Gesloten voor aanvragen

Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties 2017

Laatst gecontroleerd op:
6 oktober 2020
Gepubliceerd op:
6 december 2016

De Europese Unie ondersteunt initiatieven voor voorlichtings- en afzetbevorderingsacties van landbouwproducten door deze te cofinancieren. Beroeps- en sectororganisaties kunnen met deze steun voorlichting geven over de kwaliteit, voedselveiligheid en exclusiviteit van landbouwproducten uit de Europese Unie (EU).

De acties richten zich op landen in de EU (interne markt) en landen buiten de EU (derde landen). Er is een onderscheid tussen monoprogramma’s (georganiseerd vanuit één lidstaat) en multiprogramma’s, waarbij organisaties uit verschillende lidstaten gezamenlijk een programma indienen. De nadruk in het Werkprogramma 2017 ligt op EU-kwaliteitsproducten en de kenmerken en karakteristieken van EU-producten.

Voor wie

Organisaties uit de land- en tuinbouwsector die representatief zijn voor de bedrijven in hun sector kunnen programma’s indienen.

De actieprogramma’s kunnen betrekking hebben op alle landbouwproducten, ook verwerkte producten, met uitzondering van tabak. Voor alcoholische dranken gelden bijzondere regels.

Indieningstermijn

De programma’s worden rechtstreeks ingediend bij CHAFEA (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency). Dit is het uitvoerende bureau van de Europese Commissie.

U kon van 12 januari tot en met 20 april 2017 programma's indienen via de website van CHAFEA. Daar zijn de calls for proposal gepubliceerd.

Budget

In het Werkprogramma 2017 is in totaal € 133 miljoen beschikbaar voor ingediende EU-promotieprogramma’s. Vorig jaar was dat € 111 miljoen. Het cofinancieringspercentage bedraagt 70-85%. Aanvullend is er een extra budget van € 9,5 miljoen dat beheerd wordt vanuit de Europese Commissie voor de organisatie van EU-paviljoens op beurzen in derde landen en high-levelmissies.

Monoprogramma’s

Het budget voor de monoprogramma’s bedraagt € 90 miljoen. Een groot deel van dit budget is bestemd voor derde landen. Daarbij is er extra aandacht voor sectoren die moeilijkheden op de markt ondervinden, zoals de zuivel-, varkensvlees- en rundvleessector. Ook is er een budget van € 4,5 miljoen gereserveerd voor sectoren die in onvoorziene crises raken en waarvoor de EU maatregelen instelt.

Multiprogramma’s

Voor multiprogramma’s is het budget € 43 miljoen. Er is een budget van € 15 miljoen voor programma’s die gericht zijn op duurzame landbouw en de rol van landbouw bij klimaatmaatregelingen op de interne markt.

Betrokkenheid RVO.nl

Heeft u vragen over de onderwerpen van het Werkprogramma 2017? Dan neemt u contact met ons op per e-mail: promotie@rvo.nl.

Als de Europese Commissie de toegewezen monoprogramma’s heeft goedgekeurd, sluit RVO.nl met de indienende organisatie een contract. Wij controleren of het programma voldoet aan de subsidievoorwaarden. Ook zorgen wij voor de betaling van de steun.

Meer informatie

U vindt alle informatie over de regeling, zoals het Werkprogramma 2017, de verordeningen, veelgestelde vragen en de formulieren en handleidingen voor aanvragers, op de website van de Europese Commissie en CHAFEA.

Vragen over Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Enjoy it's from Europe
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?