Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) Tender

Gepubliceerd op:
20 juni 2017
Laatst gecontroleerd op:
4 november 2020

Werkt u aan (innovatieve) oplossingen voor problemen bij afvang, gebruik, vervoer en opslag van CO2? U kunt in aanmerking komen voor de subsidie Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS Tender 2018). Het doel van de subsidie is het stimuleren van innovaties, verlagen van de kosten en het bevorderen van nuttig gebruik van CO2. Gecombineerd met hergebruik van CO2 kan CCUS minstens 20% van de benodigde reductie behalen.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Achtergrond

De subsidie is er voor onderzoek, ontwikkeling en voorbereiding van pilots, met de volgende doelen:

  • het stimuleren van innovaties die technische, economische, en maatschappelijke barrières bij de uitvoering van CCUS-projecten kunnen wegnemen
  • het verlagen van de kosten, verhogen van de energetische efficiency en vergroten van de veiligheid van afvang, transport en opslag
  • het bevorderen van de nuttige toepassing (hergebruik) van CO2.

Projecten kunnen gaan over de hele keten van afvang, transport en hergebruik of opslag. Of over delen van de keten, inclusief transport van CO2 naar de glastuinbouw. Verder moet de CO2 afkomstig zijn uit energie-intensieve industrie, afvalverbranding, H2-productie, of biogene CO2 uit andere bronnen.

De subsidieregeling Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) maakt deel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks als € 100 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie-innovatie.

Budget

Het subsidieplafond voor de CCUS Tender 2018 was € 1 miljoen.

Het subsidiebedrag is maximaal € 250.000,-, met een maximale looptijd van 4 jaar. Het subsidiepercentage voor bedrijven is 50% voor industrieel onderzoek en 25% voor experimentele ontwikkeling. Onderzoeksorganisaties maken aanspraak op 80% subsidie.

Voor kleine ondernemers is er een opslag op alle subsidiabele activiteiten met 20%, voor middelgrote ondernemingen is er een opslag met 10%. Download de regeling om inzicht te krijgen in alle voorwaarden.

Voorwaarden

Wat voor projecten komen in aanmerking voor subsidie en wat zijn de voorwaarden en criteria? U vindt ze op de pagina's:

Na uw aanvraag

U kon de subsidie CCUS aanvragen van 3 april 2018 tot 25 september 2018, 17.00 uur. Voert u een project uit? Dan kunt u een voortgangsrapportage of projectwijziging indienen. Ook kunt u hier vaststelling aanvragen.

Voortgang van uw aanvraag

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt uw project langer dan 12 maanden? Dan dient u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. De data waarop u dit moet doen, staan in uw beschikking.

Als uw project wijzigt

U krijgt subsidie voor een (meerjarig) project. U moet daarom belangrijke wijzigingen in uw project doorgeven. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen (of zelfs voor het hele project).

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Aan de hand daarvan verrekenen we de te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over het aanvragen van de vaststelling vindt u in onze Subsidiespelregels.

Op het digitale platform vindt u het vaststellingsformulier en een format voor eindrapportage. Als u bij de beschikking een controleprotocol heeft ontvangen, dan is ook een controleverklaring vereist. Meer informatie over de controleverklaring en een modelcontroleverklaring vindt u op onze pagina Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000.

Downloads

Vragen over CCUS?

Neem contact met ons op

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?