Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Systeemintegratie (Smart Multi Commodity Energy Systems)

Gepubliceerd op:
3 september 2020
Laatst gecontroleerd op:
29 maart 2022

Systeemintegratie (SMCES) is een subsidieregeling voor onderzoek en/of ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten die zorgen dat het toekomstige energiesysteem veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. De regeling is voor netbeheerders, kennisinstellingen en bedrijven.

Budget en looptijd

Startdatum:
dinsdag 1 februari 2022
08:00 AM (CET)
Einddatum:
dinsdag 29 maart 2022
03:00 PM (CET)
Totaal budget:
€ 1.400.000

Deze regeling is een herpublicatie van de eerdere regeling Systeemintegratie 2020. U kunt in deze ronde alleen subsidie aanvragen voor slimme aansturingssystemen voor een Smart Multi-Commodity Energiesysteem (SMCES), programmalijn 2.

Deze regeling is op dit moment gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Programmalijn 2: SMCES

Deze programmalijn ondersteunt de controle van vernieuwende, slimme aansturingssystemen van Smart Multi-Commodity Energiesystemen (SMCES). Een SMCES richt zich op verschillende energiedragers (zoals elektriciteit, warmte, waterstof, groen gas) en energie-infrastructuren. Zowel voor de opslag als het opwekken van energie. Een SMCES doet dit zodanig dat vraag en aanbod continu op elkaar worden afgestemd, zowel voor huishoudens als voor de industrie. De slimme aansturingssystemen moeten aantonen dat een SMCES goed werkt.

Voorwaarden

Uw project moet passen in de beschrijving van de programmalijn en doelstelling van de subsidieregeling Systeemintegratie 2022 (SMCES). De belangrijkste voorwaarden hebben we voor u op een rij gezet.

Bekijk de voorwaarden voor programmalijn 2 (SMCES)

De algemene voorwaarden van alle Topsector Energieregelingen staan in de onderstaande links. Raadpleeg ook de handleiding Systeemintegratie Systeemintegratie 2022:

Na uw aanvraag

Na de sluiting beoordelen we de projecten die voldoen aan de minimale eisen. Dit doen we met advies van onafhankelijke, externe experts. We doen dat op basis van een aantal beoordelingscriteria. Die bepalen de rangschikking. Projecten die te laag scoren op een criterium, wijzen we af. De kwaliteit is dan onvoldoende. Projecten die voldoende punten behalen, krijgen subsidie in de volgorde van de rangschikking en tot het subsidiebudget op is. De beoordelingstermijn is 13 weken. Deze beoordelingstermijn kunnen we eenmalig verlengen met nog eens 13 weken. 

Met de knop 'Naar uw aanvraag' onderaan deze pagina, komt u op het online aanvraagportaal. Hier dient u na de beschikking de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan.

Beslissing

U ontvangt een subsidiebeschikking met daarin de details over de betaling. Hierin staan ook uw verplichtingen als subsidieontvanger.

Voortgangsrapportage

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt het project langer dan 12 maanden? Dan levert u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. Hiervoor gebruikt u het formulier dat staat op het online aanvraagportaal. De data waarop u moet rapporteren, staan in de beschikking.

Als uw project wijzigt

U heeft subsidie ontvangen voor een (meerjarig) project. U bent daarom verplicht om belangrijke wijzigingen in uw project direct te melden. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Doet u dit niet? Dan loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectonderdelen. Soms krijgt u zelfs geen subsidie voor het hele project. 

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Daarmee verrekenen wij te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over de werkwijze voor de aanvraag van de vaststelling kunt u vinden in onze Subsidiespelregels

De beoordelingstermijn is 13 weken. Die kunnen we eenmalig verlengen met nog eens 13 weken.

Vragen over Systeemintegratie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?