Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling Cyberweerbaarheid

Laatst gecontroleerd op:
21 december 2023
Gepubliceerd op:
11 april 2018

Veel bedrijven weten nog onvoldoende hoe ze zich moeten wapenen tegen cyberdreigingen. Hierdoor zijn hun bedrijfsprocessen en waardevolle data kwetsbaar voor cybercriminelen. Met de subsidieregeling Cyberweerbaarheid stimuleert het Digital Trust Center groepen van bedrijven in niet-vitale sectoren om samen te werken op het gebied van cybersecurity.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
vrijdag 1 september 2023
09:00
Einddatum:
maandag 16 oktober 2023
17:00
Totaal budget:
€ 800.000

Doel

Het doel van de regeling is om nieuwe netwerken te creëren, of bestaande netwerken in stand te houden waar leden hun kennis en kunde rond cyberweerbaarheid toepassen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers langdurig samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen niet-vitale branches, sectoren en regio’s.

Ook ondernemingen die actief zijn in vitale sectoren, mogen onderdeel zijn van het netwerk. Deze ondernemingen vormen weliswaar niet de doelgroep van deze subsidieregeling, maar met hun kennis en expertise kunnen zij de slagingskans van het netwerk vergroten.

Startende projecten

Inmiddels zijn alle in 2023 ingediende voorstellen beoordeeld. Uit deze beoordeling kwamen 6 projecten als beste naar voren:

 • The Hague Humanity Hub: Cyber Resilience for NGOs - A Collective Intelligence Effort
 • Stichting Cybernetwerk Zuid-Hollandse Eilanden: Samen Cyber Veilig
 • CareSecure B.V.: Cyberweerbaarheid in de zorg vergroten met OpenKAT
 • Stichting Hi Delta: Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland
 • Connected Worlds & Digiweerbaar.nl: Digitaal Weerbaar Breda
 • Stichting Cyber Safety Noord Nederland, Stichting Innovatiepact Fryslân, IntegriPro B.V. & Stichting Alliade: Digitaal sterk en veilig

Lees de publieke samenvattingen van deze 6 projecten

Subsidie per project

De maximale ondersteuning per project is € 200.000. Lees meer over de subsidiabele kosten.

Samenwerkingsvormen

Er zijn 2 mogelijke vormen van samenwerking:

 1. Meerdere ondernemingen stellen gezamenlijk een cyberweerbaarheidsplan op. Een penvoerder is de contactpersoon voor RVO voor het samenwerkingsverband en 1 van de deelnemers aan het samenwerkingsverband. Deze penvoerder vraagt vervolgens namens de individuele bedrijven een subsidie aan.
  Het samenwerkingsverband bestaat in dit geval uit minimaal 2 en maximaal 8 deelnemers. Het heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemingen die niet actief zijn in de vitale sectoren.
 2. Een verband met een rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een stichting) dat tot doel heeft de behartiging van cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen, kan een subsidieaanvraag indienen. De stichting is dan ontvanger van de subsidie. Samenwerking met minstens 2 ondernemingen is verplicht. Welke ondernemingen dit zijn en welke rol zij hebben, moet u beschrijven in het cyberweerbaarheidsplan.

Voorwaarden

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden.

Na uw aanvraag

Een onafhankelijke adviescommissie selecteert de voorstellen die in aanmerking komen voor de subsidieregeling 2023. Is uw voorstel geselecteerd, dan geeft u een voortgangsrapportage of wijziging door en vraagt u een vaststelling aan.

Voortgangsrapportage doorgeven

Na afloop van ieder projectjaar rapporteert u over de voortgang van uw project. Uw eerste rapportage, over de voortgang van de activiteiten van uw eerste projectjaar, moet u uiterlijk 1 jaar na de start van uw project bij ons indienen. Welke datum dit is, staat aangegeven in uw beschikking.

Het Digital Trust Center kan informatie uit uw voortgangsrapportage gebruiken voor de openbare brede verspreiding van de (niet-bedrijfsgevoelige) kennis die met de uitvoering van uw cyberweerbaarheidsplan is opgedaan.

Wijzigingen doorgeven

Vindt er een wijziging plaats in uw project, de uitvoering en/of organisatie? Of wijzigt de penvoerder van uw samenwerkingsverband? Geef dit dan altijd aan ons door.

Vaststelling aanvragen

Binnen 13 weken na de einddatum van uw project moet u een subsidievaststelling aanvragen.

Als u meer dan € 125.000 aan subsidie ontvangt, moet u gedurende het project een financiële administratie bijhouden. Deze administratie heeft u nodig voor uw vaststellingsverzoek.  Ook moet u een controleverklaring aanleveren die door een accountant is afgegeven. In de beschikkingsbrief vindt u alle verplichtingen die voor u gelden.

Meer weten?

Bekijk de voorstellen uit eerdere jaren op de website van het Digital Trust Center.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?