Tijdelijk gesloten voor aanvragen

MOOI: Industrie

Laatst gecontroleerd op:
18 april 2024
Gepubliceerd op:
6 februari 2020

Werkt u samen met andere partijen in een consortium aan innovatieve oplossingen met een multidisciplinaire aanpak? Helpen die onze klimaatdoelen te halen voor de industrie? Houdt u daarbij rekening met technische, sociale en andere factoren die de slagingskans vergroten? Vraag dan subsidie aan met de regeling MOOI: Industrie.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 19 maart 2024
09:00
Einddatum:
donderdag 5 september 2024
17:00
Maximale subsidiebedrag
€ 4.000.000 en minimaal € 25.000 voor iedere deelnemer.
Totaal budget:
€ 20.350.000

Planning nieuwe aanvraagronde

 • dinsdag 19 maart 202409:00 uur
  Start vooraanmelding
 • donderdag 18 april 202417:00 uur
  Gesloten
 • dinsdag 4 juni 202409:00 uur
  Start definitieve aanvraag
 • donderdag 5 september 202417:00 uur
  Einddatum definitieve aanvraag
  Deadline

Zonder vooraanmelding kunt u deze subsidie niet aanvragen. De vooraanmelding moest u uiterlijk op 18 april 2024 bij ons hebben ingeleverd. 

Waarvoor krijgt u subsidie?

 • Uw project maakt industriële productieprocessen en producten van de industrie duurzamer. 
 • Uw project leidt binnen 10 jaar na de start tot een eerste toepassing. Met 'eerste toepassing' bedoelen we de demonstratie van uw innovatie in een operationele omgeving binnen een deel van het industrieel proces. U hoeft uw innovatie dus nog niet grootschalig uit te rollen.
 • Uw project draagt bij aan een betaalbare overgang naar een duurzame, klimaatneutrale, en circulaire industrie, naadloos geïntegreerd in het energiesysteem. 

Voor welke innovatie vraagt u subsidie aan?

Uw aanvraag voor subsidie past binnen één van de volgende innovatiethema's:

 1. Procesvernieuwing door elektrificatie en keteninnovaties
 2. Duurzame grondstoffen en tussenproducten gebaseerd op CO en CO₂

De volledige beschrijving van de MOOI-thema’s in 2024 staan in de volgende bijlage:

Aparte subsidie voor 'biobased' innovaties

Een apart thema van deze subsidie richt zich op innovaties voor 'biobased' circulariteit. Vraag de MOOI: Biobased circular aan voor innovaties voor de sluiting van de grondstoffencyclus en de ontwikkeling van milieuvriendelijkere materialen.

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de voorwaarden van deze regeling.  Deze regeling valt onder de subsidies voor energie-innovatie van de Topsector Energie. Daarom moet u ook voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. 

Aanvragen

U moest uw project eerst vooraanmelden. De periode hiervoor is gesloten. Heeft u een advies over uw vooraanmelding gekregen? Vanaf 4 juni 2024, 09:00 uur tot 5 september 2024, 17:00 uur vraagt u de subsidie dan definitief aan. Bekijk de stappen die u neemt voor uw aanvraag en wat erna gebeurt. 

Beheer uw lopend project

Heeft u al een MOOI-project lopen? Onder de knop 'Na uw aanvraag' leest u hoe u de voortgang en wijzigingen van uw project doorgeeft. Ook leest u hoe u vaststelling aanvraagt voor uw subsidie.

Veelgestelde vragen

Achtergrond

De Nederlandse industrie is onmisbaar voor onze economie, maar draagt ook bij aan 40% van de nationale broeikasgasuitstoot. Het is een maatschappelijke uitdaging om te innoveren naar duurzame producten en productieprocessen, waarmee de industrie bijdraagt aan brede welvaart. Volgens het Nederlandse beleid moet de industrie in 2030 55% minder CO2 uitstoten, met een ambitie van 60%. Deze subsidie stelt de doelen van het Klimaatakkoord centraal. De missie is een klimaatneutrale en circulaire industrie in 2050, met:

 • circulaire en duurzame waardeketens;
 • efficiënt gebruik van duurzame energie;
 • hoogwaardige benutting van grondstoffen;
 • minimale afvalproductie;
 • maximaal gebruik van duurzaam verkregen grondstoffen.

In een consortium komen alle relevante disciplines en perspectieven samen. Ondernemers, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en belanghebbenden hebben daarbij oog voor de technische en sociaal-maatschappelijke factoren en kansen. Door deze missiegerichte, complete aanpak, neemt de kans op echte toepassing van innovaties in de praktijk toe.

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?