Gesloten voor aanvragen

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021

Laatst gecontroleerd op:
22 augustus 2023
Gepubliceerd op:
27 september 2021

De TVL Q4 2021, voor de periode 1 oktober tot en met 31 december 2021, is gesloten. De regeling was open voor aanvragen tot en met 11 februari 2022, 17:00 uur.

Ga naar uw TVL-dossier.

U kwam in aanmerking voor de TVL Q4 2021 als u in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 20% minder omzet had ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. Het subsidiepercentage was 100%. U kon kiezen uit 2 referentieperiodes.

Na uw aanvraag

Binnen 8 weken (grote ondernemingen: 13 weken) hoorde u of wij uw aanvraag goedkeurden. U ontving per e-mail een beslissing. Keurden wij uw aanvraag goed? Dan stond het voorschot meestal binnen 5 werkdagen na verzending van de beslissing op uw rekening. We hadden de mogelijkheid de beoordelingstermijn met nog eens 8 weken (grote ondernemingen: 13 weken) te verlengen. Als dit nodig was, ontving u hier altijd bericht over.

Bekijk hoe het na uw aanvraag verderging

Zo zag de TVL Q4 2021 eruit

 • Het subsidiepercentage was 100%. Als u 100% omzetverlies had, ontving u 100% van uw vaste lasten als tegemoetkoming. Let op: het ging om uw berekende vaste lasten, niet om de werkelijke vaste lasten.
 • Vrijwel alle ondernemers in Nederland die aan de voorwaarden voldeden, konden de TVL Q4 2021 aanvragen.
 • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal was € 1.500.
 • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal was € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor grote ondernemingen (niet-mkb bedrijven).

Belangrijkste voorwaarden

De voorwaarden voor de TVL Q4 2021 waren nagenoeg gelijk aan de TVL Q3 2021. De maximale staatssteun ging omhoog. De belangrijkste voorwaarden waren:

 • Uw bedrijf stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij KVK, had een SBI-code en minimaal één vestiging in Nederland, met een aparte voordeur van het huisadres. Op deze vestigingseis waren een paar uitzonderingen, zoals goederenvervoer, markthandel, kermisattracties, taxichauffeurs, rijinstructeurs en sommige horeca.
 • Uw bedrijf had meer dan 20% omzetverlies in het 4kwartaal van 2021 vergeleken met het 4e kwartaal van 2019 óf het 1e kwartaal van 2020. U koos zelf welke referentieperiode voor u het gunstigste was: Q4 2019 of Q1 2020.
  Let op: p 21 december 2021 had het kabinet aangekondigd dat de grens van het omzetverlies van de TVL in het 4eo kwartaal van 2021 eenmalig werd verlaagd van 30% naar 20%. Hierdoor konden meer ondernemers in het 4e kwartaal (Q4 2021) TVL aanvragen voor hun vaste bedrijfslasten.
 • Uw vaste lasten waren minimaal € 1.500 per kwartaal, op basis van het percentage vaste lasten dat bij uw hoofdactiviteit hoorde. Let op: het ging om uw berekende vaste lasten, niet om de werkelijke vaste lasten.
 • Bij aanvragen van € 125.000 of hoger vroegen wij u bij zowel de aanvraag als bij de vaststelling om extra informatie aan te leveren in de vorm van een accountantsproduct. Het accountantsproduct moest direct worden toegevoegd.
 • Voor de TVL Q4 2021 gaat het maximale bedrag voor staatssteun omhoog van € 1,8 miljoen naar € 2,3 miljoen. Dit gold alleen voor de TVL Q4 2021 en is niet van toepassing op eerdere TVL-periodes. Ondernemingen die de grens bereikten, ontvingen het bedrag tot € 2,3 miljoen. (Voor bedrijven in de visserij gaat het maximale bedrag van € 270.000 naar € 345.000 in de TVL Q4 2021. Voor bedrijven in land- en tuinbouw ging het maximum van € 225.000 naar € 290.000.)

Afwijkende referentieperiodes

Met de TVL Q4 2021 wilden we zoveel mogelijk ondernemers helpen. Daarom kon u als referentieperiode kiezen uit 2 kwartalen: Q4 2019 of Q1 2020. Voor een aantal ondernemingen gold een andere referentieperiode:

Afwijkende referentieperiodes
Start onderneming Referentieperiodes
tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2019 Q1 2020 of Q3 2020
tussen 1 januari 2020 en 31 maart 2020 Q2 2020 of Q3 2020
tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020 alleen Q3 2020

Op de pagina Aanvraagproces staat per periode een toelichting.

Zwangerschapsverlof in referentieperiodes

Had u minimaal 3 weken zwangerschapsverlof in beide referentieperiodes van de TVL Q4 2021 (Q4 2019 en/of Q1 2020) en was hierdoor uw omzetverlies te laag om de TVL aan te kunnen vragen? Dan mocht u alsnog de TVL Q4 2021 aanvragen met een andere referentieperiode: Q3 2020.

U kon van 1 tot en met 11 februari 17:00 uur aanvragen. Lukte het niet binnen die tijd? Dan kon u zich dan melden bij ons klantcontactcentrum. Naast alle standaard voorwaarden vroegen we om een zwangerschapsverklaring of een soortgelijk bewijsstuk.

Mkb of grote onderneming?

Het was belangrijk zeker te weten of u een mkb-onderneming of grote onderneming was. Was u bijvoorbeeld een grote onderneming en hoorde u tot een groep verbonden ondernemingen? Dan was maar één aanvraag per groep mogelijk. Een tweede onderneming uit de groep die apart aanvroeg, kreeg dan een afwijzing.

Aanvragen

De TVL Q4 2021 was open voor aanvragen van 20 december 2021, 8:00 uur tot en met 11 februari 2022, 17:00 uur. Wilt u uw aanvraag bekijken? Ga dan naar uw aanvraag via onderstaande knop.

Aanvraagproces

Hoe bereidde u uw aanvraag voor? Hoe vroeg u de regeling precies aan? Wat gebeurde er na uw aanvraag? Hoe vroeg een intermediair voor u de TVL aan?

Bekijk het aanvraagproces

Hoogte van de subsidie

Hoeveel u ontving, hing af van uw omzetverlies en uw branche.

Hoe berekenden we TVL Q4 2021?

  In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Bent u tevreden over deze pagina?