Open voor aanvragen

MOOI: Gebouwde omgeving

Laatst gecontroleerd op:
4 juni 2024
Gepubliceerd op:
4 februari 2020

Werkt u samen met andere partijen in een consortium aan innovatieve oplossingen met een multidisciplinaire aanpak? Helpen die onze klimaatdoelen te halen voor de gebouwde omgeving? Houdt u daarbij rekening met technische, sociale en andere factoren die de slagingskans vergroten? Vraag dan subsidie aan met de regeling MOOI: Gebouwde omgeving.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 19 maart 2024
09:00
Einddatum:
donderdag 5 september 2024
17:00
Maximale subsidiebedrag
€ 4.000.000 (minimaal € 25.000 voor iedere deelnemer)
Totaal budget:
€ 20.350.000

Planning aanvraagronde

 • dinsdag 19 maart 202409:00 uur
  Start vooraanmelding
 • donderdag 18 april 202417:00 uur
  Gesloten
 • dinsdag 4 juni 202409:00 uur
  Start definitieve aanvraag
 • donderdag 5 september 202417:00 uur
  Deadline

Zonder vooraanmelding kunt u deze subsidie niet aanvragen. De vooraanmelding moest u uiterlijk op 18 april 2024 bij ons hebben ingeleverd. 

Waarvoor krijgt u subsidie?

 • Uw project helpt bij de grootschalige verduurzaming van bestaande woningen en utiliteitsgebouwen (gebouwen zonder woonfunctie). 
 • Uw project leidt uiterlijk binnen 5 jaar na de start tot een eerste toepassing. Met ‘eerste toepassing’ bedoelen we de demonstratie van uw oplossing in een operationele omgeving door uw innovatie in te voeren binnen een gebouw of gedeelte van een woonwijk, bedrijventerrein of andere omgeving. Dit hoeft nog geen grootschalige uitrol van de innovatie te zijn.
 • Uw project helpt bij een betaalbare verduurzaming van de gebouwde omgeving met een betrouwbaar energiesysteem. 
 • Uw project helpt mee aan een gebouwde omgeving die in 2050 geen CO2 uitstoot. 
 • Bij uw project betrekt u mensen zoals gebruikers, gebouweigenaren en bouwers. 
 • Uw project moet flink bijdragen aan de energietransitie in de gebouwde omgeving (overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie).

Met deze subsidie stimuleren we de verduurzaming van gebouwen en wijken. We transformeren de bouw- en technieksector tot een industrie waar duurzaamheid centraal staat. 

Voor welke innovatie vraagt u subsidie aan?

Uw aanvraag voor subsidie past binnen één van de volgende innovatiethema's:

 1. Verduurzamingsoplossingen voor de bestaande gebouwde omgeving
 2. Toekomstbestendig energiesysteem voor woonwijken, bedrijventerreinen, kantoor- of winkelgebieden

De volledige beschrijving van de MOOI-thema’s in 2024 staan in de volgende bijlage:

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de voorwaarden van deze regeling.  Deze regeling valt onder de subsidies voor energie-innovatie van de Topsector Energie. Daarom moet u ook voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. 

Aanvragen

U moest uw project eerst vooraanmelden. De periode hiervoor is gesloten. Heeft u een advies over uw vooraanmelding gekregen? Vanaf 4 juni 2024, 09:00 uur tot 5 september 2024, 17:00 uur vraagt u de subsidie dan definitief aan. Bekijk de stappen die u neemt voor uw aanvraag en wat erna gebeurt. 

Beheer uw lopend project

Heeft u al een MOOI-project lopen? Onder de knop 'Na uw aanvraag' leest u hoe u de voortgang en wijzigingen van uw project doorgeeft. Ook leest u hoe u vaststelling aanvraagt voor uw subsidie.

In het Local4Local-project werken 13 partijen met MOOI-subsidie van RVO samen, om lokale energie uit duurzame bronnen onderling uit te wisselen binnen energiegemeenschappen. "De deelnemeres zijn elk verantwoordelijk voor een ander stukje binnen het proces van energie opwekken, opslaan en verdelen, maar we werken ook veel samen. We delen onze kennis en kijken samen naar de technologische mogelijkheden. Dankzij het project kunnen we nieuwe mensen en partijen aantrekken." Lees meer

Norbert Buiter
van de deelnemende partij Grunneger Power

Veelgestelde vragen

Achtergrond

In het Klimaatakkoord staat dat Nederland in 2050 een energiesysteem wil hebben zonder CO2-uitstoot. Deze subsidie stelt de doelen van het Klimaatakkoord centraal. In een consortium komen alle relevante disciplines en perspectieven samen. Ondernemers, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en belanghebbenden hebben daarbij oog voor de technische en sociaal-maatschappelijke factoren en kansen. Door deze missiegerichte, complete aanpak, neemt de kans op echte toepassing van innovaties in de praktijk toe.

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Klimaat en Groene Groei
Bent u tevreden over deze pagina?