Gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag PPS-programmatoeslag TKI

Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2023
Gepubliceerd op:
1 september 2020

U als TKI heeft PPS-programmatoeslag aangevraagd. Bekijk hoe u wijzigingen doorgeeft en vaststelling aanvraagt. 

Als het TKI-programma wijzigt

Zijn er essentiële wijzigingen in het TKI-programma? Dan meldt het TKI deze bij ons. Dat geldt ook voor PPS-programmatoeslag uit eerdere jaren. Het TKI doet dit met het formulier ‘wijzigingen doorgeven’ via de blauwe knop. Het TKI stuurt het ingevulde formulier naar tki@rvo.nl.

Essentiële wijzigingen zijn bijvoorbeeld:

  • Inhoudelijke wijziging van het TKI-programma;
  • Vertraging;
  • Begrotingswijzigingen van meer dan 25%;
  • Niet uitvoeren van het project of delen van het programma;
  • Als het TKI niet aan de verplichtingen kan of gaat voldoen;
  • Wijziging van aanvrager (bijvoorbeeld bij overname of opheffing van het TKI);
  • Faillissement of surseance van het TKI.

Vaststelling aanvragen

Het TKI vraagt binnen 13 weken na de einddatum van de programmatoeslag vaststelling van de subsidie aan. Het TKI kan ook een deel van de programmatoeslag vaststellen. Het moet dan een set afgeronde projecten zijn.

Met uw (deel)vaststellingsaanvraag stuurt u een overzicht van de gerealiseerde inzet mee. Het format kunt u hieronder downloaden. Ook levert u een eindrapport aan en een controleverklaring over projectsubsidie boven de € 125.000.

TKI-programmatoeslagen 2014-2017

Lopen er nog projecten of programma’s met een TKI-programmatoeslag die u als TKI heeft aangevraagd in de periode 2013-2017? Dan kunt u wijzigingen doorgeven en vaststellingen aanvragen via de blauwe knop. Hiervoor gebruikt u dezelfde formulieren als voor de PPS-toeslag.

Let erop dat u de ‘jaartranches’ van de programmatoeslag (TKI-toeslag 2015, TKI-toeslag 2016 et cetera) administratief gescheiden houdt? En dat u voor iedere jaartranche een vaststelling aanvraagt?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?