Open voor aanvragen

LEADER Uitvoering Projecten Zeeland

Laatst gecontroleerd op:
6 mei 2024
Gepubliceerd op:
27 maart 2024

Draagt uw project bij aan de versterking van de plattelandseconomie in Zeeland? U kunt daarvoor subsidie aanvragen. Er is subsidie beschikbaar voor verschillende projecten. 

Hoogte financiering en budget

Startdatum:
dinsdag 2 april 2024
09:00
Einddatum:
dinsdag 1 april 2025
17:00
Maximaal € 200.000
Totaal budget:
€ 4.150.000

Voor wie

De subsidie is voor initiatieven die de plattelandseconomie willen verbeteren. In Zeeland kunnen deze partijen subsidie ontvangen:

 • natuurlijke personen
 • rechtspersonen
 • samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen

Elk LEADER-gebied heeft zijn eigen lokale ontwikkelingsstrategie (LOS). Wilt u meer kans maken op subsidie? Zorg er dan voor dat uw project aansluit op de LOS. Uw LAG kan u helpen bij de aanvraag. 

Voor welke projecten krijgt u subsidie?

U kunt subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS).

Voor welke kosten krijgt u subsidie?

U kunt voor verschillende kosten subsidie krijgen. Dit zijn de subsidiabele kosten. U krijgt 60% van de subsidiabele kosten voor projecten vergoed.

Alleen kosten die worden onderbouwd met facturen of gelijkwaardige bewijsstukken zijn subsidiabel.

Voorwaarden

Als u subsidie aanvraagt, houdt u zich aan verschillende voorwaarden. 

Algemene voorwaarden

De activiteiten duren uiterlijk 2 jaar vanaf de datum van de beslissing op uw subsidieaanvraag (verleningsbeschikking). Activiteiten kunnen uiterlijk tot en met 31 december 2027 doorgaan.

Voorwaarden voor de arbeidskosten

Arbeidskosten bestaan uit loonkosten en eigen arbeid.

Eigen arbeid

Eigen arbeid valt onder onbetaalde arbeid. Bijvoorbeeld wanneer het werk door zelfstandigen wordt uitgevoerd, zoals bij een zzp’er of een eenmanszaak. Of wanneer het werk wordt uitgevoerd door maten/vennoten van een maatschap of vof. Alleen de aanvrager kan subsidie krijgen voor eigen arbeid. U gebruikt bij de berekening van eigen arbeid een vast uurtarief van € 50.

Overige kosten

Overige kosten kunnen bestaan uit:

 • kosten van derden
 • bijdragen in natura
Kosten van derden

Kosten van derden zijn kosten voor bijvoorbeeld:

 • grondkosten
 • investeringen
 • geleverde goederen en/of diensten van een derde partij

Bijdrage in natura

Onder bijdrage in natura vallen vrijwilligersuren en overige bijdragen in natura. Denk aan de inbreng van goederen en diensten, waar geen facturen of betaalbewijzen voor zijn. Het verleende subsidiebedrag mag niet meer zijn dan het totale bedrag aan subsidiabele kosten minus de bijdrage in natura.

Vrijwilligersuren zijn ook subsidiabel onder de bijdrage in natura. Hiervoor geldt het standaard uurtarief van € 22.

Uw aanvraag voorbereiden

Met uw aanvraag stuurt u deze verplichte bijlagen mee: 

 • projectplan
 • begroting
 • onderbouwing van de begroting
 • financieringsplan

U gebruikt onze formats voor het projectplan en de begroting. Moet u voor uw aanvraag ook een samenwerkingsovereenkomst en/of mkb-verklaring opsturen? Gebruik dan ook onze formats. In het format projectplan vindt u een overzicht van alle bijlagen. Alleen als deze bijlagen compleet zijn, kunnen wij uw aanvraag behandelen.

Deelprestaties

Bij uw aanvraag geeft u eventueel ook deelprestaties op. Meer informatie en voorbeelden over deelprestaties vindt u op LEADER Uitvoering Projecten

Aanvragen

U kunt subsidie voor LEADER Uitvoering Projecten Zeeland aanvragen vanaf 2 april 2024 tot en met 1 april 2025. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging eH2+ nodig. Bent u particulier? Dan logt u in met DigiD.

Wanneer kunt u aanvragen?

Doe uw aanvraag binnen de openstellingsperiode. De LAG komt een aantal keren per jaar samen om aanvragen te beoordelen. Zorg ervoor dat u uw aanvraag voor een van deze momenten doet. De data zijn:

 • 31 mei 2024, 17:00 uur
 • 30 september 2024, 17:00 uur
 • 15 januari 2025, 17:00 uur
 • 1 april 2025, 17:00 uur 

Na uw aanvraag

Wilt u weten wat u verder na uw aanvraag kunt doen, zoals wijzigingen doorgeven en deelbetalingen aanvragen? Bekijk dan LEADER Uitvoering Projecten.

Wetten en regels

In het openstellingsbesluit van de provincie Zeeland staan de wetten en regels die horen bij deze subsidie.  Meer weten? Op de website van de provincie Zeeland vindt u meer informatie. 

In samenwerking met:
 • Provincie Zeeland
Bent u tevreden over deze pagina?