Gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q3 2021

Laatst gecontroleerd op:
12 oktober 2023
Gepubliceerd op:
19 augustus 2021

Bekijk wat er na uw aanvraag TVL Q3 2021 gebeurde.

Ga direct naar uw TVL-dossier.

Wat deden wij na uw aanvraag?

Wij toetsten of uw aanvraag aan de voorwaarden voldeed. Wij namen alleen aanvragen in behandeling die we tussen 31 augustus 2021 08:00 uur en 29 oktober 2021 17:00 uur ontvingen.

Schreef u uw bedrijf voor het eerst in in het KVK Handelsregister tot en met 15 maart 2020? Dan gaan wij bij de beoordeling uit van de gegevens op 15 maart 2020. Voor bedrijven die na 16 maart 2020 en uiterlijk op 30 juni 2020 voor het eerst ingeschreven waren, gingen wij uit van de gegevens op 30 juni 2020.

Wanneer kreeg u de subsidie?

Binnen 8 weken (bij een grote onderneming: 13 weken) hoorde u of wij uw aanvraag goedkeurden. U ontving onze beslissing per e-mail. Keurden wij uw aanvraag goed? Dan stond het voorschot meestal binnen 5 werkdagen op uw rekening.

We hadden de mogelijkheid de beoordelingstermijn met nog eens 8 weken te verlengen. Als dit nodig was, ontving u hier altijd bericht over.

Bepaling definitief bedrag of vaststelling

Na afloop van de subsidieperiode vroegen wij u per e-mail naar uw werkelijke omzet. Dit noemen we de vaststelling. U meldde vóór 1 september 23.59 uur wat uw omzet was in de periode van 1 juli tot en met 30 september 2021. U ontving hiervoor een uitnodiging.

Vaak hadden wij het formulier al voor u ingevuld met gegevens van de Belastingdienst. U hoefde dan alleen nog akkoord te geven op het vaststellingsverzoek. Soms moest u de werkelijke omzetgegevens nog invullen of vroegen we u om aanvullende informatie.

Hoe leverde u omzetgegevens juist en volledig aan?

Moest u de omzetcijfers zelf invullen of wilde u deze aanpassen? Dan gaf u uw inkomsten door, zonder btw. U voegde bijlagen toe als bewijs, bij voorkeur de btw-aangifte(s) van het 3e kwartaal van 2021. Als we om ontbrekend bewijs moesten vragen, duurde het langer voordat we uw definitieve subsidie konden berekenen.

U kon de volgende stukken toevoegen als bewijs van uw omzet:

  1. btw-aangiftes van de subsidieperiode (en de referentieperiode als de omzet verschilde van de aanvraag), of
  2. een duidelijke uitdraai uit het boekhoudprogramma van de omzet: bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten goed zichtbaar zijn, of
  3. een goedgekeurde en gedeponeerde jaarrekening.

Hoogte van de definitieve subsidie

U kreeg zo snel mogelijk bericht over het definitieve bedrag waar u recht op had. Was het omzetverlies gelijk aan de schatting in de aanvraag? Dan behield u het al ontvangen voorschot van 80%. Daarnaast ontving u de laatste 20%. Was uw werkelijke omzetverlies hoger, dan ging de subsidie ook omhoog. Bleek uw omzetverlies lager dan vooraf ingeschat, dan kreeg u minder dan 20% uitgekeerd of moest u (een deel van) het voorschot terugbetalen.

Als u geen bewijsstukken indiende. Anders moest u het ontvangen voorschot terugbetalen.

Aanvraag van € 125.000 of hoger

Deed u een aanvraag van € 125.000 of hoger? Dan vroegen wij u om bij de vaststelling extra informatie aan te leveren in de vorm van een accountantsverklaring.

Lees meer over de accountantsverklaring op de pagina Aanvullende voorwaarden

Grote ondernemingen

Heeft u een grote onderneming? Dan vroegen we bij de vaststelling opnieuw om een overzicht van de tot de groep behorende ondernemingen. U vermeldde de KVK-nummers van alle verbonden ondernemingen in Nederland.

TVL is onbelast, wel opgeven bij de Belastingdienst

De TVL is onbelast. U gaf de TVL in uw aangifte inkomstenbelasting over 2021 op bij de rubrieken ‘Vrijgestelde winstbestanddelen’ en Buitengewone baten en lasten. U betaalde hierover geen belasting. Vraag meer informatie op bij de Belastingdienst.

Terugbetalen van TVL

Is het lastig het te veel ontvangen voorschot in één keer terug te betalen? Dan mag u dit bedrag in 6, 12, 18 of 24 maanden terugbetalen. Of vraag een persoonlijke betalingsregeling aan. We rekenen geen rente over het bedrag dat terugbetaald moet worden. Bekijk alle betalingsmogelijkheden.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing over uw subsidieaanvraag of over de definitieve vaststelling? Lees op de pagina Bezwaar maken tegen een TVL-beslissing wat u moet doen om bezwaar te maken.

Controle en handhaving

Tot 5 jaar na het vaststellen van de definitieve subsidie kunnen wij aanvragen achteraf controleren. Daarbij vragen wij soms om extra bewijsmateriaal. Blijkt bij de controle dat u geen recht had op de subsidie? Dan moet u het ontvangen bedrag terugbetalen.

Dient u na het verlenen van TVL-subsidie een suppletie (toevoeging aan uw inkomsten- of vennootschapsbelasting) in bij de Belastingdienst? En blijkt hieruit dat u niet meer aan de voorwaarden van de TVL voldoet? Dan trekken we uw subsidie alsnog in.

Publicatieverplichting

Europese staatssteunregels verplichten ons openbaar te maken welke ondernemers subsidie ontvingen en hoeveel subsidie zij kregen. Ook onder het Tijdelijk Steunkader COVID-19 moeten wij gegevens over uw subsidie op de website van de Europese Commissie publiceren. Het gaat daarbij onder meer om de naam en vestigingsplaats van de onderneming, de sector waarin u actief bent, of u een mkb-er bent of niet, het bedrag en het doel van de subsidie. De publicatie vindt plaats binnen een jaar na de datum van de verleningsbeschikking. De gegevens blijven minimaal 10 jaar beschikbaar. 

Lees meer over de publicatieverplichting.

Voorwaarden

Aan deze subsidie zit een aantal voorwaarden.

Bekijk aan welke voorwaarden u moest voldoen

Nodig voor uw aanvraag

Voor uw aanvraag had u een aantal gegevens nodig.

Bekijk hoe het aanvraagproces eruitziet

Vorige subsidieperiodes

Bent u op zoek naar informatie over eerdere subsidieperiodes die inmiddels zijn gesloten?

Ga naar de TVL overzichtspagina

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?