Gesloten voor aanvragen

PPS-programmatoeslag TKI

Laatst gecontroleerd op:
15 september 2023
Gepubliceerd op:
23 februari 2017

Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's) kunnen de programmatoeslag voor privaat-publieke samenwerking (PPS) aanvragen. Dat kan het TKI doen als een bedrijf samenwerkt met een onderzoeksinstelling aan onderzoek en ontwikkeling en hieraan financieel bijdraagt. Het TKI kan de programmatoeslag gebruiken voor samenwerkingsprojecten, netwerkactiviteiten of innovatiemakelaars.

Deelnemen aan een project in het TKI-programma

Lees hoe u zich kunt aansluiten bij een TKI. Als deelnemer aan een project in het TKI-programma communiceert u met het TKI over uw project. Het TKI communiceert met RVO over het hele programma.

Budget

De PPS-programmatoeslag is 30% van de private bijdrage* aan onderzoeksinstellingen* in het voorafgaande kalenderjaar. Maar alleen als die bijdrage is gedaan in een samenwerkingsproject* of TKI-relevant onderzoeksproject* dat binnen het programma van het aanvragende TKI past.

Voor de 1e € 20.000 euro private bijdrage geldt een verhoogd percentage van 40%. Die 1e € 20.000 mag ook een in natura* private bijdrage zijn aan de onderzoeksinstelling. Mag de onderzoeksinstelling bijvoorbeeld een apparaat van een bedrijf gebruiken? Dan kan de waarde van de gebruiksuren worden opgevoerd als in natura private bijdrage. Buitenlandse private partijen kunnen alleen een in natura bijdrage leveren als zij ook een vestiging of dochteronderneming in Nederland hebben.

Voor TKI-relevante onderzoeksprojecten geldt dat de private bijdrage daarin alleen meetelt als de kennis die eruit voortvloeit ten goede komt aan méér partijen dan alleen de onderneming en de onderzoeksinstelling.

Daarnaast tellen private bijdragen van ANBI's (goededoeleninstellingen) in onderzoeksprojecten mee. Hiermee verdient het TKI 25% programmatoeslag.

De bijdrage van ANBI's heeft een maximum: voor alle programmatoeslagaanvragen samen is een plafond per openstellingsperiode van € 90 miljoen. Wij verlenen de aanvragen met ANBI-bijdragen na de sluitingsdatum naar rato van indiening. De hoogte van de private bijdrage moet in een contract vastliggen, ook de in-natura bijdrage.

De subsidiabele kosten vindt u onderaan de voorwaarden. Daar vindt u ook de steunintensiteit. Dat is het steunbedrag uitgedrukt als percentage van de in aanmerking komende kosten.

In onderstaand stroomschema controleert u of het TKI een bijdrage (van 2022) kan opvoeren als een private bijdrage in de PPS-programmatoeslag (in 2023).

*Zie Termen en definities voor een nadere omschrijving van deze begrippen.

Voorwaarden

Er gelden algemene voorwaarden voor het inzetten van programmatoeslag. Daarnaast gelden specifieke regels per type inzet. Lees meer over deze voorwaarden.

Na uw aanvraag

Bekijk hoe het proces na de aanvraag voor TKI's verloopt: van het doorgeven van wijzigingen tot het aanvragen van vaststelling.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?