Gesloten voor aanvragen

PPS-projecttoeslag voor samenwerkingsverbanden

Gepubliceerd op:
24 februari 2017
Laatst gecontroleerd op:
26 april 2024

Bent u met private en publieke organisaties een groot R&D-samenwerkingsproject aan het opzetten? Dan kan de financiële bijdrage van de private partijen PPS-projecttoeslag opleveren. Deze toeslag moet weer in het project terugkomen. De penvoerder van het samenwerkingsverband, of: consortium, vraagt de toeslag aan.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. Bekijk uw mogelijkheden op PPS Innovatie.

R&D-samenwerking tussen onderzoeksinstelling en bedrijf

Een samenwerkingsverband bestaat minimaal uit een onderzoeksinstelling* en een ondernemer*. De deelnemers bepalen samen de omvang van het samenwerkingsproject*, voeren het samen uit, en delen het risico en de resultaten ervan. Om voor de toeslag in aanmerking te komen, moet de ondernemer een flinke private bijdrage* leveren. Daarnaast moet het project bestaan uit fundamenteel onderzoek*, industrieel onderzoek*, experimentele ontwikkeling* of een combinatie daarvan.

*Zie Termen en definities voor een uitleg van deze begrippen.

Budget

De hoogte van de PPS-projecttoeslag is 30% van de private bijdrage aan onderzoeksinstellingen in het project.

Voor de eerste € 20.000 private bijdrage geldt een verhoogd percentage van 40%. Die eerste € 20.000 mag ook een in natura* private bijdrage zijn aan de onderzoeksinstelling. Mag de onderzoeksinstelling bijvoorbeeld een apparaat van een bedrijf gebruiken? Dan kan de waarde van de gebruiksuren worden opgevoerd als in natura private bijdrage.

De hoogte van de private bijdrage moet wel in een samenwerkingscontract vastliggen, ook de in natura bijdrage.

Daarnaast tellen private bijdragen van ANBI’s (goededoeleninstellingen) in onderzoeksprojecten mee. De toeslag is 25% van de ANBI-bijdrage.

Er is een maximum gesteld aan de totale bijdrage van ANBI’s. Die bijdrage mag voor alle projecttoeslagaanvragen samen maximaal € 8 miljoen zijn per openstellingsperiode. Wij verlenen de projecttoeslagaanvragen met ANBI-bijdragen op volgorde van volledige aanvragen totdat dit maximumbedrag is bereikt.

De subsidiabele kosten vindt u onderaan de voorwaarden. Daar vindt u ook de steunintensiteit. Dat is het steunbedrag uitgedrukt als percentage van de in aanmerking komende kosten.

*Zie Termen en definities voor een nadere omschrijving van deze begrippen.

Voorwaarden

Het R&D-samenwerkingsproject moet minimaal € 2 miljoen aan R&D-kosten omvatten. De private bijdrage hieraan moet minimaal 30% zijn. De overige voorwaarden leest u op de pagina voorwaarden.

Na uw aanvraag

Heeft u PPS-projecttoeslag aangevraagd? Lees dan wat er na uw aanvraag gebeurt.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?