Open voor aanvragen

SEBA en MIA bij koop emissieloze bedrijfsauto’s

Gepubliceerd op:
11 maart 2021
Laatst gecontroleerd op:
27 januari 2023

Koopt of financial leaset u als ondernemer een emissieloze (uitstootvrije) bedrijfsauto? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor zowel de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA) als de Milieu-investeringsaftrek (MIA).

Op deze pagina leest u hoe u dat aanpakt en in welke volgorde. Alle details over de SEBA en MIA en de voorwaarden, vindt u bij 'Meer weten' onderaan deze pagina.

Eerst SEBA en dan MIA

Om een aanvraag te doen voor de SEBA mag u de bedrijfsauto('s) nog niet hebben gekocht. U moet in het bezit zijn van een niet-bindende overeenkomst als u de aanvraag indient. In de praktijk betekent dit dat u eerst gebruik maakt van SEBA. Is de overeenkomst definitief gemaakt? Meld dan de bedrijfsauto('s) binnen 3 maanden na uw investering bij de MIA. Doe dat onder code G 3101.

Bij uw aanvraag SEBA

Vraagt u subsidie aan voor de SEBA-regeling? Dan hoeft u bij ons niet aan te geven dat u eventueel nog belastingvoordeel krijgt van de MIA. De SEBA mag u namelijk samen met de MIA krijgen. Dus heeft u ook recht op de MIA? Dan trekken wij dat bedrag niet af van het subsidiebedrag van de SEBA. Andere overheidssubsidies die u voor de koop van de bedrijfsauto's kreeg, brengen we wel in mindering op SEBA. Denk daarbij aan lokale subsidieregelingen.

Voorbeeld tijdspad:

  • donderdag 15 december 202211:00 uur
   De offerte voor aanschaf bedrijfsauto(‘s) is ontvangen (offerte is niet verplicht).
  • vrijdag 16 december 202210:00 uur
   De offerte is omgezet naar een niet-bindende overeenkomst. Dit is een verplichte tussenstap voor de SEBA. Bijvoorbeeld met de voorwaarde: 'order is definitief na aanvraag SEBA'.
  • donderdag 12 januari 202310:08 uur
   U heeft SEBA aangevraagd bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
  • donderdag 12 januari 202310:15 uur
   Melding naar de verkoper dat SEBA is aangevraagd. De overeenkomst is daarmee definitief geworden.
  • donderdag 12 januari 202310:16 uur
   U heeft MIA aangevraagd bij RVO (dit moet binnen 3 maanden, nadat u de aankoopverplichting van de bedrijfsauto(‘s) bent aangegaan).

  Bij uw MIA-melding

  Bij een melding voor de MIA moet u de subsidie uit de SEBA opgeven. Dit subsidiebedrag gaat af van het aanschafbedrag dat u opgeeft in uw MIA-melding. In het voorbeeld hieronder, ziet u hoe we de SEBA-subsidie verrekenen. Hierbij rekenen we met een kleine onderneming en met voorbeeld vpb-tarief van 25% (vpb = vennootschapsbelasting). Het toe te passen belastingtarief (Inkomensbelastingtarief of vpb-tarief) voor de berekening van uw netto voordeel voor de MIA is afhankelijk van uw situatie.

  Voorbeeld SEBA verrekening
  Aanschafprijs   € 41.000 (uitleg kosten die onder MIA vallen)                                  
  Netto catalogusprijs  € 40.000 zonder btw
  SEBA € 4.800 zijnde 12% van € 40.000 tot maximaal € 5.000
  MIA € 2.835 zijnde 45% over aanschafprijs
  (minus drempelwaarde MIA € 11.000 en minus bedrag SEBA)
  x vpb-tarief van 25%

  Let op: Voor de MIA gelden andere voorwaarden en termijnen bij een vroegtijdige verkoop. Hiermee bedoelen we dat u de bedrijfsauto verkoopt of schenkt binnen 5 jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u de investering deed. Meer informatie vindt u hierover bij de Belastingdienst, zie: desinvesteringsbijtelling.

   

  MIA voor een oplaadpunt

  Naast een emissieloze auto komt ook een oplaadpunt in aanmerking voor fiscaal voordeel via de MIA. U vindt hierover meer op onze pagina Oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  Bent u tevreden over deze pagina?