Gesloten voor aanvragen

Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij: vaststelling subsidie

Gepubliceerd op:
7 september 2020
Laatst gecontroleerd op:
2 november 2023

Is aan u in 2020 de subsidie Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij toegekend? En heeft u uw project afgerond en betaald? Dan vraagt u vaststelling van uw subsidie aan.

Wanneer aanvragen?

In de beslissing (verlening) leest u op welke datum uw project moet zijn gerealiseerd. Vanaf deze datum heeft u 13 weken de tijd om vaststelling aan te vragen. Uw aanvraag tot vaststelling moet uiterlijk op 31 oktober 2023 bij ons binnen zijn. U kunt geen uitstel krijgen op deze datum. Ook niet als u door omstandigheden later met uw project begint. Houd hier rekening mee in uw planning, zodat u genoeg tijd heeft om de aanvraag tot vaststelling te doen.

Voor welke kosten?

In de verleningsbrief staat voor welke kosten u subsidie krijgt. Dit kunnen de volgende kosten zijn:

  • loonkosten
  • bijdragen in natura in de vorm van eigen arbeid en/of (on)roerende goederen
  • afschrijvingskosten
  • overige kosten

Bij de vaststelling wordt uw project inhoudelijk volledig beoordeeld. U voert alleen de kosten op die niet eerder bij een voorschotverzoek zijn ingediend en goedgekeurd.

Zorg voor een volledige aanvraag. Ontbreken er noodzakelijke gegevens of bijlagen? Dan kunnen wij uw subsidie lager vaststellen.

Redelijkheid van kosten

Houd er bij het aanvragen van een vaststelling rekening mee dat de kosten redelijk moeten zijn. Meer uitleg hierover leest u in de Subsidiespelregels EFMZV op de informatiepagina Redelijkheid van kosten.

Aanvragen

U vraagt een vatstelling aan op mijn.rvo.nl. U logt in met eHerkenning niveau 2+ of hoger en kiest in het formulier voor Aanvraag vaststelling indienen. Zorg dat u alle benodigde bijlagen bij de hand heeft. U kunt de bijlagen alleen als pdf-bestand uploaden bij uw aanvraag.

Bij een samenwerkingsverband

De penvoerder vraagt bij een samenwerkingsverband namens de deelnemers de vaststelling aan. Uit de eindrapportage blijkt duidelijk per deelnemer welke activiteiten er zijn uitgevoerd en welke kosten er zijn gemaakt. Elke deelnemer ontvangt individueel de vastgestelde subsidie.

Bijlagen bij uw aanvraag

Met uw vaststellingsaanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Welke bijlagen dit zijn, hangt af van de kosten waarvoor u subsidie krijgt. U leest hier meer over op de pagina Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij: bijlagen vaststellingsaanvraag.

Na uw aanvraag

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, controleren wij of deze volledig is. U krijgt daarover bericht van ons. Als er informatie ontbreekt, dan heeft u 14 kalenderdagen de tijd om deze aan te leveren. U krijgt onze beslissing binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. In de vaststellingsbrief staat hoeveel subsidie u van ons ontvangt.

Bij een samenwerkingsverband ontvangt de penvoerder de beslissing over de vaststelling.

Geen hoger bedrag

Zijn de werkelijke kosten van uw project hoger dan begroot? Dan krijgt u niet een hoger subsidiebedrag dan wij hebben verleend.

Lager bedrag

De vastgestelde subsidie kan lager worden vastgesteld dan het bedrag dat in de verleningsbrief staat genoemd. Bijvoorbeeld omdat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden. Of omdat u niet heeft voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.

Uitbetaling van subsidie

Is het nog te betalen bedrag in de vaststellingsbrief meer dan 0 euro? Dan storten we dat bedrag binnen enkele weken op uw rekening. Het bedrag wordt niet gestort op de rekening van de penvoerder, maar op de rekening van u als deelnemer.

Meer weten?

Lees meer over deze subsidie op de pagina Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?