Open voor aanvragen

Ondersteuning nationale parken 2024

Laatst gecontroleerd op:
1 mei 2024
Gepubliceerd op:
26 april 2024

Wilt u in 2030 de kwaliteit en bekendheid van uw nationale park vergroten? De parken in Nederland, overheden en partners schreven 5 doelen op in een beleidsprogramma. U kunt subsidie krijgen als u activiteiten uitvoert om een of meer van deze doelen te bereiken. 

Uw aanvraag direct regelen

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
woensdag 1 mei 2024
09:00
Einddatum:
vrijdag 7 juni 2024
17:00
Totaal budget:
€ 3.344.000
Aanvullende informatie:
Hoogte subsidie per aanvraag: € 176.000

Doelen Beleidsprogramma Nationale Parken

Het beleidsprogramma bestaat uit plannen voor de toekomst van nationale parken. Hierin staan de 5 doelen voor de periode tot 2030. U leest hier meer over in het Beleidsprogramma Nationale Parken 2024-2030.  

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor deze subsidie:

 • Voor elk nationaal park mag u één keer subsidie aanvragen.
 • U heeft een aparte boekhouding voor economische en voor niet-economische activiteiten. Activiteiten zijn economisch als ze vallen onder de btw-heffing van de Belastingdienst. Activiteiten zijn niet-economisch als ze bijvoorbeeld gratis zijn. Of als de overheid ze uitvoert.
 • Krijgt u een product of dienst van een bedrijf? Dan mag u dat bedrijf door de subsidie geen economisch voordeel geven.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U kunt subsidie krijgen als u kosten maakt om:

 • gebiedsprocessen te organiseren. U stelt samen het gewenste toekomstbeeld van het park op. En maakt plannen om de doelen in het gebied te bereiken;  
 • de ontwikkeling van het nationaal park naar een sterk natuur- en landschapsgebied met een stevige natuurkern te verkennen;
 • studies uit te voeren naar samenhang in de regio, ecologie of natuur;
 • voorlichtings- en educatiematerialen over het gebied te maken;
 • educatie-, communicatie- en wetenschappelijke onderzoeksplannen te maken.

Waarvoor krijgt u geen subsidie?

U krijgt geen subsidie voor de kosten die u maakt voor:

 • fysieke investeringen. U koopt bijvoorbeeld een machine of laat een waterpartij aanleggen;
 • economische activiteiten;
 • een bedrijfsplan;
 • producten of diensten van een bedrijf, die een economisch voordeel geven;
 • natuurbeheer;
 • het oprichten van een stichting;
 • de voorbereiding van de activiteiten.

Uw aanvraag voorbereiden

Met uw aanvraag stuurt u bijlagen mee. Alleen als de bijlagen compleet zijn, behandelen wij uw aanvraag. U stuurt deze bijlagen mee:

 • projectplan met een planning
 • begroting
 • samenwerkingsovereenkomst
 • ondertekende machtiging(en) penvoerder (alleen bij een samenwerkingsverband)
 • ondertekende machtiging intermediair
 • beslissingen van andere subsidies 

Aanvragen

De vertegenwoordiger of rechtspersoon van het nationaal park vraagt de subsidie aan. Of een penvoerder doet dit vanuit een samenwerkingsverband. Aanvragen kan vanaf 1 mei 2024 via Mijn RVO, vanaf 09:00 uur. Uw complete aanvraag moet op 7 juni 2024 om 17:00 uur bij ons binnen zijn. Onder het kopje Uw aanvraag voorbereiden leest u welke bijlagen u meestuurt met uw aanvraag. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO diensten op niveau 3 nodig. 

Uw aanvraag direct regelen

Eerste keer inloggen bij RVO

Om de subsidie te kunnen aanvragen, moet u zich eerst bij ons registreren. Hiervoor logt u voor het eerst in met eHerkenning. Als u bent ingelogd, registreren wij uw gegevens. U krijgt dan van ons een relatienummer. Daarmee kunt u inloggen in Mijn dossier op Mijn RVO. In Mijn dossier kunt u uw gegevens bekijken en doorgeven. Vergeet niet om daar ook uw rekeningnummer door te geven om de subsidie te kunnen ontvangen. 

Vraagt u aan namens een samenwerkingsverband? Dan moeten alle deelnemers bij ons geregistreerd zijn en hun rekeningnummer aan ons hebben doorgegeven.

Snel naar Mijn dossier

Na uw aanvraag

Wij behandelen uw aanvraag voor de subsidie op volgorde van binnenkomst. Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, controleren wij of deze compleet is. Ontbreekt er nog informatie of bewijs? Dan sturen wij u een brief. U heeft 14 dagen de tijd om alles aan te leveren.

Meer weten?

Heeft u vragen over Ondersteuning nationale parken 2024? Stuur dan een e-mail naar nationaleparken2024@rvo.nl.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?