Gesloten voor aanvragen

TSE: Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI-Energie)

Laatst gecontroleerd op:
24 juli 2023
Gepubliceerd op:
19 juni 2017

Bent u bezig met technische energie-innovaties die ook vragen om maatschappelijke vernieuwingen? Werkt u aan ingewikkelde vraagstukken binnen de energietransitie, vanuit meerdere invalshoeken? Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen kunnen hiervoor de subsidie Maatschappelijk Verantwoord Innoveren - Energie (MVI-Energie) aanvragen. Zo wordt de kans op slagen van energie-innovaties vergroot.

Startdatum:
maandag 2 juli 2018
09:00
Einddatum:
dinsdag 16 oktober 2018
17:00
Totaal budget:
€ 1.000.000

Voorwaarden

Het project moet passen binnen de thema's en specifieke voorwaarden van deze regeling. Die vindt u in de handleiding onderaan deze paragraaf. Daarnaast moet u voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen.

Na uw aanvraag

Met de knop 'Direct regelen' onderaan deze pagina, komt u in ons digitale aanvraagportaal. Hier dient u na de goedkeuring van uw subsidie (beschikking) de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan. 

Wetten en regels

Veelgestelde vragen

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Meer weten?

Vragen over MVI - Energie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?