Open voor aanvragen

Voorwaarden energieadvies SEEH VvE

Gepubliceerd op:
3 augustus 2018
Laatst gecontroleerd op:
1 maart 2022

Wilt u subsidie aanvragen voor energieadvies binnen de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH)? Dan kunt u dat slechts één keer doen. Daarbij kunt u kiezen uit 3 varianten.

De varianten zijn:

 • energieadvies (zonder een besluit tot investeren)
 • energieadvies met procesbegeleiding (inclusief een besluit tot investeren)
 • energieadvies met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en eventueel procesbegeleiding

Deze subsidie is bestemd voor Verenigingen van Eigenaars (VvE), woonverenigingen of wooncoöperaties. Het maakt niet uit hoeveel gebouwen de vereniging heeft. In alle 3 de gevallen geldt als voorwaarde dat u geen subsidie voor een energieadvies heeft aangevraagd of ontvangen van uw gemeente of provincie.

Energieadvies

Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie voor energieadvies, moet het advies aan verschillende voorwaarden voldoen. Het energieadvies:

 • is na 1 september 2016 opgesteld;
 • is opgesteld door een energieprestatieadviseur (EPA of EP) waarvan het bedrijf is gecertificeerd volgens de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500 deel 02 of werkzaam is namens een bedrijf dat is gecertificeerd volgens dezelfde BRL 9500 deel 02. Ga naar de website Centraal Register Techniek, zoek op keurmerk (BRL) 9500-02 en kies een gecertificeerd bedrijf.  
 • bevat een nauwkeurige omschrijving van de bestaande situatie;
 • bevat een technische en bouwkundige beoordeling van de thermische schil en de installaties van het gebouw(en), die ter plekke is uitgevoerd;
 • bevat een beschrijving van de mogelijke energiebesparingsmaatregelen;
 • geeft per maatregel de voor- en nadelen en de keuzemogelijkheden aan;
 • laat een inschatting van de investering zien;
 • geeft inzicht in de terugverdientijd van de voorgenomen investeringen;
 • geeft een inschatting van de te realiseren energiebesparing;
 • geeft uitleg over de mogelijkheden voor het realiseren van een zeer energiezuinig pakket of een Nul op de Meter-woning/gebouw.

U vraagt deze subsidie aan nadat u het advies heeft gekregen.

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?