Open voor aanvragen

PPS-projecttoeslag voor samenwerkingsverbanden: na uw aanvraag

Gepubliceerd op:
5 augustus 2022
Laatst gecontroleerd op:
1 februari 2023

U heeft PPS-projecttoeslag samenwerkingsverband aangevraagd. Bekijk hier hoe het traject na uw aanvraag eruitziet.

Procedure en beslistermijn

U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Is uw aanvraag niet compleet, dan laten wij u dit weten. U krijgt dan de gelegenheid uw aanvraag aan te vullen. Als uw aanvraag volledig is, nemen wij binnen 8 weken een beslissing.

  Na goedkeuring

  We betalen de toeslag rechtstreeks uit aan de subsidieontvangers.

  De penvoerder en de deelnemers voeren de projecttoeslag volgens de regels uit als u:

  • het plan uitvoert zoals u het heeft aangevraagd
  • informatie over uw project op uw website zet: een beschrijving van uw project, de deelnemende ondernemers en onderzoeksinstellingen, en de planning en voortgang
  • alle subsidieaanvragers de kosten, uren en intellectuele eigendom goed administreren
  • voor essentiële wijzigingen vooraf schriftelijk toestemming aanvraagt
  • jaarlijks rapporteert als uw project langer dan een jaar duurt
  • binnen 13 weken na de einddatum van het project vaststelling van de subsidie aanvraagt

  Wijzigingen doorgeven

  Zijn er essentiële wijzigingen in uw programma? Dan geeft u deze door via de blauwe knop.

  Essentiële wijzigingen zijn bijvoorbeeld:

  • inhoudelijke wijziging van uw projectplan
  • vertraging
  • begrotingswijzigingen van meer dan 25% per subsidieontvanger per jaar
  • niet uitvoeren van het project of delen van het project
  • als u niet aan de verplichtingen kunt of gaat voldoen
  • wijziging van penvoerder of deelnemer
  • faillissement of surseance van penvoerder of deelnemer

  Wilt u de projectperiode verlengen? Dan kan dat met maximaal 2 jaar.

  Voortgang doorgeven

  Duurt uw project meer dan een jaar? Dan rapporteert u jaarlijks. 

  U stuurt het ingevulde formulier naar tki@rvo.nl of naar ons postadres.

  Vaststelling aanvragen

  U vraagt binnen 13 weken na de einddatum van uw projecttoeslag vaststelling aan via de blauwe knop. Met uw aanvraag stuurt u een eindrapportage mee. Een format voor de eindrapportage kunt u hieronder downloaden. 

  Wilt u projecttoeslag laten vaststellen op een bedrag van € 125.000 of hoger? Dan voegt u ook een controleverklaring toe. Dit bedrag geldt per subsidieontvanger.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Bent u tevreden over deze pagina?