Open voor aanvragen

SEEH: aanvullende energiebesparende maatregelen VvE

Gepubliceerd op:
2 oktober 2017
Laatst gecontroleerd op:
20 juli 2022

Wilt u met uw Vereniging van Eigenaars (VvE) energie besparen in uw gebouw(en)? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). U kunt subsidie krijgen als u 2 of meer energiebesparende maatregelen neemt. Daarnaast kunt u subsidie aanvragen voor één of meer aanvullende maatregelen. Dit laatste kan uitsluitend in combinatie met minimaal 2 energiebesparende (hoofd)maatregelen.

Let op: 1 juni 2022 informeerde minister Hugo de Jonge de Tweede Kamer erover dat het vanaf 1 januari 2023 ook mogelijk is één energiebesparende maatregel subsidie aan te vragen.

Brief aan de Tweede Kamer: Duurzaam wonen voor iedereen

Hieronder leest u welke maatregelen in aanmerking komen. Lees voordat u de subsidie aanvraagt de voorwaarden voor deze regeling.

Isolerende deuren

U vervangt de voor- en/of achterdeur in de gevel door een isolerende deur. De maximale U-waarde van de deur is 1,5. Het subsidiebedrag hiervoor bedraagt € 120 per m2.

Belangrijke uitgangspunten zijn:

  • Wanneer een deur voor méér dan 65% uit glas bestaat, wordt de oppervlakte van de deur bij het hoogrendementsglas opgeteld. Als het minder dan 65% glas bevat, wordt deze beschouwd als isolerende deur.
  • Als het een isolerende deur is, dan mogen de oppervlakten van het glas en paneel in de deur niet ook nog worden opgeteld bij de oppervlakten hoogrendementsglas en panelen. Er mag namelijk niet dubbel subsidie worden ontvangen voor een element.

Energiezuinig ventilatiesysteem

U legt voor het eerst een energiezuinig ventilatiesysteem aan. Voor de subsidie komen 2 ventilatiesystemen in aanmerking:

Aanvullende maatregel Wtw-rendement Subsidiebedrag
CO-gestuurd ventilatiesysteem n.v.t. 30% van de kosten (o.b.v. een offerte) die betrekking hebben op de aanleg van het systeem, met een maximum van
€ 1.200 per woning
Balansventilatiesysteem met warmteterugwinning (wtw) 90% 30% van de kosten (o.b.v. een offerte) die betrekking hebben op de aanleg van het systeem, met een maximum van
€ 1.200 per woning

Waterzijdig inregelen verwarmingssysteem

Als uw verwarmingssysteem niet optimaal is ingeregeld, zorgt dit voor minder rendement. Door het systeem waterzijdig in te regelen zorgt de monteur ervoor dat het warme water op een goede manier over uw verwarmingssysteem wordt verdeeld. Het subsidiebedrag hiervoor bedraagt € 90 per woning.

Energiedisplay of slimme thermostaat

Meer inzicht in uw energieverbruik zorgt dat u zuinige keuzes kunt maken. Om dit inzicht te krijgen kiest u bijvoorbeeld voor: 

  • een energiedisplay die verbonden is met een slimme meter. Die geeft inzicht in het gehele actuele energieverbruik in uw woning;
  • een thermostaat die het energieverbruik binnen uw woning afstemt op uw leefgedrag en die via een energiemanagementsysteem inzicht geeft in het gehele actuele energieverbruik in uw woning;
  • een thermostaat waarmee u de temperatuur van de afzonderlijke ruimtes in uw woning regelt.

Het subsidiebedrag voor deze maatregel bedraagt € 120 per woning.

Lees meer over de voorwaarden en producten die in aanmerking komen.

Aanvragen

Lees, voordat u uw aanvraag indient, het aanvraagproces goed door.  Daarin leest u onder andere welke documenten u nodig heeft en hoe het aanvraagproces verloopt.

Na uw aanvraag

Direct na uw subsidieaanvraag sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. De beslissing of u de subsidie krijgt, ontvangt u van ons per brief via de post. Deze ontvangt u uiterlijk binnen 13 weken na uw aanvraag.

Vragen of opmerkingen over de SEEH?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?