Gesloten voor aanvragen

SEEH: subsidie voor energieadvies met meerjarenonderhoudsplan VvE

Laatst gecontroleerd op:
1 januari 2023
Gepubliceerd op:
6 januari 2017

Heeft u een energieadvies laten opstellen voor uw Vereniging van Eigenaars (VvE)? Dan weet u welke energiebesparende maatregelen voor uw gebouw(en) het meest effectief en renderend zijn. Als u dat wilt, kunt u deze maatregelen laten opnemen in een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) biedt daar subsidie voor.

Let op: 23 januari 2023 opende de Subsidie verduurzamen voor verenigingen van eigenaars (SVVE).
U vraagt hiermee subsidie aan voor energiebesparende maatregelen, warmtetechnieken, energieadvies en een oplaadpuntenadvies. Ook is het mogelijk om voor één maatregel subsidie aan te vragen. De SVVE vervangt de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) en de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor VvE’s. Aanvragen voor deze 2 subsidies was mogelijk tot en met 31 december 2022 .

Bekijk voor meer informatie de pagina SVVE

Al subsidie aangevraagd voor de SEEH of ISDE? Dan gelden daarvoor de huidige informatie en voorwaarden.

Overzicht van werkzaamheden en kosten

Met een duurzaam of groen meerjarenonderhoudsplan (MJOP) zorgt u dat de gebouwen van uw VvE energiezuiniger worden. Het MJOP geeft een overzicht van de onderhouds-, herstel- en vernieuwingswerkzaamheden die uitgevoerd worden tijdens de looptijd van het plan. Ook bevat het een kostenberekening van de geplande werkzaamheden en een gelijkmatige toerekening van die kosten aan de uitvoeringsjaren.

Wilt u voor subsidie in aanmerking komen? Dan moet het plan aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo moeten in het plan minimaal 2 energiebesparende maatregelen zijn opgenomen. Deze moeten binnen 10 jaar worden uitgevoerd.  Daarnaast moet het MJOP in combinatie met een energieadvies zijn opgemaakt. Heeft u hierbij hulp nodig? U kunt bij deze subsidieaanvraag procesbegeleiding meenemen.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is 75% van de factuur (inclusief btw), maar niet meer dan het maximale subsidiebedrag.

Subsidiebedrag voor MJOP inclusief energieadvies

Aantal koopwoningen binnen vereniging

Maximaal subsidiebedrag

1 tot 4 woningen

€ 1.500

5 tot 8 woningen
€ 2.600
meer dan 8 woningen € 2.600 + € 160 per extra woning met een maximum van € 6.120

Aanvragen

De SEEH is gesloten. Aanvragen was mogelijk tot en met 31 december 2022. In januari 2023 is de Subsidieregeling verduurzamen voor verenigingen van eigenaars (SVVE) opengesteld.

Lees meer over de SVVE.

Na uw aanvraag

Direct na uw subsidieaanvraag sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. De beslissing of u de subsidie krijgt, ontvangt u van ons per brief via de post. Deze ontvangt u uiterlijk binnen 13 weken na uw aanvraag.

Vragen of opmerkingen over de SEEH?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?