Gesloten voor aanvragen

Vaststelling aanvragen Ongedekte vaste kosten (OVK) Q3 2021

Gepubliceerd op:
5 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
1 december 2022

Heeft u subsidie Ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven (OVK) toegekend gekregen voor het 3e kwartaal van 2021? Van 1 februari 2022 tot en met 1 december 2022 kon u de definitieve vaststelling van uw OVK aanvragen. Dit heet de vaststellingsaanvraag.

Startdatum:
maandag 31 januari 2022
00:01
Einddatum:
donderdag 1 december 2022
23:59
70% van uw ongedekte vaste kosten
Totaal budget:
€ 30.000.000

Uw vaststellingsaanvraag voorbereiden

Om de definitieve vaststelling van uw OVK aan te vragen heeft u nodig:

 • eHerkenning 3;
 • KVK-nummer van uw bedrijf;
 • uw vaste kosten. Zie de uitleg op Ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK);
 • uw winstbijdrage: omzet min variabele kosten. Variabele kosten zijn alle kosten die niet in de lijst van vaste kosten staan;
 • ingevulde rekentool definitieve OVK. Zie de uitleg op Hoe berekent u uw OVK?;
 • verklaring: eigen verklaring, derdenverklaring of accountantsverklaring. Zie de uitleg hieronder bij Verklaring meesturen.
 • uw vastgestelde Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van het 3e kwartaal van 2021.
  Heeft u het besluit over de vaststelling TVL nog niet binnen? Dan vult u het bedrag in dat u voor de vaststelling heeft aangevraagd.

Bereken uw definitieve subsidie

Hoeveel definitieve OVK u kunt krijgen, berekent u met de rekentool definitieve OVK. Tip: sla de ingevulde rekentool op. Deze heeft u nodig bij uw vaststellingsaanvraag.

De rekentool is een hulpmiddel voor de berekening van uw subsidiebedrag. De uitkomst is daarom een schatting van het bedrag dat u kunt aanvragen. Wij controleren uw aanvraag altijd. Dat kan betekenen dat u een ander subsidiebedrag krijgt dan u heeft aangevraagd.

  Verklaring meesturen

  U stuurt een eigen verklaring, derdenverklaring of accountantsverklaring mee. In zo’n verklaring laat u zien dat u aan de voorwaarden voor de OVK voldoet. Er staan in elk geval deze gegevens in:

  • Uw winstbijdrage en vaste kosten van het 3e kwartaal van 2019. En van het 3e kwartaal van 2021.
  • TVL en andere coronasteun die u heeft ontvangen in het 3e kwartaal van 2021.

  Welke verklaring u meestuurt, hangt af van hoeveel definitieve OVK u aanvraagt:

  Definitieve OVK lager dan € 25.000: eigen verklaring

  Met de eigen verklaring geeft u aan dat u zich aan de voorwaarden van de OVK houdt. En dat u de vaststellingsaanvraag naar waarheid heeft ingevuld. U hoeft geen bewijsstukken door een accountant of andere deskundige te laten opstellen. Het mag wel.

  Een eigen verklaring maakt u door de Eigen verklaring OVK in te vullen:

  Definitieve OVK tussen € 25.000 en € 125.000: derdenverklaring

  Een derdenverklaring is een verklaring van een deskundige van buiten uw bedrijf. Het gaat om een deskundige op het gebied van financiële administratie, zoals een:

  • accountant
  • boekhoud- of administratiekantoor
  • belastingdeskundige of -advieskantoor
  • brancheorganisatie

  In een derdenverklaring geeft de deskundige aan dat alle gegevens in uw vaststellingsaanvraag kloppen. De deskundige vult de Derdenverklaring OVK in. Hij mag ook zelf een verklaring maken. Daar moet dan wel dezelfde informatie in staan als in deze Derdenverklaring:

  Definitieve OVK € 125.000 en hoger: accountantsverklaring

  U stuurt een accountantsverklaring mee als u de jaarrekening van uw bedrijf niet hoeft te laten controleren. Wordt de jaarrekening wel verplicht gecontroleerd? Dan stuurt u het rapport van feitelijke bevindingen mee. Voor de accountantsverklaring en het rapport gebruikt u een van de accountantsprotocollen van de NBA:

  Let op: stuur, als onderdeel van uw accountantsverklaring, de ingevulde Rekentool definitieve OVK Q4 2021 op met waarmerk van uw accountant.

  Aanvragen

  U kunt de definitieve vaststelling van uw OVK aanvragen niet meer aanvragen. Dit kon tot en met 1 december 2022, 23:59 uur.

  Na uw aanvraag

  Als uw aanvraag bij ons binnen is, gaat het zo verder:

  1. Controle
   Wij controleren of u aan de voorwaarden van de OVK-regeling voldoet.
  2. Beslissing
   U ontvangt binnen 16 weken een brief met onze beslissing.
  3. Afrekenen
   In de brief staat welk bedrag u nog van ons krijgt. Of wat u moet terugbetalen.

  Vragen over OVK?

  Neem contact met ons op

  In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Bent u tevreden over deze pagina?