Gesloten voor aanvragen

SEEH: aanvullende energiebesparende maatregelen VvE

Laatst gecontroleerd op:
1 januari 2023
Gepubliceerd op:
2 oktober 2017

Wilt u met uw Vereniging van Eigenaars (VvE) energie besparen in uw gebouw(en)? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). U kunt subsidie krijgen als u 2 of meer energiebesparende maatregelen neemt. Daarnaast kunt u subsidie aanvragen voor één of meer aanvullende maatregelen. Dit laatste kan uitsluitend in combinatie met minimaal 2 energiebesparende (hoofd)maatregelen.

Let op: 23 januari 2023 opende de Subsidie verduurzamen voor verenigingen van eigenaars (SVVE).

U vraagt hiermee subsidie aan voor energiebesparende maatregelen, warmtetechnieken, energieadvies en een oplaadpuntenadvies. Ook is het mogelijk om voor één maatregel subsidie aan te vragen. De SVVE vervangt de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) en de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor VvE’s. Aanvragen voor deze 2 subsidies was mogelijk tot en met 31 december 2022 .

Bekijk voor meer informatie de pagina SVVE

Al subsidie aangevraagd voor de SEEH of ISDE? Dan gelden daarvoor de huidige informatie en voorwaarden.

Hieronder leest u welke maatregelen in aanmerking komen. Lees voordat u de subsidie aanvraagt de voorwaarden voor deze regeling.

Isolerende deuren

U vervangt de voor- en/of achterdeur in de gevel door een isolerende deur. De maximale U-waarde van de deur is 1,5. Het subsidiebedrag hiervoor bedraagt € 120 per m2.

Belangrijke uitgangspunten zijn:

  • Wanneer een deur voor méér dan 65% uit glas bestaat, wordt de oppervlakte van de deur bij het hoogrendementsglas opgeteld. Als het minder dan 65% glas bevat, wordt deze beschouwd als isolerende deur.
  • Als het een isolerende deur is, dan mogen de oppervlakten van het glas en paneel in de deur niet ook nog worden opgeteld bij de oppervlakten hoogrendementsglas en panelen. Er mag namelijk niet dubbel subsidie worden ontvangen voor een element.

Energiezuinig ventilatiesysteem

U legt voor het eerst een energiezuinig ventilatiesysteem aan. Voor de subsidie komen 2 ventilatiesystemen in aanmerking:

Aanvullende maatregel Wtw-rendement Subsidiebedrag
CO-gestuurd ventilatiesysteem n.v.t. 30% van de kosten (o.b.v. een offerte) die betrekking hebben op de aanleg van het systeem, met een maximum van
€ 1.200 per woning
Balansventilatiesysteem met warmteterugwinning (wtw) 90% 30% van de kosten (o.b.v. een offerte) die betrekking hebben op de aanleg van het systeem, met een maximum van
€ 1.200 per woning

Waterzijdig inregelen verwarmingssysteem

Als uw verwarmingssysteem niet optimaal is ingeregeld, zorgt dit voor minder rendement. Door het systeem waterzijdig in te regelen zorgt de monteur ervoor dat het warme water op een goede manier over uw verwarmingssysteem wordt verdeeld. Het subsidiebedrag hiervoor bedraagt € 90 per woning.

Energiedisplay of slimme thermostaat

Meer inzicht in uw energieverbruik zorgt dat u zuinige keuzes kunt maken. Om dit inzicht te krijgen kiest u bijvoorbeeld voor: 

  • een energiedisplay die verbonden is met een slimme meter. Die geeft inzicht in het gehele actuele energieverbruik in uw woning;
  • een thermostaat die het energieverbruik binnen uw woning afstemt op uw leefgedrag en die via een energiemanagementsysteem inzicht geeft in het gehele actuele energieverbruik in uw woning;
  • een thermostaat waarmee u de temperatuur van de afzonderlijke ruimtes in uw woning regelt.
Het subsidiebedrag voor deze maatregel bedraagt € 120 per woning.


Lees meer over de voorwaarden en producten die in aanmerking komen.

Aanvragen

De SEEH is gesloten. Aanvragen was mogelijk tot en met 31 december 2022. In januari 2023 is de Subsidieregeling verduurzamen voor verenigingen van eigenaars (SVVE) opengesteld.

Lees meer over de SVVE.

Na uw aanvraag

Direct na uw subsidieaanvraag sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. De beslissing of u de subsidie krijgt, ontvangt u van ons per brief via de post. Deze ontvangt u uiterlijk binnen 13 weken na uw aanvraag.

Vragen of opmerkingen over de SEEH?

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?