Gesloten voor aanvragen

Jonge vissers 2018

Gepubliceerd op:
8 november 2017
Laatst gecontroleerd op:
6 oktober 2020

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Bent u visser en jonger dan 40 jaar? En wilt u voor het eerst een (deel van een) vissersvaartuig aanschaffen? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie.

Beroepsvissers leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Voor jonge vissers is het een financiële uitdaging om nieuwe economische activiteiten op te starten. Hun instroom is van belang is voor het concurrentievermogen van de visserijsector. Daarom stimuleert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hen met deze subsidie.

Budget

Voor deze subsidie was in 2018 € 350.000 beschikbaar. Financiering komt voor 75% uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en wordt voor 25% nationaal gefinancierd.

Subsidiabele kosten

De subsidie is voor de volgende kosten:

 • de aankoopkosten van het vissersvaartuig;
 • de inventaris die normaal gesproken deel uitmaakt van het vissersvaartuig.

Niet-subsidiabele kosten

De subsidie geldt niet voor onder meer de volgende kosten:

 • netten;
 • vangstrechten zoals contingenten of vergunningen;
 • import van een vissersvaartuig van buiten de Europese Unie;
 • operationele kosten;
 • btw;
 • financieringskosten;
 • huurkoop;
 • kosten van taxatierapport of offertes.

Een overzicht van alle niet-subsidiabele kosten staat bij Subsidiespelregels EFMZV.

Voorwaarden

Na ontvangst van uw subsidie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U voert de investering uit volgens uw aanvraag. U geeft onvoorziene situaties en wijzigingen altijd aan ons door.
 • U mag de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid niet overtreden. Ook blijft u minstens 5 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling voldoen aan deze regels.
 • U houdt de investering minstens 5 jaar in stand. Dit gaat in vanaf het moment dat u de laatste betaling heeft ontvangen. Dit heet instandhoudingsplicht. Dit betekent bijvoorbeeld dat het vissersvaartuig niet van eigenaar mag veranderen, niet vernietigd mag worden of omgebouwd worden voor een andere toepassing.
 • U bewaart uw administratie ten minste 7 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling.

Na uw aanvraag

De regeling Jonge vissers 2018 kon u aanvragen tussen 2 januari tot en met 27 december 2018, 17.00 uur. Heeft u subsidie ontvangen? Dan ontvangt u niet automatisch een vergunning of andere documenten die u nodig heeft voor het uitvoeren van de visserijactiviteiten. Deze moet u apart aanvragen. U kunt uw aanvraag inzien op mijn.rvo.nl.

Administratie bijhouden

Tijdens de uitvoering van de investering is het belangrijk dat de kosten die u maakt inzichtelijk zijn. Hiervoor houdt u een administratie bij met een aparte boekhoudkundige code. Bewaar deze administratie tot 7 jaar na de datum van de laatste betaling.

Wetten en regels

Op de pagina Regelgeving vindt u meer informatie over de wet- en regelgeving voor deze regeling.

Betrokken ministerie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Operationeel Programma EFMZV en het visserijbeleid.

Vragen over subsidie Jonge vissers?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?