Tijdelijk gesloten voor aanvragen

PPS-programmatoeslag TKI

Gepubliceerd op:
23 februari 2017
Laatst gecontroleerd op:
4 januari 2022

Werkt een bedrijf samen met een onderzoeksinstelling aan onderzoek en ontwikkeling? En draagt het bedrijf cash bij aan de kosten die de onderzoeksorganisatie maakt? Dit kan PPS-programmatoeslag opleveren voor een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI). Het TKI zet deze toeslag in voor onderzoek en ontwikkeling in samenwerkingsprojecten of voor innovatieactiviteiten.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

De programmatoeslag voor privaat-publieke samenwerking kan aangevraagd worden door de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's). Het TKI kan de programmatoeslag inzetten voor samenwerkingsprojecten, netwerkactiviteiten of innovatiemakelaars.

Deelnemen aan een project in het TKI-programma

Lees hoe u zich kunt aansluiten bij een TKI. Als deelnemer aan een project in het TKI-programma communiceert u met het TKI over uw project. Het TKI communiceert met RVO over het hele programma.

Budget

De hoogte van de PPS-programmatoeslag is 30% van de (cash) private bijdrage* aan onderzoeksinstellingen* in het voorafgaande kalenderjaar. Die bijdrage telt mee als deze gedaan is in een samenwerkingsproject* of TKI-relevante onderzoeksprojecten* dat binnen het programma van het aanvragende TKI past.
Voor de 1e € 20.000 euro private bijdrage geldt een verhoogd percentage van 40%. Die 1e € 20.000 mag ook een in natura* private bijdrage aan de onderzoeksinstelling zijn. Bijvoorbeeld: als de onderzoeksinstelling een apparaat van een bedrijf mag gebruiken, dan kan de waarde van de gebruiksuren opgevoerd worden als in natura private bijdrage. Buitenlandse private partijen kunnen alleen een in natura bijdrage leveren als zij ook een vestiging of dochteronderneming in Nederland hebben.
*zie Definities voor een nadere omschrijving van deze begrippen.

Voor TKI-relevante onderzoeksprojecten geldt dat de private bijdrage daarin alleen meetelt als de kennis die eruit voortvloeit, ten goede komt aan méér partijen dan alleen de onderneming en de onderzoeksinstelling.

Daarnaast tellen private bijdragen van ANBI's (goededoeleninstellingen) in onderzoeksprojecten mee. Hiermee verdient het TKI 25% programmatoeslag. De bijdrage van ANBI's heeft een maximum: voor alle programmatoeslagaanvragen samen is een plafond per openstellingsperiode van € 90 miljoen. RVO verleent de aanvragen met ANBI-bijdragen na de sluitingsdatum naar rato van indiening. De hoogte van de private bijdrage moet in een contract vastliggen, ook de in-natura bijdrage.

De subsidiabele kosten en de maximale steunintensiteit per type inzet vindt u op de pagina Voorwaarden.

In onderstaand stroomschema controleert u of het TKI een bijdrage (van 2021) op kan voeren als een private bijdrage in de PPS-programmatoeslag (in 2022).

Voorwaarden

Er gelden algemene voorwaarden voor het inzetten van programmatoeslag, daarnaast gelden specifieke regels per type inzet. Lees meer over deze voorwaarden.

Na uw aanvraag

Bekijk hoe het proces na de aanvraag voor TKI's verloopt: van het doorgeven van wijzigingen tot het aanvragen van vaststelling.

Vragen over PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?