Gesloten voor aanvragen

Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties 2023

Gepubliceerd op:
12 december 2023

Wilt u landbouwproducten uit de Europese Unie (EU) promoten? Dan kunt u als vereniging of organisatie in de land- en tuinbouwsector hiervoor subsidie aanvragen. Voor deze subsidie moet u een voorstel voor een programma sturen naar de Europese Commissie.

Voor wie?

De volgende verenigingen en organisaties kunnen deze subsidie aanvragen:

 • beroeps- of brancheorganisaties
 • producentenorganisaties
 • agrarische voedingsorganisaties (instanties van de agrovoedingssector)

Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties

EU-landbouwproducten

U kunt een programma maken waarmee u een EU-landbouwproduct promoot. Hieronder vallen ook verwerkte landbouwproducten, behalve tabak. Zo kunt u denken aan:

 • zuivelproducten
 • tafelolijven
 • olijfolie
 • groenten en fruit
 • wijn

U kunt bijvoorbeeld informatie geven over de kwaliteit, voedselveiligheid en exclusiviteit van het landbouwproduct.

Mono- of multiprogramma

Een monoprogramma wordt georganiseerd vanuit één lidstaat. Bij de multiprogramma’s maakt u samen met één of meerdere organisaties uit een andere lidstaat een programma. Dit kan ook vanuit een Europese samenwerkingsorganisatie.

Binnen of buiten de EU

Maakt u een programma voor een markt binnen de Europese Unie (EU)? Dan promoot u uw EU-landbouwproduct op de interne markt. Met een programma voor een derde land promoot u EU-landbouwproducten in landen buiten de EU. Dit zijn markten die snel groeien. Hierbij kunt u denken aan:

 • Canada
 • Japan
 • Zuid-Korea
 • Taiwan
 • Mexico
 • Hong Kong
 • Verenigde Staten

Subsidie

Maakt u een monoprogramma voor de interne markt? Dan kunt u 70% van de kosten aan subsidie krijgen. Voor een multiprogramma voor de interne markt kunt u 80% van de kosten aan subsidie krijgen.

Voor alle programma's gericht op derde landen kunt u 80% van de kosten aan subsidie krijgen.

Budget

Er is in totaal € 185,9 miljoen beschikbaar voor Voorlichtings- en afzetbevorderingsprogramma’s 2023.

Budget monoprogramma’s

Het budget voor monoprogramma’s  is € 89 miljoen. Dit bedrag  wordt als volgt verdeeld:

 • € 41,1 miljoen op de interne markt 
 • € 42,9 miljoen in Derde landen (landen buiten de EU)
 • € 5 miljoen bij ernstige marktverstoringen
Verdeling budget op interne markt 
Budget Doel
€ 7 miljoen Promotie van EU-kwaliteitsregelingen
€ 14 miljoen Promotie van biologische producten
€ 6 miljoen Promotie van vergroten bewustzijn EU duurzame landbouw en dierenwelzijn
€ 9,1 miljoen Promotie van het eten van groenten en fruit  in het kader van gezonde eetgewoonten
€ 5 miljoen Promotie van specifieke kenmerken van de EU-landbouwmethoden en producten voor de interne markt
Verdeling budget in Derde landen
Budget Doel/gebied
€ 16,3 miljoen Azië
€ 9,3 miljoen Amerika (Verenigde Staten, Canada, Mexico)
€ 12,3 miljoen Overige geografische gebieden
€ 5 miljoen Promotie van biologische productie en vergroten bewustzijn van de duurzame landbouw en dierenwelzijn in de EU

Budget eigen initiatieven Europese Commissie

Voor eigen initiatieven heeft de Europese Commissie € 9,5 miljoen gereserveerd.

Na uw aanvraag

Heeft de Europese Commissie uw monoprogramma goedgekeurd? Dan sluiten wij met u een contract af. Wij controleren of het programma voldoet aan de subsidievoorwaarden. Ook betalen wij de subsidie uit.

Bij een multiprogramma sluit u een contract af met de Europese Commissie. Zij betaalt de subsidie dan uit.

Meer weten?

Op de websites van de Europese Commissie en REA (Engelstalig) vindt u meer informatie over deze subsidie. Op deze websites staan bijvoorbeeld:

 • het werkprogramma 2023 van de Europese Commissie
 • de verordeningen
 • veelgestelde vragen
 • de formulieren
 • handleidingen voor aanvragers

Heeft u vragen over het werkprogramma 2023? Stuur dan een e-mail naar promotie@rvo.nl.

Lopende programma's

Er lopen nu 4 programma’s die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. Wilt u meer weten over deze programma's? Stuur dan een e-mail naar Team Agro van RVO via promotie@rvo.nl.

Informatiemiddag

Op dinsdag 14 maart 2023 hebben wij een digitale informatiemiddag over het werkprogramma 2023 georganiseerd. Wilt u meer weten over deze middag? Stuur dan een e-mail naar promotie@rvo.nl.

Informatie over eerdere jaren

Op deze pagina's leest u meer over Voorlichtings- en afzetbevorderingsprogramma's in eerdere jaren.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Enjoy it's from Europe
Bent u tevreden over deze pagina?