Open voor aanvragen

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE

Gepubliceerd op:
3 december 2021
Laatst gecontroleerd op:
21 juni 2022

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) is bestemd voor (gemengde) Verenigingen van Eigenaars (VvE's), woonverenigingen en wooncoöperaties die energie willen besparen in hun gebouw(en).

Uitsluitingen zijn:

  • commercieel vastgoed binnen de VvE (zoals winkels of kantoren)
  • het verbouwen van scholen of kantoren tot woningen (zogenoemde 'transformatie')
  • het opsplitsen van één woonhuis in meerdere appartementen
  • nieuwbouw

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • een energieadvies door een gecertificeerde energieprestatieadviseur, eventueel in combinatie met procesbegeleiding en/of een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Hiervoor heeft u het advies, een factuur en betalingsbewijs nodig;
  • energiebesparende maatregelen of voor een samenhangend 'zeer energiezuinig pakket'. Voor beide geldt dat de isolatiewerkzaamheden pas mogen starten ná het indienen van de subsidieaanvraag.

Tip: neem contact met ons op voor een gratis oriënterend gesprek. We informeren u graag over de subsidievariant(en) en alle vervolgstappen. Hiermee voorkomt u teleurstelling. Geef in het contactformulier het volgende aan: Bedrijf/instelling - Duurzaam - Vragen/opmerkingen: Adviesgesprek SEEH VvE.

Bekijk de infographic om te zien welke SEEH-varianten er zijn voor VvE's.

Actuele budgetcijfes

Wilt u weten hoeveel budget er nog beschikbaar is van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE? We geven u de actuele stand van zaken van het budget per subsidie. 

Bekijk de actuele budgetcijfers SEEH per subsidie

Subsidie voor energieadvies

Wilt u weten welke energiebesparende maatregelen voor uw gebouw(en) het beste resultaat en rendement geven? Laat dan een energieadvies opstellen en vraag hiervoor subsidie aan.  Aanvragen is mogelijk vanaf 15 september 2016 tot en met 31 december 2023.

Deze subsidie heeft 3 varianten. Een energieadvies:

  • van een gecertificeerde energieprestatieadviseur (EPA);
  • met daarbij externe procesbegeleiding;
  • met daarbij een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en eventuele procesbegeleiding.

Vraag deze subsidie aan nadat u de kosten heeft gemaakt.

Subsidie voor energiebesparende maatregelen en voorwaarden

Wilt u met uw VvE 2 of meer energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoeren? Dan vraagt u vooraf subsidie aan. U moet deze subsidie voor elk gebouw apart aanvragen, voordat u de maatregelen uitvoert. Aanvragen is mogelijk vanaf 15 september 2016 tot en met 31 december 2023.

De subsidie heeft 2 varianten met bijbehorende voorwaarden, zie hieronder:

Let op: 1 juni 2022 informeerde minister Hugo de Jonge de Tweede Kamer erover dat het vanaf 1 januari 2023 ook mogelijk is voor één energiebesparende maatregel subsidie aan te vragen.

Brief aan de Tweede Kamer: Duurzaam wonen voor iedereen

 

Subsidie Oplaadpuntenadvies

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) biedt subsidie voor de advieskosten voor het aanleggen van 1 of meer oplaadpunten. Deze subsidie is bestemd voor Verenigingen van Eigenaars (VvE's), woonverenigingen en wooncoöperaties met een eigenparkeergelegenheid. Aanvragen is mogelijk vanaf 24 januari 2022 tot en met 30 september 2023.

Bereken uw subsidie

U berekent uw subsidie vooraf zelf met de rekentool. De berekening is ter informatie en geeft alleen een indicatie van het subsidiebedrag.

Tip: open de rekentool en sla deze eerst op uw computer op. De rekentool werkt niet op een iOS-platform (Apple).

Aanvragen

U regelt uw aanvraag online en u logt in met eHerkenning niveau 2+ of hoger. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan (dit is geen onderdeel van onze website).

Bekijk het aanvraagproces van voorbereiden tot aanvragen

Na uw aanvraag

Direct na uw subsidieaanvraag sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. Als wij een aanvraag goedkeuren, krijgt u een beslissing per post. Deze ontvangt u uiterlijk binnen 13 weken na uw aanvraag.

Bekijk hoe het na uw aanvraag verdergaat

Wet natuurbescherming

Bij sloop, nieuwbouw of werkzaamheden aan woningen en gebouwen moet u controleren of er geen beschermde soorten flora en fauna aanwezig zijn. Denk hierbij aan vleermuizen, uilen, mussen, gierzwaluwen of planten. Houd hier rekening mee bij uw verbouwingsplannen. Bekijk de pagina Wet natuurbescherming voor meer informatie.

SEEH voor woningeigenaren

De SEEH voor eigenaar én bewoner sloot op 31 december 2020. Per 4 januari 2021 is er voor isolatiemaatregelen wel subsidie beschikbaar gekomen via de regeling Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

Vragen over de SEEH?

 

Neem contact met ons op

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?