Open voor aanvragen

Vroegefasefinanciering: Achtergrondinformatie

Laatst gecontroleerd op:
4 januari 2024
Gepubliceerd op:
25 juni 2014

De vroege fase is de periode tussen het idee en de productontwikkeling. In die fase hebben ondernemers financiering nodig.

Met die financiering onderzoeken zij of hun idee technisch haalbaar is en geschikt is voor de markt (proof of concept).

Onderneming

De onderneming die voor de Vroegefasefinanciering (VFF)-lening in aanmerking wil komen is een mkb-bedrijf, een innovatieve starter of een academische innovatieve starter. Dit zijn scherp gedefinieerde begrippen die terug te vinden zijn in de wetteksten. Verder dient de onderneming ambitieus te zijn. Uit het businessplan moet blijken dat de onderneming in de komende periode substantieel zal gaan groeien in omvang (omzet, werkgelegenheid, et cetera).

Investeerder

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verstrekt de vroegefasefinanciering alleen als het ook het vertrouwen heeft dat deze zal worden terugbetaald. Het commitment en de betrokkenheid van de toekomstige investeerder zijn hierbij cruciaal. De investeerder bepaalt dat er nog zaken aangetoond moeten worden voordat hij instapt. Aan de hand van het vroegefaseplan maakt de ondernemer hard dat hij aan de commerciële en technische eisen van de investeerder kan voldoen.

Als het vroegefaseplan is voltooid en het 'proof of concept' is succesvol aangetoond, dan moet de toekomstige investeerder de vervolgfase (doorontwikkeling naar het definitieve product en commercialisatie) financieren. Daarom weegt het trackrecord van en de relatie met de investeerder mee in de beoordeling van het vertrouwen of de geldlening kan worden terugbetaald (lees: het vertrouwen dat een professionele partij heeft beoordeeld dat er op langere termijn een substantieel groeiende onderneming kan ontstaan).

De toekomstige investeerder is verder:

  • nieuw: de investeerder heeft nog geen belang in de onderneming van de aanvrager (heeft nog geen kapitaal in deze onderneming geïnvesteerd);
  • deskundig: de investeerder heeft de kennis, het netwerk en de ervaring om de business case te beoordelen en de onderneming in het commercialisatietraject te begeleiden;
  • draagkrachtig: de investeerder beschikt over de financiële middelen om de vervolginvestering te verstrekken;
  • onafhankelijk: de investeerder wil door substantiële groei van de onderneming rendement op zijn investering behalen. De investeerder heeft geen belang als afnemer, als toeleverancier of een persoonlijke relatie (familie, partner) met de aanvrager.

Vroegefasetraject

Een onderdeel van het ondernemingsplan is het productontwikkelingsplan. Het vroegefasetraject vormt daar weer een onderdeel van. Dit traject bevindt zich net na het aantonen van de principiële haalbaarheid (proof of principle) en voor het ontwikkelingstraject. Daarom valt het ontwikkelen van een commercieel of verkoopbaar prototype niet onder VFF. VFF bevindt zich in het instrumentarium na de Mkb-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) en voor het Innovatiekrediet.

Overheid

De Rijksoverheid verstrekt leningen voor VFF-trajecten. Alle kosten die aan de validatie zijn verbonden, kunnen onder de lening vallen. De lening wordt in 2 tranches verstrekt en dient inclusief de rente te worden terugbetaald. Daartoe wordt bij toekenning een leningovereenkomst tussen de staat en uw bedrijf opgesteld.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?