Open voor aanvragen

SBIR-oproep Autonome IT/OT beveiliging

Laatst gecontroleerd op:
17 april 2024
Gepubliceerd op:
16 april 2024

Wilt u bijdragen aan een cyberweerbaarder en toekomstbestendig Nederland? Vanuit de doelstellingen van de Nederlandse Cybersecurity Strategie en het CS4NL programma daagt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ondernemers uit om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen waarmee autonoom IT/OT netwerken beveiligd kunnen worden.

IT/OT beveiliging richt zich op de bescherming van fysieke systemen die gekoppeld zijn aan digitale systemen voor aansturing op afstand. In deze SBIR-oproep nodigen wij bedrijven uit om technologische innovaties te ontwikkelen om IT/OT netwerken in staat te stellen om zelf cybersecurity dreigingen op te sporen, tegen te houden en/of eventuele schade snel te herstellen. 

Nederlandse Cybersecurity Strategie (NLCS) 2022-2028 

Het ministerie van EZK daagt ondernemers uit om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen om de innovatiedoelen van de NLCS 2022-2028 te verwezenlijken. Vanuit deze strategie is het samenwerkingsplatform dcypher aangewezen om via thematische routekaarten en communities, innovatieve productontwikkeling tot stand te brengen tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven. Via het breed gedragen programma van dcypher ‘CS4NL’ is het thema voor deze SBIR-oproep tot stand gekomen.  

De thema’s en activiteiten die onder NLCS vallen, focussen op complexe cybersecurity uitdagingen, zoals:

  • Het weerbaarder maken van vitale infrastructuren tegen digitale aanvallen.
  • Het eerder herkennen van kwetsbaarheden in software en hardware.
  • Het toekomstbestendig maken van encryptietechnieken.
  • Het versterken van cybersecurityvaardigheden.

Op deze en andere gebieden zijn innovaties nodig om ervoor te zorgen dat Nederland bestand wordt en blijft tegen toekomstige cybersecurity aanvallen. Deze cybersecurity thema’s dragen bij aan het doel van de NLCS om Nederland cyberweerbaar en toekomstbestending te maken. 

Deze SBIR-oproep richt zich op autonome IT/OT beveiliging. Automatisering is essentieel om de toenemende stroom van gegevens, aanvallen en het tekort aan personeel aan te kunnen. 

Voorwaarden

U moet in de offerte aannemelijk maken dat de innovatie gedemonstreerd kan worden in een realistische setting en onder verschillende scenario’s aan het einde van fase 2 van deze SBIR. 

Belangrijk is dat u de motivatie heeft om van uw innovatie een succes te maken en doorgaat nadat de financiering vanuit de SBIR stopt.  

Belangrijke data

1 mei 2024, 09:45 - 12:00 uur Informatiebijeenkomst
29 mei 2024, 17:00 uur Sluiting indienen offertes fase 1
5 juli 2024 Opdrachtverstrekking fase 1

Proces

Deze SBIR-oproep is voor fase 1: het haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen en de procedure, bekijk Hoe werkt SBIR?

Budget

Er is een budget beschikbaar van maximaal € 1.500.000 (alle bedragen zijn inclusief btw).  

  • Voor fase 1 is een budget van € 400.000 beschikbaar voor het verrichten van haalbaarheidsonderzoeken. Het maximumbedrag per project is € 30.000.  
  • Voor fase 2 is een budget van € 1.100.000 beschikbaar voor de ontwikkeling van de innovatie. Het maximumbedrag per project is € 200.000. 

Nota van inlichtingen

Op woensdag 1 mei 2024 was de informatiebijeenkomst bij RVO in Den Haag. Op basis van de bijeenkomst en nagekomen vragen stelden we een Nota van Inlichtingen op. Deze kunt u hieronder downloaden.

Uw indiening voorbereiden

Lees meer over het indieningsproces en de bijlagen die u moet invullen en bijvoegen.

Oproeptekst

Raadpleeg hieronder de gehele oproeptekst.

Indienen

U kunt uw offerte indienen van 17 april, 9:00 uur tot en met 29 mei 2024, 17:00 uur.

Meer weten ? 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?