Gesloten voor aanvragen

TSE: Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI-Energie)

Gepubliceerd op:
19 juni 2017
Laatst gecontroleerd op:
4 november 2020

Bent u bezig met technische energie-innovaties die ook vragen om maatschappelijke vernieuwingen? Werkt u aan ingewikkelde vraagstukken binnen de energietransitie, vanuit meerdere invalshoeken? Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen kunnen hiervoor de subsidie Maatschappelijk Verantwoord Innoveren - Energie (MVI-Energie) aanvragen. Zo wordt de kans op slagen van energie-innovaties vergroot.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

De subsidie MVI-Energie maakt deel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks ruim € 100 miljoen subsidie aan onderzoeks- en demonstratieprojecten op het gebied van energie-innovaties.

 

Budget

Het subsidiebudget 2018 voor Maatschappelijk Verantwoord Innoveren - Energie is € 1 miljoen.

Voorwaarden

Wat voor projecten kwamen in aanmerking voor subsidie en wat waren de voorwaarden en criteria? U vindt ze op de pagina's:

Na uw aanvraag

U kon de subsidie Maatschappelijk verantwoord innoveren energie (MVI Energie) aanvragen van 2 juli 2018 tot en met 16 oktober 2018. Voert u een project uit? Dan kunt u een projectwijziging indienen of vaststelling aanvragen.

Als uw project wijzigt

U krijgt subsidie voor een (meerjarig) project. U moet daarom belangrijke wijzigingen in uw project doorgeven. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen (of zelfs voor het hele project).

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Aan de hand daarvan verrekenen we de te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over het aanvragen van de vaststelling vindt u in onze Subsidiespelregels.

Op het digitale platform van RVO vindt u het vaststellingsformulier en een format voor eindrapportage. Als u bij de beschikking een controleprotocol heeft ontvangen, dan is ook een controleverklaring vereist. Meer informatie over de controleverklaring en een modelcontroleverklaring vindt u op onze pagina Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000.

Downloads

Vragen over MVI - Energie?

Neem contact met ons op

 

 

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?