresgegevens van iedere woning waarvoor u subsidie aanvraagt;
 • of de woning een gereguleerde huurwoning beneden of boven de liberalisatiegrens is;
 • uw bankrekeningnummer (IBAN).

Ook hebben wij de volgende verklaringen van u nodig. Deze vinkt u aan in het digitale formulier via de aanvraagknop:

 • de verklaring De-minimissteun (staatssteun): hiermee bevestigt u dat de subsidieverlening niet leidt tot een overschrijding van het De-minimisplafond. Zie voor een toelichting de paragraaf Uitleg Staatssteunverklaring op deze pagina;
 • de verklaring Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV): hiermee bevestigt u dat de subsidie aanvraag aan de eisen van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Ook dit lichten wij toe in de paragraaf Uitleg Staatssteunverklaring op deze pagina;
 • een verklaring waarin u aangeeft dat de woning, waarvoor u subsidie aanvraagt, in uw bezit is op de dag vóórdat u de aanvraag indient.

Vraagt u ook subsidie voor energieadvies aan? In dat geval:

 • verklaart u dat u daarvoor niet ook bij een andere overheidsinstantie subsidie aanvroeg;
 • verstrekt u het KVK-nummer van de certificaathouder die het energieadvies opstelde (de EnergiePrestatie-adviseur EPA). Ook vermeldt u het certificaatnummer
 • Werkt de EPA voor een andere certificaathouder? Dan vermeldt u het certificaatnummer van de certificaathouder waarvoor de EPA werkt.

Procedure: aanvragen voor minder dan € 125.000

Let op: deze subsidie vraagt u ná de uitvoeringswerkzaamheden aan. Werkzaamheden die vóór 1 april 2022 zijn uitgevoerd komen niet in aanmerking voor subsidie.

Verplichte bijlagen/informatie

Naast de algemene benodigde gegevens/verklaringen, hebben wij bij uw aanvraag nog de volgende verplichte bijlagen/informatie van u nodig:

 • de verwachte begin- en eindtijd van de uitvoering van de maatregelen
   
 • betaalbewijzen en facturen voor de energiebesparende isolatiemaatregelen. Hierop staan minstens de volgende gegevens vermeld:

  • naam en adres van de eigenaar van het uitvoerende bouwbedrijf
  • een omschrijving van de uit te voeren of uitgevoerde maatregelen
  • andere relevante werkzaamheden die het bouwbedrijf uitvoert of uitvoerde
  • merk en dikte van het isolatiemateriaal
  • betreft het glas- of deurisolatie? Dan moet op de factuur een kozijnstaat staan vermeld met daarin het merk en type van het kozijn en het behorende frame, glas en netto afmetingen van het glas.
  • locatie en oppervlakte van iedere geïsoleerde huurwoning
 • betaalbewijzen en facturen voor de onderhoudsmaatregelen. Hierop staan minstens de volgende gegevens vermeld:
  • naam en adres van de eigenaar van het uitvoerende bouwbedrijf
  • een nadere onderbouwing van kozijnomvang in m2 inclusief het gebruikte product en het merk/type van de nieuwe vervangende ventilatiebox
 • betaalbewijzen en facturen voor een energieadvies
  • een factuur en betaalbewijs van een uitgevoerd energieadvies
 • foto's
  Bij uw aanvraag levert u minimaal 1 foto per energiebesparende isolatie- of onderhoudsmaatregel aan. Deze moet zijn genomen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door een bouwbedrijf. De foto toont de naam, merk, soort en dikte van het isolatiemateriaal of het merk/type van de ventilatiebox

Procedure: aanvragen voor € 125.000 of meer

Let op: deze subsidie vraagt u vóór de start van de uitvoeringswerkzaamheden aan.

Naast de algemene benodigde gegevens/verklaringen geeft u bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • de verwachte begin- en eindtijd van de uitvoering van de maatregelen;
 • een uitvoerdersformulier dat is ingevuld en ondertekend door ieder branche gerelateerd bedrijf dat één of meer maatregelen uitvoert. Het te downloaden formulier vindt u onderaan deze paragraaf.
  In het formulier moet staan vermeld:
  • de uit te voeren maatregelen op het adres van de woning of woningen;
  • de aantallen of de oppervlakten van deze maatregelen en;
  • de energetische kwaliteit daarvan.

Let op: opent het uitvoerdersformulier niet goed met de Edgebrowser? Probeert u het dan nogmaals met Firefox. Een andere oplossing is dat u het formulier eerst opslaat voordat u hem invult.

Vaststelling aanvragen

Na de uitvoering en betaling van de maatregelen vraagt u een vaststelling aan van de subsidie. Dit is nodig om de subsidie betaald te krijgen. U vraagt een vaststelling online aan.  De aanvraagknop stellen wij na 1 april 2022 zo snel mogelijk beschikbaar onder deze paragraaf.
Nam u in uw subsidieaanvraag ook een uitgevoerd energieadvies op? Vergeet deze dan niet mee te nemen bij de vaststelling.
U dient uiterlijk 24 maanden na de subsidiebeschikking een vaststellingsaanvraag in. U ontvangt daarna binnen 13 weken onze beslissing. Keuren wij uw vaststellingsaanvraag goed, dan vermelden wij hierin welk bedrag u krijgt. Daarna ontvangt u de betaling op uw bankrekening. De betaling volgt maximaal een week na de beslissing.

Met uw vaststellingsaanvraag stuurt u alle verplichte bijlagen/informatie mee zoals die ook staan vermeld onder de paragraaf Aanvragen voor minder dan € 125.000.

 

 

Uitleg Staatssteunverklaring

Verklaring de-minimis

Als overheden financiële steun aan een bepaalde onderneming verlenen, en aan het andere niet, dan kan er concurrentievervalsing optreden of beïnvloeding van de handel tussen lidstaten. Daarom is staatssteun alleen onder strikte voorwaarden toegestaan als een onderneming activiteiten uitvoert om bepaalde doelstellingen te behalen. Dit heet De-minimisverorderning. Ook voor de SVOH geldt de De-minimisverordening. In het digitale subsidieaanvraagformulier staat deze verklaring al verwerkt.
Bekijk voor meer informatie de pagina Vrijstellingsmogelijkheden paragraaf De-minimisverordering

Verklaring Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)

Voor subsidie voor de kosten van energiebesparende maatregelen geldt voor ‘Steun voor milieubescherming’ een vrijstelling van het verbod op staatssteun, dit is de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV).
Bekijk voor meer informatie de pagina Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)

Toepassing op aanvragen voor minder dan € 125.000

Voor subsidies voor energiebesparende maatregelen, onderhoud en energieadvies die minder dan € 125.000 bedragen hanteren wij de de-minimisverordening.

Toepassing op aanvragen voor € 125.000 of meer

Voor subsidies voor energiebesparende maatregelen, onderhoud en energieadvies boven de € 125.000 hanteren wij zowel de AGVV als de de-minimisverordening. Energiebesparende maatregelen moeten zijn gerechtvaardigd op grond van artikel 38 van de AGVV. Voor onderhoud en energieadvies hanteren wij de de-minimisverordening.

Aanvragen

U vraagt online subsidie aan via de aanvraagknop. Zorg dat u uw eHerkenning heeft (minimaal niveau 2+ en met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+). Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Lukt het u niet om in te loggen met eHerkenning? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Bent u een particuliere verhuurder, heeft u geen KVK-nummer en kunt u daarom geen eHerkenning aanvragen? Gebruik dan uw DigiD om in te loggen.

Iemand anders machtigen

U kunt ook iemand machtigen om de aanvraag voor u te doen. U gebruikt hiervoor het webformulier Machtiging intermediair subsidies. Vul dit samen in met degene die u wilt machtigen. U hoeft dit formulier niet mee te sturen, maar u moet het wel bewaren. De gemachtigde kan daarna met zijn/haar eigen eHerkenningsmiddel inloggen en de aanvraag doen.

Na uw aanvraag

Direct na uw subsidieaanvraag sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. U ontvangt de beschikking uiterlijk binnen 13 weken na uw aanvraag.

U kunt de status van uw aanvraag volgen. De belangrijkste correspondentie is digitaal beschikbaar in het eLoket. Denk bijvoorbeeld aan de beslissing op uw aanvraag of een verzoek om aanvullende gegevens. Log in via onderstaande knop. Om de correspondentie te bekijken opent u 'Mijn aanvragen' of klikt u op de betreffende aanvraag. Wij sturen u de correspondentie ook via de post.

Vragen over de SVOH?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?