Gesloten voor aanvragen

Aanvullende voorwaarden Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021

Gepubliceerd op:
1 december 2021
Laatst gecontroleerd op:
22 augustus 2023

Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021, had u in sommige situaties een derdenverklaring of een accountantsprotocol nodig.

Derdenverklaring en accountantsprotocol

In onderstaande video vertellen we u meer over derdenverklaringen en accountantprotocollen.

Derdenverklaring

Bij een aanvraag van € 25.000 of hoger én ingeschreven tussen 16 maart en 30 juni 2020

Was uw onderneming tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 ingeschreven in het Handelsregister en u vroeg € 25.000 of meer subsidie aan,? Dan had u bij de TVL-aanvraag een derdenverklaring nodig. Bij uw aanvraag voegde u een verklaring van een onafhankelijke deskundige: een accountant, fiscalist of boekhouder. De verklaring van een deskundige derde omvatte:

 • het opgegeven omzetverlies;
 • de echtheid van de onderneming.

Bij een aanvraag van € 125.000 of hoger had u (naast de derdenverklaring) een accountantsproduct nodig zowel bij de aanvraag als bij de vaststelling.

Hoe vond u een deskundige die de verklaring mocht afgeven?

Op het Digitaal Ondernemersplein van KVK vond u een overzicht van brancheverenigingen van financiële dienstverleners die u konden doorverwijzen naar een deskundige bij u in de buurt. Het bedrijf had eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger) nodig om de verklaring voor u te kunnen afgeven.

Zo ging u te werk

 1. Voordat u de aanvraag startte, vulde de deskundige derde eerst de verklaring voor u in. Het bedrijf had hiervoor eHerkenning niveau eH3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger) nodig. Gebruik van DigiD was niet mogelijk.
 2. Van deze verklaring ontving de deskundige derde na indienen een pdf. Deze pdf had u nodig voor uw aanvraag.
 3. U uploadde de pdf van de verklaring bij uw aanvraag. Hiervoor had u ook het KVK-nummer van de deskundige derde nodig.

Hoe wist u of u een verklaring van een deskundige derde nodig had?

Als tijdens uw aanvraag bleek dat u in aanmerking kwam voor € 25.000 of meer en u had uw onderneming na 15 maart 2020 ingeschreven in het Handelsregister, vroegen we u om de verklaring. U kon uw aanvraag niet afmaken zonder de verklaring.

Voor accountants, fiscalisten of boekhouders: wat moest u aangeven namens de ondernemer?

Uw deskundigenverklaring bij de TVL-aanvraag ging over:

 • het opgegeven omzetverlies van de startende ondernemer;
 • de echtheid van de startende onderneming.

U vulde de volgende gegevens in de deskundigenverklaring in:

 • uw gegevens;
 • uw relatie tot de onderneming. En sinds welk jaar;
 • de gegevens (KVK-nummer, naam onderneming, inschrijfdatum Handelsregister) van de onderneming;
 • btw-gegevens van de onderneming;
 • de omzet in de referentieperiode (Q2 2020 of Q3 2020);
 • de omzet in de subsidieperiode (Q4 2021).

Accountants vroegen wij daarnaast in te stemmen met de aard en reikwijdte van de verklaring. (De deskundigenverklaring geeft geen zekerheid zoals deze voorkomt uit de uitvoering van een assurance-opdracht of aan een rapportage op grond van een aan assurance verwante opdracht.)

U vindt de verklaring op mijn.rvo.nl/tvl. U kunt inloggen met eHerkenning 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger).

Accountantsprotocol

Bij een aanvraag van € 125.000 of hoger

Deed u een aanvraag van € 125.000 of hoger? Dan vroegen wij u om bij de aanvraag en bij de vaststelling extra informatie aan te leveren in de vorm van een accountantsprotocol. Starters die een bedrag van € 125.000 of hoger aanvroegen, leverden zowel een deskundigenverklaring als een accountantsprotocol aan. Bij de vaststelling vroegen we u uw werkelijke omzet van oktober tot en met december 2021 door te geven. Het accountantsprotocol moest direct bij de aanvraag en bij de vaststelling worden toegevoegd.

U vindt het accountantsprotocol voor de aanvraag en de vaststelling op de site van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

 • Het accountantsprotocol bij aanvraag voldeed als ‘rapport van feitelijke bevindingen’ aan Standaard 4400N.
 • Het accountantsprotocol bij aanvraag tot vaststelling voldeed als ‘samenstellingsverklaring’ aan Standaard 4416N. Vond uw accountant dat er sprake was van bedreiging van de onafhankelijkheid van de accountant bij de jaarrekeningcontrole van de onderneming of de groep? Dan moest het accountantsproduct bij vaststelling volgens Standaard 4400N worden opgesteld (‘rapport van feitelijke bevindingen’).

Had u geen accountant?

Had u geen eigen accountant? Dan vroeg u een accountant uit de omgeving deze informatie voor u aan te leveren. Het accountantsprotocol was nodig om te controleren of u aan de subsidievoorwaarden voldeed.

Wij controleerden het volgende:

 • Welke ondernemingen waren er met uw onderneming verbonden? Wat waren hun KVK-nummers? We hanteerden hierbij de definitie voor onderneming zoals vastgelegd in het Europees staatssteunrecht.
 • Wat was uw relevante omzet in de subsidieperiode (oktober-december 2021) en in de referentieperiode (oktober-december 2019 of januari-maart 2020) óf het hele eerste kalenderkwartaal volgend op uw inschrijving in het Handelsregister?
 • Hoeveel overheidssteun had u in totaal in de gehele coronasteunperiode ontvangen binnen de Kaderregeling? En via welke regelingen? U mocht niet boven het maximum van de Kaderregeling komen. Zie de maximale bedragen bij de voorwaarden, onder het kopje maximale staatssteun.
Ondernemingen met de TVL Q4 van € 125.000 of hoger
Aanvraag TVL Q4 2021 van € 125.000 of hoger Nodig bij de aanvraag
U leverde aan Rapport van feitelijke bevindingen (COS4400N) waarin staat:
 • alle met uw onderneming verbonden ondernemingen en hun KVK-nummers;
 • uw relevante omzet in de subsidieperiode en in de referentieperiode;
 • dat u de maximale staatssteun niet had overschreden.

 

Ondernemingen met TVL Q4 van € 125.000 of hoger
Aanvraag TVL Q4 2021 van € 125.000 of hoger Nodig bij de vaststelling
U leverde aan

Samenstellingsverklaring (COS4416N) die bevestigt:

 • alle met uw onderneming verbonden ondernemingen en hun KVK-nummers;
 • uw relevante omzet in de subsidieperiode en in de referentieperiode.
Voor controleplichtigen als uw accountant
vond dat er sprake is van bedreiging van
de onafhankelijkheid van de accountant
bij de jaarrekeningcontrole van de
onderneming of de groep

Rapport van feitelijke bevindingen (COS4400N) dat bevestigde:

 • alle met uw onderneming verbonden ondernemingen en hun KVK-nummers;
 • uw relevante omzet in de subsidieperiode en in de referentieperiode.
In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?