Gesloten voor aanvragen

Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties 2018

Gepubliceerd op:
29 november 2017
Laatst gecontroleerd op:
6 oktober 2020

De Europese Commissie ondersteunt initiatieven voor voorlichtings- en afzetbevorderingsacties van landbouwproducten door deze te co-financieren. Beroeps- en sectororganisaties kunnen met deze steun voorlichting geven over de kwaliteit, voedselveiligheid en exclusiviteit van landbouwproducten uit de Europese Unie (EU).

De acties richten zich op landen in de EU (interne markt) en landen buiten de EU (derde landen). Er is een onderscheid tussen monoprogramma’s (georganiseerd vanuit één lidstaat) en multiprogramma’s. Organisaties uit verschillende lidstaten dienen gezamenlijk of vanuit een Europese samenwerkingsorganisatie een programma in.

  Prioriteiten

  De nadruk in het Werkprogramma 2018 ligt net als in 2017 op EU-kwaliteitsproducten en de kenmerken en karakteristieken van EU-producten. Nieuw zijn de aparte budgetten op de interne markt voor de promotie van duurzaam schapen- en geitenvlees en voor groenten- en fruitconsumptie, in het kader van gezonde eetgewoonten.

  Ook is in het Werkprogramma 2018 weer budget gereserveerd voor het herstel van consumentenvertrouwen bij marktverstoring, voor zowel de mono- als de multiprogramma’s. Wanneer deze laatste budgetten niet worden ingezet in 2018, dan komen ze ten goede aan de programma’s gericht op derde landen.

  Voor wie

  Organisaties uit de land- en tuinbouwsector die representatief zijn voor de bedrijven in hun sector, kunnen programma’s indienen.

  De actieprogramma’s kunnen betrekking hebben op alle landbouwproducten - ook verwerkte producten - met uitzondering van tabak. Voor alcoholische dranken gelden bijzondere regels.

  Budget

  In het Werkprogramma 2018 is in totaal € 179,1 miljoen beschikbaar voor ingediende EU-promotieprogramma’s. Een flinke toename ten opzichte van 2017. Toen was € 133 miljoen beschikbaar. Het cofinancieringspercentage bedraagt 70-85%. Aanvullend is er een extra budget van € 9,5 miljoen euro voor initiatieven van de Europese Commissie.

  Monoprogramma’s

  Het budget voor de monoprogramma’s bedraagt € 100 miljoen en is als volgt verdeeld:

  • € 75 miljoen - programma's gericht op derde landen;
  • € 11 miljoen - programma’s gericht op EU-kwaliteitsregelingen in de interne markt;
  • € 7 miljoen - programma’s met specifieke kenmerken van de EU-landbouwmethoden en producten op de interne markt;
  • € 2 miljoen - programma’s met duurzame schapen- en geitenvleesproductie op de interne markt;
  • € 5 miljoen wanneer er sprake is van ernstige marktverstoring.

  Multiprogramma’s

  Voor multiprogramma’s bedraagt het budget € 79,1 miljoen. Dit wordt als volgt ingezet:

  • € 30 miljoen voor programma’s die betrekking hebben op de specifieke kenmerken van de EU landbouwmethode en de karakteristieken van de landbouwproducten of EU kwaliteitsregelingen in de interne markt;
  • € 32,1 miljoen voor dezelfde programma’s gericht op derde landen;
  • € 8 miljoen voor de promotie van groenten- en fruitconsumptie op de interne markt in het kader van gezonde eetgewoonten;
  • € 4 miljoen voor programma’s die gericht zijn op duurzame schapen- en geitenvleesproductie in de interne markt;
  • € 5 miljoen wanneer er sprake is van ernstige marktverstoring.

  Indieningstermijn

  Voor de monoprogramma's kon u programma's indienen tot en met 12 april 2018. Voor de multiprogramma's was de indieningstermijn tot en met 19 april 2018.

  U dient uw programma in via de website van de Europese Commissie. Daar worden de calls for proposal gepubliceerd. Het uitvoerende bureau van de Europese Commissie is CHAFEA (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency).

  Betrokkenheid RVO.nl

  Heeft u vragen over de onderwerpen van het Werkprogramma 2018? Neem dan contact met ons op per e-mail: promotie@rvo.nl.

  Als de Europese Commissie de toegewezen monoprogramma’s heeft goedgekeurd, sluit RVO.nl met de indienende organisatie een contract. Wij controleren of het programma voldoet aan de subsidievoorwaarden. Ook zorgen wij voor de betaling van de steun van de monoprogramma’s.

  Bij multiprogramma’s sluit u contracten met de Europese Commissie en vindt de steunbetaling direct vanuit de commissie plaats.

  Meer informatie

  U vindt alle informatie over de regeling, zoals het Werkprogramma 2018, de verordeningen, veelgestelde vragen, de formulieren en handleidingen voor aanvragers op de website van de Europese Commissie en CHAFEA.

  Vragen over Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties?

  Neem contact met ons op

  In opdracht van:
  • Enjoy it's from Europe
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Bent u tevreden over deze pagina?