Gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2021 Grote ondernemingen

Gepubliceerd op:
4 mei 2021
Laatst gecontroleerd op:
17 november 2021

Bekijk wat er na uw aanvraag van TVL Q1 2021 Grote ondernemingen (periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021) gebeurt. En wat u nodig had voor uw aanvraag.

Wij nemen alleen aanvragen in behandeling die wij tussen 7 mei 9:00 uur en 10 juni, 17:00 uur hebben ontvangen.

Na uw aanvraag

Voor uw aanvraag van TVL Q1 2021 Grote ondernemingen geldt een verwerkingstijd van 13 weken. Wij nemen alleen aanvragen in behandeling die wij tussen 7 mei 9:00 en 10 juni, 17:00 uur ontvangen.

Wanneer krijgt u subsidie?

Binnen 13 weken hoort u of wij uw aanvraag goedkeuren. U ontvangt deze beslissing per e-mail. Keuren wij uw aanvraag goed? Dan staat het voorschot meestal binnen 5 werkdagen op uw rekening. We hebben de mogelijkheid de beoordelingstermijn met nog eens 13 weken te verlengen. Als dit nodig is, ontvangt u hier altijd bericht over.

Bepaling definitief bedrag of vaststelling

Na afloop van de subsidieperiode vragen wij u (per e-mail) naar uw werkelijke omzet. Dit noemen we de vaststelling. U meldt vóór 12 november 2021 de omzet in de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021. Bij voorkeur met btw-aangiftes van het 1e kwartaal van 2021.

Vaak hebben wij het formulier al voor u ingevuld. U hoeft dan alleen nog akkoord te geven op het vaststellingsverzoek. Soms moet u de werkelijke omzetgegevens nog invullen of vragen we u om aanvullende informatie. Hebben we uw gegevens juist en volledig ontvangen? Dan beslissen en betalen we in 90% van de gevallen binnen 3 weken.

Hoe levert u omzetgegevens juist en volledig aan?

Geef uw inkomsten door zonder btw. En u moet bijlagen toevoegen als bewijs. Als we om ontbrekend bewijs moeten vragen, duurt het langer voordat we uw definitieve subsidie kunnen berekenen.

U kunt de volgende stukken toevoegen als bewijs van uw omzet:

 1. btw-aangiftes van de subsidieperiode (en de referentieperiode als de omzet verschilde van de aanvraag), of
 2. een duidelijke uitdraai uit het boekhoudprogramma van de omzet: bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten goed zichtbaar zijn, of
 3. een goedgekeurde en gedeponeerde jaarrekening.

Accountantsproduct bij vaststelling

Ontvangt u als grote onderneming € 125.000 of meer subsidie? Dan is het nodig dat u voor de vaststelling een accountantsproduct aanlevert waarin staat:

 • de samenstelling van uw groep op het moment van aanvraag tot vaststelling. Met samenstelling bedoelen we alle met de onderneming verbonden ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd en de bijbehorende KVK-nummers;
 • de samenstelling van uw groep in de referentieperiode (het 1e kwartaal van 2019);
 • de samenstelling van uw groep in de subsidieperiode (het 1e kwartaal van 2021);
 • de omzet van uw groep in de referentieperiode (het 1e kwartaal van 2019);
 • de omzet van uw groep in de subsidieperiode (het 1e kwartaal van 2021);
 • het percentage van de omzetdaling.

U vindt dit accountantsproduct op de website van de NBA

Hoogte van de definitieve subsidie

Is het omzetverlies gelijk aan uw opgegeven schatting? Dan ontvangt u de laatste 20%. Is het omzetverlies hoger, dan ontvangt u alsnog een hogere subsidie.

Bij een lager omzetverlies ontvangt u minder dan 20% of u betaalt (een deel van) van het voorschot terug. Zorg dat u bewijsstukken indient. Anders moet u het ontvangen voorschot terugbetalen. U kunt de Adviestool gebruiken voor een schatting van uw definitieve subsidiebedrag. Selecteer hiervoor de periode '1e kwartaal 2021'.

De subsidieaanvrager van de groep ontvangt het hele groepssubsidiebedrag in één keer op zijn rekening. Ook is deze aanvrager voor ons het aanspreekpunt bij eventuele terugvordering van het (gedeeltelijke) subsidiebedrag.  Lees meer hierover bij de berekening van uw subsidie.

Ook NOW aangevraagd?

Heeft u als bedrijf ook NOW (de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) aangevraagd? Dan kan de verruiming van de TVL ertoe leiden dat u geen toegang meer heeft tot de NOW. De TVL telt namelijk, net als diverse andere tegemoetkomingen, mee als omzet voor de NOW. Het gaat vooral om bedrijven in een sector met een hoog vaste lasten percentage (34% of meer) én een omzetverlies dat relatief dicht bij de omzetverliesdrempel van 30% in de TVL ligt. Zij lopen risico de loonkostensubsidie van de NOW gedeeltelijk of geheel te moeten terugbetalen. U kunt er dan voor kiezen om bij de vaststelling van TVL Q1 of de vaststelling van TVL Q2 een lager omzetverlies op te geven. We raden u aan deze mogelijkheden met uw boekhouder of accountant te bespreken.

Mogelijkheden terugbetaling

Kunt u het te veel betaalde voorschot niet in één keer terugbetalen? Vraag dan een betalingsregeling aan die bij u past:

 • U betaalt in 6 maandelijkse termijnen.
 • U betaalt in 12 maandelijkse termijnen.
 • U vraagt om een persoonlijke betalingsregeling. Wij nemen hiervoor contact met u op.

Als u voor meer TVL-periodes moet terugbetalen, volgt dit na elkaar. Bent u in de gelegenheid om uw subsidie voor de TVL terug te betalen, dan raden wij u aan dit meteen te doen.

Controle en handhaving

Wij controleren de aanvragen en gebruiken daarbij gegevens van de Belastingdienst. Ook als deze via een intermediair lopen. Constateren wij dat u geen recht hebt op de tegemoetkoming? Dan kunnen wij uw aanvraag afwijzen. Als wij de tegemoetkoming ten onrechte hebben verstrekt, corrigeren wij dit bij de vaststelling. Bij de vaststelling kunnen wij het uitbetaalde bedrag lager of op € 0 vaststellen. U moet het te veel betaalde bedrag dan terugbetalen.

Nodig voor uw aanvraag

Voor TVL Q1 2021 Grote ondernemingen had u het volgende voor uw aanvraag nodig.

Als grote onderneming of groep verbonden ondernemingen kunt u maar één aanvraag per groep indienen voor TVL Q1 2021 Grote ondernemingen. Eén onderneming vraagt TVL aan voor de gehele groep, dit is de subsidieaanvrager. De hele groep geeft hiervoor toestemming aan de subsidieaanvrager, die dit bevestigt op het aanvraagformulier. Om te beslissen welke onderneming binnen de groep de subsidieaanvrager is, stelt u vast welke hoofdactiviteit het meest representatief is voor de groep. Dit kunt u doen door met elkaar te bepalen met welke activiteit de groep het grootste deel van de omzet in 2019 behaalde. De onderneming die de TVL aanvraagt, moet met die SBI-code ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. Afzonderlijke bedrijfsonderdelen met een eigen rechtspersoon en eigen KVK-inschrijving mogen niet apart TVL Q1 2021 Grote ondernemingen aanvragen als zij onderdeel zijn van een groep.

Controleer per grote onderneming of groep verbonden ondernemingen hoeveel subsidie u al ontving

Voor uw aanvraag is het noodzakelijk dat u controleert of u het maximale bedrag aan subsidie volgens de staatssteunregels niet overschrijdt: maximale bedragen gelden namelijk voor de onderneming of groep als geheel en niet per rechtspersoon of KVK-inschrijving. Een grote onderneming wordt volgens de staatssteunregels gezien als één onderneming, maar in praktijk bestaat het vaak uit meerdere afzonderlijke rechtspersonen.

Welke bewijsstukken heeft u nodig bij uw aanvraag?

Welke bewijsstukken u nodig heeft, hangt af van de hoeveelheid subsidie die u ontvangt. Gebruik de Adviestool voor een schatting van uw subsidie TVL Q1 2021.

Bij elke subsidie-aanvraag levert u in ieder geval de volgende stukken aan in de vorm van een pdf. Wilt u bij het opslaan van een document uw KVK-nummer invullen waar nu 'KVK-nummer aanvrager' in de bestandsnaam staat? Dus bijvoorbeeld: 12345678_TVL Q1 GO_aanvraag.pdf:

 • Bijlage 'Verklaring (niet) in financiële moeilijkheden': de subsidieaanvrager vult een verklaring in dat de grote onderneming of de groep verbonden ondernemingen op 31 december 2019 niet in financiële problemen zat. Deze verklaring vindt u onderaan deze paragraaf.
 • Bijlage 'Lijst met samenstelling van groep verbonden ondernemingen op het moment van aanvraag' met de KVK-nummers van alle verbonden ondernemingen in Nederland. Een specifiek template hiervoor vindt u onderaan deze paragraaf.
 • Bijlage 'Lijst met samenstelling van groep verbonden ondernemingen in de referentieperiode' (Q1 2019) met de KVK-nummers van alle verbonden ondernemingen in Nederland. Een specifiek template hiervoor vindt u onderaan deze paragraaf.
 • Bijlage 'Lijst met de samenstelling van de groep verbonden ondernemingen in de subsidieperiode' (Q1 2021) met de KVK-nummers van alle verbonden ondernemingen in Nederland. Een specifiek template hiervoor vindt u onderaan deze paragraaf.

Bij een aanvraag voor TVL Q2 2021 hoeft u deze bijlagen niet meer apart te uploaden. Deze zijn verwerkt in het aanvraagformulier TVL Q2.

Overige bewijsstukken

Extra bewijsstuk bij uw aanvraag van € 125.000 of meer

Komt u in aanmerking voor een subsidie van € 125.000 of meer? Dan gelden aanvullende voorwaarden en in dat geval heeft u een accountantsproduct nodig bij de aanvraag en bij aanvraag tot vaststelling:

 • Het accountantsproduct bij aanvraag voldoet als ‘rapport van feitelijke bevindingen’ aan Standard 4400N.
 • Het accountantsproduct bij aanvraag tot vaststelling voldoet als ‘samenstellingsverklaring’ aan Standard 4416N. Vindt uw accountant dat er sprake is van bedreiging van de onafhankelijkheid van de accountant bij de jaarrekeningcontrole van de onderneming of de groep? Dan moet het accountantsproduct volgens Standaard 4400N worden opgesteld (‘rapport van feitelijke bevindingen’).

U vindt het accountantsproduct voor de aanvraag op de site van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Het accountantsproduct voor de vaststelling is in augustus beschikbaar. U krijgt hierover een bericht.

Neem de volgende zaken op in het accountantsproduct

In het accountantsproduct is opgenomen:

 • de samenstelling van uw groep op het moment van aanvraag TVL Q1 2021. Met samenstelling bedoelen we alle met de onderneming verbonden ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd en de bijbehorende KVK-nummers;
 • de samenstelling van uw groep in de referentieperiode (het 1e kwartaal van 2019);
 • de samenstelling van uw groep in de subsidieperiode (het 1e kwartaal van 2021);
 • het totaal ontvangen bedrag aan verleende staatssteun aan de subsidieaanvrager en/of verbonden ondernemingen voor het bepalen van de hoogte van het subsidieplafond;
 • bevestiging van gescheiden boekhouding in het geval dat een onderneming uit de landbouw- en visserijsector onderdeel is van uw groep, terwijl de groep waar deze onderdeel van uitmaakt een andere hoofdactiviteit heeft dan deze onderneming.

Pas na ontvangst nemen wij uw aanvraag in behandeling

Grote ondernemingen hebben bericht ontvangen dat zij het accountantsproduct kunnen indienen om de aanvraag compleet te maken. U krijgt van ons bericht wanneer u het accountantsproduct kunt indienen om de aanvraag compleet te maken. U heeft hiervoor twee keer twee weken de tijd. Lukt het niet binnen die termijn, dan kunt u dit bij ons aangeven. Wij kunnen de termijn met maximaal twee weken verlengen. Let op: wij kunnen de aanvraag pas in behandeling nemen op het moment dat de aanvraag compleet is, dus inclusief het accountantsproduct. De behandeltermijn van 13 weken gaat dan van start.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?