Gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q3 2021

Gepubliceerd op:
19 augustus 2021
Laatst gecontroleerd op:
9 februari 2023

Bekijk wat er na uw aanvraag van TVL Q3 2021 gebeurt.

Ga direct naar uw TVL-dossier.

Wat doen wij na uw aanvraag?

Wij toetsen of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Wij nemen alleen aanvragen in behandeling die we tussen 31 augustus 2021 08:00 uur en 29 oktober 2021 17:00 uur hebben ontvangen.

Bij de beoordeling gaan wij voor bedrijven die tot en met 15 maart 2020 voor het eerst ingeschreven zijn in het Handelsregister van KVK uit van de gegevens op 15 maart 2020. Voor bedrijven die na 16 maart 2020 en uiterlijk op 30 juni 2020 voor het eerst ingeschreven zijn, gaan wij uit van de gegevens op 30 juni 2020.

Wanneer krijgt u de subsidie?

Binnen 8 weken (bij een grote onderneming: 13 weken) hoort u of wij uw aanvraag goedkeuren. U ontvangt onze beslissing per e-mail. Keuren wij uw aanvraag goed? Dan staat het voorschot meestal binnen 5 werkdagen op uw rekening.

We hebben de mogelijkheid de beoordelingstermijn met nog eens 8 weken te verlengen. Als dit nodig is, ontvangt u hier altijd bericht over.

 

 

Bepaling definitief bedrag of vaststelling

Na afloop van de subsidieperiode vragen wij u (per e-mail) naar uw werkelijke omzet. Dit noemen we de vaststelling. U meldt vóór 1 september 23.59 uur de omzet in de periode van 1 juli tot en met 30 september 2021. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Vaak hebben wij het formulier al voor u ingevuld met gegevens van de Belastingdienst. U hoeft dan alleen nog akkoord te geven op het vaststellingsverzoek. Soms moet u de werkelijke omzetgegevens nog invullen of vragen we u om aanvullende informatie.

Hoe levert u omzetgegevens juist en volledig aan?

Moet u de omzetcijfers zelf invullen of wilt u deze aanpassen? Geef uw inkomsten dan door zonder btw. En voeg bijlagen toe als bewijs, bij voorkeur de btw-aangifte(s) van het 3e kwartaal van 2021. Als we om ontbrekend bewijs moeten vragen, duurt het langer voordat we uw definitieve subsidie kunnen berekenen.

U kunt de volgende stukken toevoegen als bewijs van uw omzet:

  1. btw-aangiftes van de subsidieperiode (en de referentieperiode als de omzet verschilde van de aanvraag), of
  2. een duidelijke uitdraai uit het boekhoudprogramma van de omzet: bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten goed zichtbaar zijn, of
  3. een goedgekeurde en gedeponeerde jaarrekening.

Hoogte van de definitieve subsidie

Ondernemers krijgen zo snel mogelijk bericht over het definitieve bedrag waar zij recht op hebben. Is het omzetverlies gelijk aan de schatting in de aanvraag? Dan behoudt u het voorschot van 80% dat u kreeg na uw aanvraag. Daarnaast ontvangt u de laatste 20%. Is uw werkelijke omzetverlies hoger, dan gaat de subsidie ook omhoog. Is uw omzetverlies lager gebleken dan vooraf ingeschat, dan krijgt u minder dan 20% uitgekeerd of moet u (een deel van) het voorschot terugbetalen.

Zorg dat u bewijsstukken indient. Anders moet u het ontvangen voorschot terugbetalen.

Aanvraag van € 125.000 of hoger

Doet u een aanvraag van € 125.000 of hoger? Dan vragen wij u om bij de vaststelling extra informatie aan te leveren in de vorm van een accountantsverklaring.

Lees meer over de accountantsverklaring op de pagina Aanvullende voorwaarden

Grote ondernemingen

We vragen grote ondernemingen bij de vaststelling opnieuw om een overzicht van de tot de groep behorende ondernemingen. U vermeldt de KVK-nummers van alle verbonden ondernemingen in Nederland.

TVL is onbelast, wel opgeven bij de Belastingdienst

De TVL is onbelast. U geeft de TVL in uw aangifte inkomstenbelasting over 2021 op bij de rubrieken ‘Vrijgestelde winstbestanddelen’ en Buitengewone baten en lasten. U betaalt hierover geen belasting. Meer informatie kunt u opvragen bij de Belastingdienst.

Terugbetalen van TVL

Kunt u het te veel ontvangen voorschot niet in één keer terugbetalen? Dan kunt u dit bedrag in 6, 12, 18 of 24 maanden terugbetalen. U kunt ook een persoonlijke betalingsregeling aanvragen. We rekenen geen rente over het bedrag dat terugbetaald moet worden. Bekijk alle betalingsmogelijkheden.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing over uw subsidieaanvraag of over de definitieve vaststelling? Dan kunt u bezwaar maken. Op de pagina Bezwaar maken tegen een TVL-beslissing leest u wat u hiervoor moet doen.

Controle en handhaving

Wij controleren de aanvragen en gebruiken daarbij gegevens van de Belastingdienst. Ook als deze via een intermediair lopen. Constateren wij dat u geen recht hebt op de tegemoetkoming? Dan kunnen wij uw aanvraag afwijzen. Als wij de tegemoetkoming ten onrechte hebben verstrekt, corrigeren wij dit bij de vaststelling. Bij de vaststelling kunnen wij het uitbetaalde bedrag lager of op € 0 vaststellen. U moet het te veel betaalde bedrag dan terugbetalen.

Dient u na het verlenen van TVL-subsidie een suppletie (toevoeging aan uw inkomsten- of vennootschapsbelasting) in bij de Belastingdienst? En blijkt hieruit dat u niet meer aan de voorwaarden van de TVL voldoet? Dan trekken we uw subsidie alsnog in. Dit kan tot 5 jaar na de vaststelling van de subsidie. 

Publicatieverplichting

Vanwege Europese staatssteunregels moeten wij openbaar maken welke ondernemers subsidie ontvingen en hoeveel subsidie zij kregen. Ook onder het Tijdelijk Steunkader COVID-19 moeten wij gegevens over uw subsidie op de website van de Europese Commissie publiceren. Het gaat daarbij onder meer om de naam en vestigingsplaats van de onderneming, de sector waarin u actief bent, of u een mkb-er bent of niet, het bedrag en het doel van de subsidie. De publicatie vindt plaats binnen een jaar na de datum van de verleningsbeschikking. De gegevens blijven minimaal 10 jaar beschikbaar. 

Lees meer over de publicatieverplichting.

Voorwaarden

Aan deze subsidie zit een aantal voorwaarden.

Bekijk aan welke voorwaarden u moet voldoen

Nodig voor uw aanvraag

Voor uw aanvraag had u een aantal gegevens nodig.

Bekijk hoe het aanvraagproces eruitziet

Vorige subsidieperiodes

Bent u op zoek naar informatie over eerdere subsidieperiodes die inmiddels zijn gesloten?

Ga naar de TVL overzichtspagina

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?