Open voor aanvragen

LEADER Uitvoering Projecten

Gepubliceerd op:
27 maart 2024
Laatst gecontroleerd op:
8 april 2024

Draagt uw project bij aan het versterken van de plattelandseconomie? En de doelen van de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS)? Dan kunt u subsidie krijgen. Deze subsidie is voor initiatiefnemers van nieuwe projecten die vanuit de lokale gemeenschap tot stand komen.

Voor wie

De subsidie is voor initiatieven die de plattelandseconomie willen versterken. Per LEADER-gebied is bepaald wie kan aanvragen. Dit zijn vaak stichtingen, verenigingen, burgercollectieven en ondernemers.

Bekijk per provincie en/of LEADER-gebied of u voldoet aan de voorwaarden. U kunt op deze pagina’s ook de subsidie aanvragen. 

Kostenverantwoording door deelprestaties

Is de subsidie die u verleend krijgt minder dan € 125.000? Dan is de manier waarop u uw kosten verantwoordt misschien anders dan u gewend bent. Dit doet u namelijk door de prestaties in uw project zo veel mogelijk op te delen in deelprestaties. De deelprestaties geeft u bij uw aanvraag al door.

Na uw aanvraag

Hebben wij uw aanvraag voor de subsidie compleet binnengekregen? Dan beoordelen wij deze en ontvangt u onze beslissing uiterlijk 22 weken na de indieningsdatum. 

Wijzigingen doorgeven

Geef belangrijke wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door. U geeft een wijziging door voordat u deze uitvoert.

Voortgangsverslagen

Bij projecten van langer dan één jaar levert u voortgangsverslagen aan. Hiervoor gebruikt u ons format. U vindt dit format binnenkort op deze pagina.

Voorschot ontvangen

Keuren wij uw aanvraag goed? U ontvangt automatisch een voorschot van 50% van het subsidiebedrag.

Deelbetaling aanvragen

U kunt een deelbetaling aanvragen voor de kosten die u heeft gemaakt en betaald. Dit kan als u ten minste € 25.000 subsidie heeft gekregen. Een deelbetaling is minimaal 25% van het verleende subsidiebedrag of ten minste € 50.000 aan subsidie. De deelbetaling samen met het voorschot is nooit meer dan 90% van het verleende subsidiebedrag.

Voor de provincie Zeeland kunt u maximaal één deelbetaling per jaar aanvragen. Voor de provincie Noord-Holland kunt u maximaal 2 deelbetalingen per jaar doen. Voor de provincies Overijssel, Flevoland en Zuid-Holland gelden geen maximum aantal deelbetalingen per jaar.

Vaststelling aanvragen

Heeft u uw project afgerond? Dan vraagt u binnen 13 weken de vaststelling van uw subsidie aan. 

Communicatieverplichtingen van de EU

Soms moet u zich van de Europese Unie (EU) aan communicatieverplichtingen houden. Dit gebeurt als u voor activiteiten steun ontvangt van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Het gaat dan om activiteiten waarover u informatie publiceert, voorlichting geeft of communiceert.  

Geldt dit voor u? Dan houdt u zich aan deze verplichtingen:

  • U laat het EU-logo zien. Dit voldoet aan de voorschriften van de Europese Commissie.
  • U meldt dat u steun uit het ELFPO heeft ontvangen. U gebruikt hiervoor de tekst Medegefinancierd door de Europese Unie.
  • U beschrijft het project. 
  • U plaatst een duidelijk zichtbaar affiche of digitaal beeldscherm bij uw projectlocatie. Hangt u een affiche op? Doe dat dan minimaal in A3-formaat. Dit geldt alleen als u ten minste € 10.000 subsidie ontvangt.
In samenwerking met:
  • Provincie Flevoland
  • Provincie Zuid-Holland
  • Provincie Noord-Holland
  • Provincie Overijssel
  • Provincie Zeeland
Bent u tevreden over deze pagina?