Open voor aanvragen

SVVE: voorwaarden energiebesparende isolatiemaatregelen

Gepubliceerd op:
31 oktober 2022
Laatst gecontroleerd op:
20 september 2023

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de subsidie voor energiebesparende isolatiemaatregelen en/of aanvullende maatregelen? Op deze pagina vindt u alle voorwaarden.

Aanvragen is mogelijk van 23 januari 2023 tot en met 31 december 2027.

Voorkom teleurstellingen

Let op: u vraagt de subsidie aan voordat u start met de uitvoering van de maatregelen. U mag na het indienen van uw aanvraag al starten met de uitvoering. U heeft pas zekerheid over uw subsidie wanneer u het besluit over uw aanvraag (de beschikking) van ons ontvangt. Besluit u de maatregelen uit te voeren voordat u de beschikking heeft ontvangen? Dan doet u dat op eigen risico.

Houd u er ook rekening mee dat u geen subsidie krijgt voor:

 • een woning of gebouw met een bouwjaar of woonfunctie na 1 januari 2013;
 • commercieel vastgoed binnen de VvE (bijvoorbeeld winkels en kantoren);
 • het om- of verbouwen van gebouwen tot woningen van een VvE, woonvereniging of wooncoöperatie. Voorbeelden van gebouwen zijn onder andere scholen, kerken en kantoren.
 • het opsplitsen van één woning in meerdere appartementen;
 • vergroten van de bestaande thermische schil of nieuwbouw. De thermische schil is de omhulling van het gebouw samengesteld uit bouwkundige elementen zoals het dak en vloer.
 • energiebesparende maatregelen die u uitvoert in huurwoningen en waarvoor u al subsidie ontving vanuit de regelingen:

Eisen isolatiemaatregelen

Er gelden minimale isolatiewaardes en oppervlaktes per maatregel. De isolatiemaatregelen moeten aan onderstaande eisen voldoen. Zie hiervoor onderstaande tabel.

Uitzondering voor technische redenen

Is het door een technische reden niet mogelijk om met uw maatregel in één keer voor het hele gebouw aan de totale minimale oppervlakte-eis te voldoen? Dan mag u de maatregel toch meenemen in uw subsidieaanvraag. U moet dan wel met technische documenten, tekeningen of foto’s aantonen dat u al het mogelijke in één keer liet uitvoeren.

Let op: deze uitzondering geldt niet voor dak-/vloerisolatie of voor maatregels die al eerder gedeeltelijk zijn uitgevoerd. Wordt nu bijvoorbeeld aan één kant van het gebouw het glas vervangen of dit is in het verleden al gedaan? Dan moet u voor de subsidieaanvraag alsnog voldoen aan de minimale oppervlakte-eis voor glas. De minimale oppervlakte wordt dan namelijk niet beperkt door technische redenen.

Minimale isolatiewaardes en oppervlaktes

maatregel minimale isolatiewaarde * minimale oppervlakte (per woning) **
spouwmuurisolatie *** Rd ≥ 1,1 m2K/W 10 m2
gevelisolatie Rd ≥ 3,5 m2K/W 10 m2
dak-/zoldervloerisolatie *** Rd ≥ 3,5 m2K/W 70% gehele dak of zoldervloer
vloer-/bodemisolatie *** Rd ≥ 3,5 m2K/W 70% gehele vloer of bodem
HR++ glas **** U ≤ 1,2 W/m2K 8 m2
kozijnpanelen gecombineerd met HR++ glas U ≤ 1,2 W/m2K Zie glas *****
isolerende deuren

     U ≤ 1,5 W/m2K (deur)

Zie glas *****
triple-glas ****

U ≤ 0,7 W/m2K (triple-glas)

U ≤ 1,5 W/m2K (kozijn)

8 m2
kozijnpanelen gecombineerd met triple-glas

U ≤ 0,7 W/m2K (paneel)

U ≤ 1,5 W/m2K  (kozijn)

Zie glas *****
isolerende deuren U ≤ 1,0 W/m2K (deur) Zie glas *****
  U ≤ 1,5 W/m2K (kozijn) Zie glas *****

* Wij kijken uitsluitend naar het nieuwe isolatiemateriaal dat u toevoegt. Bestaande (oude) isolatie valt buiten de subsidieregeling. 

** Vermenigvuldigd met het aantal appartementen in het (de) gebouw(en).

*** U laat lokaal spuiten met PIR of PUR uitvoeren met HFK-vrije blaasmiddelen.

**** Bij de berekening van de oppervlakte gelden de ‘binnenwerkse maten’. Deze krijgt u door het van binnenuit meten van de totale oppervlakte van kozijn en glas.

***** U moet altijd glas vervangen. De oppervlaktes van de isolerende kozijnpanelen en/of deuren mag u bij het glasoppervlakte optellen. Zo behaalt u gemakkelijker de minimaal vereiste oppervlakte.

Voorwaarden

De subsidie heeft de volgende voorwaarden:

 • Heeft de VvE meerdere losstaande gebouwen? Dan vraagt u per gebouw subsidie aan.
 • In uw VvE bevindt zich minstens één koopwoning waarvan de eigenaar ook de bewoner is (eigenaar-bewoner). De eigenaar-bewoners binnen de VvE hebben hun woning als hoofdverblijf of krijgen deze als hoofdverblijf na het uitvoeren van de maatregelen. Het hoofdverblijf is het adres waar de eigenaar volgens de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven.
 • Heeft u VvE koop- en huurwoningen? Dan gelden voor de huurwoningen de Europese staatssteunkaders. Elke eigenaar die officieel één of meerdere woningen verhuurt, vult dan onderstaande 'SVVE verklaring staatssteunkaders' in.
 • Als VvE stuurt u alle ingevulde verklaringen met de aanvraag mee.
 • De VvE laat alle maatregelen, waarvoor u een subsidieaanvraag doet, uitvoeren door één of meer deskundige bouwbedrijven of installateurs met een KVK-inschrijving. De woningeigenaars mogen de maatregelen niet zelf uitvoeren.
 • De energiebesparende isolatiemaatregelen moet u binnen 2 jaar na de beschikking (laten) uitvoeren. Dit geldt ook voor de mogelijke aanvullende maatregelen.

Aanvragen

Lees het aanvraagproces goed door, voordat u de aanvraag indient. Daarin leest u onder andere welke documenten u nodig heeft en hoe het aanvraagproces verloopt.

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?