Open voor aanvragen

LEADER beheerkosten

Laatst gecontroleerd op:
29 november 2023
Gepubliceerd op:
3 juli 2023

Draagt uw project bij aan de doelen voor plattelandsontwikkeling, klimaat, natuur en milieu? Dan kunt u subsidie krijgen. Deze subsidie is voor de kosten die u als lokale actiegroep (LAG) maakt voor de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS).

Voor wie

LEADER is een gebiedsgerichte aanpak waarbij de LAG voor een gebied een LOS maakt. De LAG voert deze LOS uit samen met de partijen uit het gebied.

De LAG bestaat uit vertegenwoordigers van publieke, private en sociaaleconomische partijen, bijvoorbeeld landbouw-, natuur- en culturele organisaties. Een LOS draagt bij aan het klimaat, milieu en biodiversiteit en de sociaaleconomische ontwikkeling van plattelandsgebieden.

Deze partijen kunnen subsidie ontvangen:

 • een LAG
 • rechtspersonen, bijvoorbeeld een stichting, naamloze vennootschap (NV) of een besloten vennootschap (BV)
 • ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid, bijvoorbeeld eenmanszaken, vennootschapen onder firma, commanditaire vennootschappen en maatschappen

Wanneer kunt u aanvragen?

Provincie Openstellingsperiode Budget
Overijssel 19 juli 2023 09:00 tot en met 16 augustus 2023 17:00 € 2.593.125,50
Zuid-Holland 1 november 2023 09:00 tot en met 30 december 2024 17:00 € 2.000.000
Flevoland 1 december 2023 09:00 tot en met 1 maart 2024 17:00 € 300.000
Noord-Holland 1 december 2023 09:00 tot en met 31 januari 2024 17:00 € 1.435.769
Utrecht 1 december 2023 09:00 tot en met 31 januari 2024 17:00 € 1.016.564
Zeeland 1 december 2023 09:00 tot en met 31 januari 2024 17:00 € 300.000

 

Voor LEADER beheerkosten geldt een subsidiepercentage van 100%. De subsidiabele kosten worden dus 100% vergoed.

Het subsidiebedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Uw subsidie is maximaal 25% van de totale overheidsbijdrage voor de uitvoering van uw LOS.

Voorwaarden en bijlagen

Wilt u deze subsidie aanvragen? Dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Kosten zijn subsidiabel vanaf de datum dat Gedeputeerde Staten (GS) de LOS hebben goedgekeurd.

U kunt subsidie krijgen voor de kosten die u heeft voor beheer, monitoring, evaluatie, promotie, voorlichting en dynamisering van de LOS. We bedoelen met dynamisering: het in beweging brengen en levendig maken van de LOS.

Aanvragen

U kunt subsidie voor LEADER beheerkosten aanvragen. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging eH2+ nodig. 

Na uw aanvraag

Hebben wij uw aanvraag voor de subsidie compleet binnengekregen? Dan beoordelen wij deze en ontvangt u onze beslissing uiterlijk 22 weken na de sluitingsdatum. 

Wijzigingen doorgeven 

Verandert er iets aan uw project en/of situatie? Geef dit op tijd aan ons door. Dit doet u met het Formulier melding voor projecten NSP Plattelandsinterventies. Stuur het ingevulde formulier naar plattelandsinterventies@rvo.nl.

Voortgangsverslagen

Bij projecten langer dan één jaar levert u voortgangsverslagen aan. Hiervoor gebruikt u ons format. U vindt dit format binnenkort op deze pagina.

Voorschot ontvangen

Keuren wij uw aanvraag goed? Dan ontvangt u automatisch een voorschot van 50% van het subsidiebedrag.

Deelbetaling aanvragen

U kunt een deelbetaling aanvragen voor de kosten die u heeft gemaakt en betaald. Een deelbetaling is minimaal 25% van het verleende subsidiebedrag of tenminste € 50.000 aan subsidie. De deelbetaling samen met het voorschot is nooit meer dan 90% van het verleende subsidiebedrag.

Voor de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht kunt u maximaal 2 deelbetalingen per jaar doen. Voor de provincies Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland geldt geen maximum aantal deelbetalingen.

Vaststelling aanvragen

U vraagt na afloop van uw project vaststelling aan. U doet dit uiterlijk 1 april 2029.

Communicatieverplichtingen van de EU

Publiceert u informatie, geeft u voorlichting of communiceert u over de activiteiten waarvoor u steun ontvangt van Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)? Dan gelden deze communicatieverplichtingen:

 • U laat het EU-logo zien. Dit voldoet aan de voorschriften van de Commissie.
 • U meldt dat u steun uit het ELFPO heeft ontvangen. U gebruikt hiervoor de tekst Gefinancierd door de Europese Unie of Medegefinancierd door de Europese Unie.
 • U beschrijft het project.
 • U plaatst een informatieplaquette of digitaal beeldscherm in de gebouwen van uw plaatselijke actiegroep.

Wetten en regels 

Deze wetten en regels horen bij LEADER beheerkosten: 

In samenwerking met:
 • Provincie Flevoland
 • Provincie Overijssel
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Utrecht
 • Provincie Zeeland
 • Provincie Zuid-Holland
Bent u tevreden over deze pagina?