Gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2021 Grote ondernemingen

Laatst gecontroleerd op:
6 juni 2023
Gepubliceerd op:
4 mei 2021

Bekijk wat er na uw aanvraag van TVL Q1 2021 Grote ondernemingen (periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021) gebeurde.

Wij namen alleen aanvragen in behandeling die wij tussen 7 mei 9:00 uur en 10 juni, 17:00 uur ontvingen.

Na uw aanvraag

Voor uw aanvraag van de TVL Q1 2021 Grote ondernemingen gold een verwerkingstijd van 13 weken. 

Wanneer kreeg u subsidie?

Binnen 13 weken hoorde u of wij uw aanvraag goedkeurden. U ontving deze beslissing per e-mail. Keurden wij uw aanvraag goed? Dan stond het voorschot meestal binnen 5 werkdagen op uw rekening. We hadden de mogelijkheid de beoordelingstermijn met nog eens 13 weken te verlengen. Als dit nodig was, ontving u hier altijd bericht over.

Bepaling definitief bedrag of vaststelling

Na afloop van de subsidieperiode vroegen wij u  naar uw werkelijke omzet. Dit noemen we de vaststelling. U meldde vóór 12 november 2021 de omzet in de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021. Bij voorkeur met btw-aangiftes van het 1e kwartaal van 2021.

Vaak hadden wij het formulier al voor u ingevuld. U hoefde dan alleen nog akkoord te geven op het vaststellingsverzoek. Soms moest u de werkelijke omzetgegevens nog invullen of vragen we u om aanvullende informatie. Hadden we uw gegevens juist en volledig ontvangen? Dan beslisten en betaalden we in 90% van de gevallen binnen 3 weken.

Hoe leverde u omzetgegevens juist en volledig aan?

U gaf uw inkomsten door zonder btw. En u voegde bijlagen toe als bewijs.

De volgende stukken gelden als bewijs van uw omzet:

 1. Btw-aangiftes van de subsidieperiode (en de referentieperiode als de omzet verschilde van de aanvraag), of
 2. Een duidelijke uitdraai uit het boekhoudprogramma van de omzet: bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten goed zichtbaar zijn, of
 3. Een goedgekeurde en gedeponeerde jaarrekening.

Accountantsproduct bij vaststelling

Ontving u als grote onderneming € 125.000 of meer subsidie? Dan was het nodig dat u voor de vaststelling een accountantsproduct aanleverde waarin stond:

 • de samenstelling van uw groep op het moment van aanvraag tot vaststelling. Met samenstelling bedoelen we alle met de onderneming verbonden ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd en de bijbehorende KVK-nummers;
 • de samenstelling van uw groep in de referentieperiode (het 1e kwartaal van 2019);
 • de samenstelling van uw groep in de subsidieperiode (het 1e kwartaal van 2021);
 • de omzet van uw groep in de referentieperiode (het 1e kwartaal van 2019);
 • de omzet van uw groep in de subsidieperiode (het 1e kwartaal van 2021);
 • het percentage van de omzetdaling.

U vindt dit accountantsproduct op de website van de NBA

Hoogte van de definitieve subsidie

Was het omzetverlies gelijk aan uw opgegeven schatting? Dan ontving u de laatste 20%. Was het omzetverlies hoger, dan ontving u alsnog een hogere subsidie.

Bij een lager omzetverlies ontving u minder dan 20% of u betaalde (een deel van) van het voorschot terug. U diende hiervoor bewijsstukken in. Anders betaalde u het ontvangen voorschot terug.

Als subsidieaanvrager van een groep ontvangt u het hele groepssubsidiebedrag in één keer op uw rekening. Ook bent u als aanvrager voor ons het aanspreekpunt bij eventuele terugvordering van het (gedeeltelijke) subsidiebedrag. Lees meer hierover bij de berekening van uw subsidie.

Ook NOW aangevraagd?

Had u als bedrijf ook NOW (de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) aangevraagd? Dan kon de verruiming van de TVL ertoe leiden dat u geen toegang meer had tot de NOW. De TVL telde namelijk, net als diverse andere tegemoetkomingen, mee als omzet voor de NOW. Het gaat hierbij vooral om bedrijven in een sector met een hoog vaste lasten percentage (34% of meer) én een omzetverlies dat relatief dicht bij de omzetverliesdrempel van 30% in de TVL lag. Zij liepen risico de loonkostensubsidie van de NOW gedeeltelijk of geheel te moeten terugbetalen. U kon er dan voor kiezen om bij de vaststelling van de TVL Q1 of de vaststelling van TVL Q2 een lager omzetverlies op te geven. We raadden u aan deze mogelijkheden met uw boekhouder of accountant te bespreken.

Mogelijkheden terugbetaling

Lukte het niet om het te veel betaalde voorschot niet in één keer terugbetalen? Wij bieden een betalingsregeling aan die bij u past:

 • Betaling in 6 maandelijkse termijnen.
 • Betaling in 12 maandelijkse termijnen.
 • Een persoonlijke betalingsregeling. Wij nemen hiervoor contact met u op.

Als u voor meer TVL-periodes moest terugbetalen, volgde dit na elkaar. Was u in de gelegenheid om uw subsidie voor de TVL terug te betalen, dan raadden wij u aan dit meteen te doen.

Controle en handhaving

Bij controle van de aanvragen gebruikten we gegevens van de Belastingdienst. Ook als deze via een intermediair liepen. Constateerden wij dat u geen recht had op de tegemoetkoming? Dan wezen zij uw aanvraag af, Als wij de tegemoetkoming ten onrechte hadden verstrekt, corrigeerden wij dit bij de vaststelling. Bij de vaststelling konden wij het uitbetaalde bedrag lager of op € 0 vaststellen. In dat geval betaalde u het te veel betaalde bedrag terug.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?