Open voor aanvragen

Vaststelling POP3 jonge landbouwers 2019

Gepubliceerd op:
29 september 2020
Laatst gecontroleerd op:
7 december 2020

Is aan u de subsidie POP3 jonge landbouwers 2019 toegekend? En heeft u uw investering(en) afgerond? Dan kunt u vaststelling van uw subsidie aanvragen. Dit kan tot uiterlijk 2 jaar na de datum van de beslissing op uw aanvraag (de verleningsbeschikking).

U vraagt de vaststelling aan op mijn.rvo.nl. Daarvoor logt u in met DigiD. Heeft u de aanvraag gedaan voor een eenmanszaak? Dan logt u in met eHerkenning niveau 2+ of hoger.

Wij controleren bij uw aanvraag of de kosten die u opgeeft onder de subsidie vallen en of de investeringen zijn uitgevoerd. Het is daarom belangrijk dat u alleen kosten opgeeft die aan de voorwaarden voldoen. Anders moeten wij u helaas een korting (10%-regel) geven op uw subsidiebedrag.

Korting (10%-regel)

Als wij afwijkingen constateren, kunt u minder subsidie krijgen. De 10%-regel gaat dan mogelijk in. Geldt dit voor u? Dan leest u dit in de beslissing over uw aanvraag voor de vaststelling.

Hoe werkt de 10%-regel?

Geeft u bij uw vaststellingsaanvraag kosten op die wij als niet-subsidiabel beoordelen? Dan gaat mogelijk de 10%-regel in. We vergelijken het subsidiebedrag dat we bij de vaststelling beoordelen, met het subsidiebedrag dat u bij de vaststelling heeft aangevraagd. Het verschil tussen deze bedragen mag niet groter zijn dan 10%. Is het verschil wel groter dan 10%? Dan verlagen wij het subsidiebedrag extra met het verschil tussen deze 2 bedragen. Kunt u bewijzen dat u geen schuld heeft aan het opgeven van niet-subsidiabele kosten? Dan krijgt u geen extra verlaging.

Bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag voor vaststelling stuurt u de volgende bijlagen mee. Deze bijlagen moeten volledig zijn; er mogen geen pagina’s ontbreken.

Facturen

Stuur alle facturen mee die met de investering(en) te maken hebben waarvoor de subsidie is toegekend. Op de facturen staan:

 • uw (bedrijfs)naam;
 • de factuurdatum;
 • het factuurnummer;
 • de gegevens van uw leverancier (bijvoorbeeld de naam, het adres en het vestigingsadres);
 • uitgesplitste kostenonderdelen;
 • de prijs van de investering (exclusief en inclusief btw).

Heeft u meer dan één factuur? Scan deze dan in en maak er één pdf-bestand van. Geef de facturen de goede naam, nummer ze en scan ze in chronologische volgorde. We kunnen uw aanvraag dan sneller afhandelen.

Betaalbewijzen

Een betaalbewijs is een kopie van uw bankafschrift of een print van uw rekeningoverzicht op internet. U toont met de betaalbewijzen aan dat de hele investering is betaald. Hierop staan:

 • uw bankrekeningnummer;
 • uw naam, adres en woonplaats;
 • de datum van de betaling;
 • de omschrijving van de betaling (inclusief de bankgegevens van de leverancier en het factuurnummer);
 • de rente- of valutadatum.

Is er een verschil tussen betaalde bedragen en de factuurbedragen? Geef dan de reden aan op de kopie of print van het bewijs.

Opdrachtbevestiging

Met de opdrachtbevestiging toont u aan dat u en de leverancier de opdracht hebben bevestigd. Op de opdrachtbevestiging staan:

 • uw naam, adres en woonplaats;
 • de gegevens van uw leverancier (bijvoorbeeld de naam, het adres en het vestigingsadres);
 • de omschrijving van uw investering(en);
 • het opdrachtnummer;
 • het totaalbedrag van uw investering(en) (exclusief en inclusief btw);
 • de datum waarop uw opdracht is bevestigd;
 • handtekeningen van u en uw leverancier.

Energienota

De energienota(s) stuurt u alleen mee als u investeert in één of meer van de volgende investeringen:

 • zonnepanelen
 • windmolen
 • kleine windturbine

Op de energienota(s) staat het energieverbruik van gas en elektra van uw gehele landbouwbedrijf en landbouwhuishouden. Deze energienota moet afkomstig zijn van het energiebedrijf. Ook moet hij gaan over de laatste 12 maanden voor de plaatsing van de investering.

Extra bijlagen

Soms moet u nog andere bijlagen meesturen. Als dat zo is, staan deze in de brief over de verlening van uw subsidie.

Na uw aanvraag

Nadat u uw vaststellingsaanvraag heeft verstuurd, ontvangt u de beslissing binnen uiterlijk 13 weken. Vragen wij u om extra informatie? Dan verlengen we deze termijn met het aantal dagen dat u nodig had om de stukken op te sturen. Zorg er wel voor dat de stukken binnen de  gevraagde periode bij ons binnen zijn.

Keuren wij uw aanvraag goed? Dan krijgt u de betaling binnen 6 weken na onze beslissing.

Meer weten?

Lees meer over de POP3 jonge landbouwers 2019.

Vragen over POP3 Jonge landbouwers?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
 • Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
 • Provincies (opdrachtgever)
Bent u tevreden over deze pagina?