Gesloten voor aanvragen

Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties 2020

Laatst gecontroleerd op:
10 februari 2021
Gepubliceerd op:
2 februari 2021

Wilt u landbouwproducten uit de Europese Unie (EU) promoten? Dan kunt u als vereniging of organisatie in de land- en tuinbouwsector hier subsidie voor aanvragen. Voor deze subsidie moet u een voorstel voor een programma sturen naar de Europese Commissie.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Voor wie?

De volgende verenigingen en organisaties kunnen deze subsidie aanvragen:

 • beroeps- of brancheorganisaties
 • producentenorganisaties
 • agrarische voedingsorganisaties (instanties van de agrovoedingssector)

Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties

EU-landbouwproducten

U kunt een programma maken waarmee u een EU-landbouwproduct promoot. Hieronder vallen ook verwerkte landbouwproducten, behalve tabak. Zo kunt u denken aan:

 • zuivelproducten
 • tafelolijven
 • olijfolie
 • wijn

U kunt bijvoorbeeld informatie geven over de kwaliteit, voedselveiligheid en exclusiviteit van het landbouwproduct.

Mono- of multiprogramma

Dit kan een monoprogramma (georganiseerd vanuit één lidstaat) of een multiprogramma zijn. Bij de multiprogramma’s maakt u samen met één of meerdere organisaties uit een andere lidstaat een programma. Dit kan ook vanuit een Europese samenwerkingsorganisatie.

Binnen of buiten de EU

Maakt u een programma voor een markt binnen de Europese Unie (EU)? Dan promoot u uw EU-landbouwproduct op de interne markt. Met een programma voor een derde land promoot u EU-landbouwproducten in landen buiten de EU. Dit zijn markten die snel groeien. Hierbij kunt u denken aan:

 • Canada
 • China
 • Japan
 • Korea
 • Mexico
 • Verenigde Staten

Subsidie

Maakt u een monoprogramma voor de interne markt? Dan kunt u 70% van de kosten aan subsidie krijgen. Voor een multiprogramma voor de interne markt kunt u 80% van de kosten aan subsidie krijgen.

Voor alle programma's gericht op derde landen kunt u 80% van de kosten aan subsidie krijgen.

Budget

Er is in totaal € 191,4 miljoen beschikbaar voor Voorlichtings- en afzetbevorderingsprogramma’s 2020.

Budget monoprogramma’s

Het budget voor monoprogramma’s € 100 miljoen en wordt als volgt verdeeld:

Monoprogramma's

Budget Doel
€ 70 miljoen Algemene promotie van EU-landbouwproducten in derde landen
€ 12 miljoen Promotie van EU-kwaliteitsregelingen op de interne markt
€ 8 miljoen Promotie specifieke kenmerken van de EU-landbouwmethoden en producten voor de interne markt
€ 5 miljoen Promotie van rundvlees uit de EU in derde landen
€ 5 miljoen Wanneer er sprake is van een ernstige marktverstoring


Budget multiprogramma’s

Het budget is € 91,4 miljoen en wordt als volgt verdeeld:

Multiprogramma's

Budget Doel
€ 35 miljoen Algemene promotie van EU-landbouwproducten in derde landen
€ 43,4 miljoen Promotie van specifieke kenmerken van de EU-landbouwmethoden en producten voor derde landen
€ 8 miljoen Promotie van het eten van groenten en fruit op de interne markt in het kader van gezonde eetgewoonten
€ 5 miljoen Wanneer er sprake is van een ernstige marktverstoring

Na uw aanvraag

Heeft de Europese Commissie uw monoprogramma goedgekeurd? Dan sluiten wij met u een contract af. Wij controleren of het programma voldoet aan de subsidievoorwaarden. Ook betalen wij de subsidie uit.

Bij een multiprogramma sluit u een contract af met de Europese Commissie. Zij betaalt de subsidie dan uit.

Meer weten?

Op de websites van de Europese Commissie en CHAFEA (Engelstalig) vindt u meer informatie over deze subsidie. Op deze websites staan bijvoorbeeld:

 • het werkprogramma 2020 van de Europese Commissie
 • de verordeningen
 • veelgestelde vragen
 • de formulieren
 • handleidingen voor aanvragers

Heeft u vragen over het werkprogramma 2020? Stuur dan een e-mail naar promotie@rvo.nl.

Lopende programma's

Er lopen nu 4 programma’s die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. Wilt u meer weten over deze programma's? Stuur dan een e-mail naar het Team Agro- en Vissubsidies van RVO via promotie@rvo.nl.

Informatie over eerdere jaren

Op deze pagina's leest u meer over Voorlichtings- en afzetbevorderingsprogramma's in eerdere jaren.

Vragen over Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Enjoy it's from Europe
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?