Gesloten voor aanvragen

Beoordelingscriteria MVI-Energie

Gepubliceerd op:
25 juli 2017
Laatst gecontroleerd op:
21 februari 2020

De regeling MVI-Energie is een tender. Op deze pagina leest u hoe we uw aanvraag beoordelen en wat de rangschikkingscriteria zijn.

Algemene voorwaarden TSE-regelingen

Met welke algemene voorwaarden moet u rekening houden bij uw aanvraag voor de regelingen van Topsector Energie? Op de pagina's Algemene critera en afwijzingsgronden staan ze voor u op een rijtje.

Algemene rangschikkingscriteria TSE tenders

Als via RVO.nl uw subsidieaanvraag binnen is, beoordelen we uw aanvraag samen met alle aanvragen tegelijk na de sluitingsdatum door ze te scoren op de rangschikkingscriteria (een tender). Lees de Algemene Rangschikkingcriteria voor TSE tenders.

Specifieke rangschikkingscriteria MVI-Energie

Soms kunt u een hogere rangschikking krijgen op het criterium ‘kwaliteit van het projectvoorstel’.

Bij MVI-Energie projecten is dit het geval als het project:
  • meer aannemelijk maakt, dat vragende of anderszins betrokken partijen (bijvoorbeeld een (woning)corporatie, de plaatselijke eigenaar van energie-infrastructuur, een vertegenwoordiging van bewoners, een lokaal energie-initiatief, een partij voor financiering, een partij op het gebied van ruimtelijke ordening) deelnemen in het consortium en dat daarmee de projectresultaten geïmplementeerd zullen worden;
  • zoveel mogelijk het hele (voor de opgave) relevante actorveld actief betrekt en deze in staat stelt om gezamenlijk aan de opgave te werken;
  • hierbij een overtuigende aanpak (actie-onderzoek/ontwerpend onderzoek) als basis hanteert – gestoeld op een sociaalwetenschappelijke fundering, dus met heldere (gezamenlijk gedefinieerde) uitgangshypotheses over de uitdaging;
  • aannemelijk maakt hoe tijdens het project geleerd zal worden. Denk hierbij aan het onderscheid tussen 1e, 2e en 3e orde leren – oftewel: 1e orde - verbeterend leren (leren van fouten/verkeerde inschattingen), 2e orde - meta-leren - nieuwe dingen eigen maken omdat routinematige oplossingen niet meer werken en 3e orde - lerend veranderen, het optimaliseren van het eigen leren of leervermogen; het herkennen en opnieuw doordenken van eigen assumpties en handelingspatronen;
  • duidelijk maakt hoe de geleerde lessen gedeeld zullen worden met welke doelgroepen (tenminste met de achterban van alle betrokken partijen)

 

 

Vragen over MVI - Energie?

Neem contact met ons op

 

Bent u tevreden over deze pagina?