Gesloten voor aanvragen

Beoordelingscriteria Systeemintegratie 2022 (Smart Multi Commodity Energy Systems)

Laatst gecontroleerd op:
9 januari 2023
Gepubliceerd op:
3 september 2020

Op deze pagina leest u alles over de doorlooptijd, criteria en afwijzingsgronden van de subsidie Systeemintegratie 2022 (SMCES).

Wij beoordelen de binnengekomen aanvragen. Bij complete aanvragen is de beoordelingstermijn 13 weken. Deze kunnen wij eenmalig verlengen met nog eens 13 weken.

De subsidieregeling Systeemintegratie 2022 (SMCES) is open van 1 februari 2022 tot en met 29 maart 2022, 17:00 uur. Het maximale subsidiebedrag is € 1,4 miljoen.

Specifieke voorwaarden

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie voldoen aan de volgende punten:

 • Het ontwerpen en ontwikkelen van slimme aansturingssystemen voor een Smart Multi-Commodity Energiesysteem (SMCES).
 • Experimentele toetsing van de werking en effecten van slimme aansturingssystemen.
 • Beide bovengenoemde punten moeten binnen één project plaatsvinden.

Algemene voorwaarden Systeemintegratie

 • Er is een samenwerkingsverband met minimaal één onderneming dat het project gaat uitvoeren.
 • Het project moeten passen binnen de beschrijving van de programmalijn SMCES. Eén project kan subsidie krijgen.
 • U moet het project binnen 6 maanden na de subsidieverlening starten.
 • Het project heeft een looptijd van maximaal 2 jaar.
 • De kosten van onderzoeksorganisaties zijn niet hoger dan 65% van de totale subsidiabele projectkosten.
 • Na afloop van het project moeten andere partijen toegang hebben tot de projectresultaten, zonder belemmerende of discriminerende voorwaarden.
 • De in het project ontwikkelde producten kunt u na afloop van het project zonder subsidie (zo nodig na doorontwikkeling) aanbieden op een markt.

Meer weten?

Vragen over Systeemintegratie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?