Gesloten voor aanvragen

Productie- en afzetprogramma’s voor producentenorganisaties

Gepubliceerd op:
29 juni 2017
Laatst gecontroleerd op:
14 september 2020

Elke producentenorganisatie voor visserij- en aquacultuurproducten maakt elk jaar een productie- en afzetprogramma. Hiermee wil zij haar leden stimuleren tot duurzame visserij- en aquacultuuractiviteiten. Met de subsidie Productie- en afzetprogramma’s krijgen erkende producentenorganisaties in 2020 subsidie voor het maken van het programma voor 2021.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 44.250. U krijgt maximaal € 4.425 subsidie voor de kosten van het maken van een productie- en afzetprogramma.

Hoeveel subsidie u als producentenorganisatie krijgt ligt aan de gemiddelde jaarwaarde van uw afgezette producten van de afgelopen 3 jaren. Is 3% van die gemiddelde jaarwaarde lager dan € 4.425? Dan krijgt u dit lagere bedrag. Is 3% van de gemiddelde jaarwaarde hoger dan € 4.425? Dan krijgt u maximaal € 4.425.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor deze subsidie:

  • U bent een erkende producentenorganisatie. Is er een voornemen om de erkenning in te trekken? Dan kunt u geen subsidie aanvragen.
  • U bent als producentenorganisatie in Nederland gevestigd.
  • U mag als erkende producentenorganisatie één aanvraag doen.
  • U heeft een goedgekeurd productie- en afzetprogramma voor 2019.
  • U heeft een goedgekeurd productie- en afzetprogramma voor 2021 als u de vaststelling aanvraagt.
  • U heeft een goedgekeurd jaarverslag over het jaar 2019.

Op de pagina Subsidiespelregels EFMZV leest u aan welke spelregels u zich moet houden als u deze subsidie aanvraagt.

Totale opbrengst eerste verkoop

In uw aanvraag geeft u de totale opbrengst op van de eerste verkoop van vis- en aquacultuurproducten. Dit is de totale opbrengst over het jaar 2019 van alle leden van uw organisatie. Over het jaar 2020 geeft u de verwachte opbrengst op.

De eerste verkoop is de eerste keer dat de vis- en aquacultuurproducten op de markt worden gebracht. Verwerkers gaan hierbij uit van de waarde en volumes van deze producten na verwerking. Wij gebruiken deze gegevens voor de rapportage aan de Europese Unie.

Na uw aanvraag

U krijgt binnen 13 weken na uw aanvraag een beslissing. U krijgt digitaal bericht als wij uw aanvraag goedkeuren of afwijzen.

Vaststelling aanvragen

Is uw productie- en afzetprogramma voor 2021 goedgekeurd? Vraag dan vaststelling van uw subsidie aan. U heeft vanaf de datum van goedkeuring 13 weken de tijd om deze vaststelling aan te vragen.

Beslissing en uitbetaling

Als wij uw aanvraag voor subsidievaststelling hebben gekregen, controleren wij of uw aanvraag compleet is. U krijgt daarover bericht van ons. Missen er gegevens of bewijsstukken? Dan heeft u maximaal 14 kalenderdagen de tijd om deze informatie toe te sturen.

Binnen 13 weken na ontvangst van de complete aanvraag krijgt u van ons een beslissing. U krijgt het definitieve subsidiebedrag op uw rekening als wij uw subsidievaststelling goedkeuren.

U kunt voor deze subsidie geen voorschot in de uitbetaling aanvragen.

Wetten en regels

Op de pagina Regelgeving EFMZV leest u meer over de wetten en regels voor deze subsidie.

Alle openstellingen van deze subsidie

Heeft u in een ander jaar subsidie aangevraagd? Op de pagina’s hieronder vindt u alle informatie over die aanvraagjaren.

Vragen over subsidie Productie- en afzetprogramma’s?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?