Gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021

Laatst gecontroleerd op:
12 oktober 2023
Gepubliceerd op:
3 december 2021

Bekijk wat er na uw aanvraag van de TVL Q4 2021 gebeurde.

Ga direct naar uw TVL-dossier.

Wij toetsten of uw aanvraag aan de voorwaarden voldeed. Wij namen alleen aanvragen in behandeling die we tussen 20 december 2021, 08:00 uur en 11 februari 2022, 17:00 uur hadden ontvangen.

Schreef u uw bedrijf in in het KVK_Handelsregister tot en met 15 maart 2020? Dan gingen wij bij de beoordeling uit van de gegevens op 15 maart 2020. Voor bedrijven die na 16 maart 2020 en uiterlijk op 30 juni 2020 voor het eerst ingeschreven waren, gingen wij uit van de gegevens op 30 juni 2020.

Wanneer kreeg u de subsidie?

Binnen 8 weken (bij een grote onderneming: 13 weken) hoorde u of wij uw aanvraag goedkeurden. U ontving onze beslissing per e-mail. Keurden wij uw aanvraag goed? Dan stond het voorschot meestal binnen 5 werkdagen op uw rekening.

We hadden de mogelijkheid de beoordelingstermijn met nog eens 8 weken te verlengen. Als dit nodig was, ontving u hier altijd bericht over.

Bekijk wanneer u uw aanvraag heeft ingediend.

Bepaling definitief bedrag of vaststelling

Na afloop van de subsidieperiode vroegen wij u per e-mail naar uw werkelijke omzet. Dit noemden we de vaststelling. U meldde de omzet over de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2021 nadat u ons vaststellingsverzoek ontving.

In eerste instantie had u tot 1 november 2022 23:59 uur de tijd om dit te doen. Maar de deadline hiervoor werd met een maand verlengd. U kon uw werkelijke omzet doorgeven tot uiterlijk 30 november 2022 23:59 uur.

Vaak hadden wij het formulier al voor u ingevuld met gegevens van de Belastingdienst. U hoefde dan alleen nog akkoord te geven op het vaststellingsverzoek. Soms moest u de werkelijke omzetgegevens nog invullen of vroegen we u om aanvullende informatie.

Hoe leverde u omzetgegevens juist en volledig aan?

Moest u de omzetcijfers zelf invullen of wilde u deze aanpassen? U kon uw inkomsten dan doorgeven zonder btw. En u voegde bijlagen toe als bewijs, bij voorkeur de btw-aangifte(s) van het 4e kwartaal van 2021. Als we om ontbrekend bewijs moesten vragen, duurde het langer voordat we uw definitieve subsidie konden berekenen.

U kon de volgende stukken toevoegen als bewijs van uw omzet:

  1. btw-aangiftes van de subsidieperiode (en de referentieperiode als de omzet verschilde van de aanvraag), of
  2. een duidelijke uitdraai uit het boekhoudprogramma van de omzet: bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moesten goed zichtbaar zijn, of
  3. een goedgekeurde en gedeponeerde jaarrekening.

Hoogte van de definitieve subsidie

U kreeg zo snel mogelijk bericht over het definitieve bedrag waar u recht op had. Was het omzetverlies gelijk aan de schatting in de aanvraag? Dan behield u het voorschot van 80% dat u kreeg na uw aanvraag. Daarnaast ontving u de laatste 20%. Was uw werkelijke omzetverlies hoger, dan ging de subsidie ook omhoog. Was uw omzetverlies lager gebleken dan vooraf ingeschat, dan kreeg u minder dan 20% uitgekeerd of moest u (een deel van) het voorschot terugbetalen.

U moest bewijsstukken indienen. Anders moest u het ontvangen voorschot terugbetalen.

Aanvraag van € 125.000 of hoger

Deed u een aanvraag van € 125.000 of hoger? Dan vroegen wij u om bij de vaststelling extra informatie aan te leveren in de vorm van een accountantsverklaring.

Lees meer over de accountantsverklaring op de pagina Aanvullende voorwaarden

Grote ondernemingen

We vroegen grote ondernemingen bij de vaststelling opnieuw om een overzicht van de tot de groep behorende ondernemingen. U vermeldde de KVK-nummers van alle verbonden ondernemingen in Nederland.

TVL is onbelast, wel opgeven bij de Belastingdienst

De TVL is onbelast. U gaf de TVL in uw aangifte inkomstenbelasting over 2021 op bij de rubrieken ‘Vrijgestelde winstbestanddelen’ en Buitengewone baten en lasten. U betaalde hierover geen belasting. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Belastingdienst.
Over de TVL Startersregeling Q4 2021 betaalde u wel inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Terugbetalen van de TVL

Is het voor u lastig om het te veel ontvangen voorschot niet in één keer terug te betalen? U mag dit bedrag in 6, 12, 18 of 24 maanden terugbetalen. Of vraag een persoonlijke betalingsregeling aan. We rekenen geen rente over het bedrag dat terugbetaald moet worden. Bekijk alle betalingsmogelijkheden.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing over uw subsidieaanvraag of over de definitieve vaststelling? Op de pagina Bezwaar maken tegen een TVL-beslissing leest u hoe u bezwaar maakt.

Controle en handhaving

Tot 5 jaar na het vaststellen van de definitieve subsidie kunnen wij aanvragen achteraf controleren. Daarbij vragen wij soms om extra bewijsmateriaal. Blijkt bij de controle dat u geen recht had op de subsidie? Dan moet u het ontvangen bedrag terugbetalen.

Dient u na het verlenen van TVL-subsidie een suppletie (toevoeging aan uw inkomsten- of vennootschapsbelasting) in bij de Belastingdienst? En blijkt hieruit dat u niet meer aan de voorwaarden van de TVL voldoet? Dan trekken we uw subsidie alsnog in.

Publicatieverplichting

Europese staatssteunregels verplichten ons openbaar te maken welke ondernemers subsidie ontvingen en hoeveel subsidie zij kregen. Ook onder het Tijdelijk Steunkader COVID-19 zijn wij verplicht gegevens over uw subsidie op de website van de Europese Commissie publiceren. Het gaat daarbij onder meer om de naam en vestigingsplaats van de onderneming, de sector waarin u actief bent, of u een mkb-er bent of niet, het bedrag en het doel van de subsidie. De publicatie vindt plaats binnen een jaar na de datum van de verleningsbeschikking. De gegevens blijven minimaal 10 jaar beschikbaar. De publicatieplicht geldt als u meer dan € 100.000 TVL ontving. Een uitzondering hierop zijn de sectoren primaire landbouw en visserij. Hier geldt het drempelbedrag van € 10.000. 

Lees meer over de publicatieverplichting.

Extra publicatie voor de TVL Q4 2021 en Q1 2022

Bedragen onder € 100.000 vallen ook onder de tijdelijke kaderregeling, maar voor deze bedragen geldt geen publicatieverplichting van de EC. (De subsidie die is verstrekt voor de TVL Startersregelingen Q4 2021 en Q1 2022 valt niet onder de kaderregelingen. Hiervoor geldt de Europese publicatieplicht ook niet.)

Als overheid willen we echter graag transparant zijn en laten zien waar al het publieke geld aan uitgegeven wordt. Op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat publiceren we daarom op onze website ook uw gegevens als u:

  • minder dan € 100.000 aan TVL Q4 2021 ontving;
  • minder dan € 100.000 aan TVL Q1 2022 ontving.
  • (TVL-subsidie ontving uit de TVL Startersregeling Q4 2021);
  • (TVL-subsidie ontving uit de TVL Startersregeling Q1 2022).

Voorwaarden

Aan deze subsidie zat een aantal voorwaarden.

Bekijk aan welke voorwaarden u moest voldoen

Nodig voor uw aanvraag

Voor uw aanvraag had u een aantal gegevens nodig.

Bekijk hoe het aanvraagproces eruitzag 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?