Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) Tender

Laatst gecontroleerd op:
24 juli 2023
Gepubliceerd op:
20 juni 2017

Werkt u aan (innovatieve) oplossingen voor problemen bij afvang, gebruik, vervoer en opslag van CO2? U kunt in aanmerking komen voor de subsidie Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS Tender 2018). Het doel van de subsidie is het stimuleren van innovaties, verlagen van de kosten en het bevorderen van nuttig gebruik van CO2. Gecombineerd met hergebruik van CO2 kan CCUS minstens 20% van de benodigde reductie behalen.

De regeling is op dit moment gesloten. U kon de subsidie CCUS aanvragen van 3 april 2018 tot 25 september 2018, 17:00 uur.

Budget

Het subsidieplafond voor de CCUS Tender 2018 was € 1 miljoen.

Het subsidiebedrag is maximaal € 250.000,-, met een maximale looptijd van 4 jaar. Het subsidiepercentage voor bedrijven is 50% voor industrieel onderzoek en 25% voor experimentele ontwikkeling. Onderzoeksorganisaties maken aanspraak op 80% subsidie.

Voor kleine ondernemers is er een opslag op alle subsidiabele activiteiten met 20%, voor middelgrote ondernemingen is er een opslag met 10%. Download de regeling om inzicht te krijgen in alle voorwaarden.

Voorwaarden

Wat voor projecten komen in aanmerking voor subsidie en wat zijn de voorwaarden en criteria? U vindt ze op de pagina's:

Downloads

Na uw aanvraag

Na de sluiting beoordelen we de projecten die voldoen aan de minimale eisen. Dit doen we met advies van onafhankelijke, externe experts. We doen dat op basis van een aantal beoordelingscriteria. Die bepalen de rangschikkingProjecten die te laag scoren op een criterium, wijzen we af. De kwaliteit is dan onvoldoende. Projecten die voldoende punten behalen, krijgen subsidie in de volgorde van de rangschikking en tot het subsidiebudget op is. De beoordelingstermijn is 13 weken. Deze beoordelingstermijn kunnen we eenmalig verlengen met nog eens 13 weken. 

Met de knop 'Naar uw aanvraag' onderaan deze pagina, komt u op het online aanvraagportaal. Hier dient u na de beschikking de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan.

Beslissing

U ontvangt een subsidiebeschikking met daarin de details over de betaling. Hierin staan ook uw verplichtingen als subsidieontvanger.

Voortgangsrapportage

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt het project langer dan 12 maanden? Dan levert u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. Hiervoor gebruikt u het formulier dat staat op het online aanvraagportaal. De data waarop u moet rapporteren, staan in de beschikking.

Als uw project wijzigt

U heeft subsidie ontvangen voor een (meerjarig) project. U bent daarom verplicht om belangrijke wijzigingen in uw project direct te melden. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Doet u dit niet? Dan loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectonderdelen. Soms krijgt u zelfs geen subsidie voor het hele project. 

De beoordelingstermijn hiervan is 8 weken. Die kunnen we eenmalig verlengen met 8 weken.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Daarmee verrekenen wij te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over de werkwijze voor de aanvraag van de vaststelling kunt u vinden in onze Subsidiespelregels

De beoordelingstermijn hiervan is 13 weken. Die kunnen we eenmalig verlengen met nog eens 13 weken.

Bijlagen

Met uw vaststellingsaanvraag stuurt u mee de Controleverklaring over projectsubsidie boven de € 125.000 en de eindrapportage in het volgende format:

Achtergrond

De subsidie is er voor onderzoek, ontwikkeling en voorbereiding van pilots, met de volgende doelen:

  • het stimuleren van innovaties die technische, economische, en maatschappelijke barrières bij de uitvoering van CCUS-projecten kunnen wegnemen
  • het verlagen van de kosten, verhogen van de energetische efficiency en vergroten van de veiligheid van afvang, transport en opslag
  • het bevorderen van de nuttige toepassing (hergebruik) van CO2.

Projecten kunnen gaan over de hele keten van afvang, transport en hergebruik of opslag. Of over delen van de keten, inclusief transport van CO2 naar de glastuinbouw. Verder moet de CO2 afkomstig zijn uit energie-intensieve industrie, afvalverbranding, H2-productie, of biogene CO2 uit andere bronnen.

De subsidieregeling Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) maakt deel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks als € 100 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie-innovatie.

Vragen over CCUS?

Neem contact met ons op

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?