Gesloten voor aanvragen

Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties 2019

Gepubliceerd op:
16 november 2018
Laatst gecontroleerd op:
17 februari 2021

De Europese Commissie ondersteunt initiatieven voor voorlichtings- en afzetbevorderingsacties van landbouwproducten door deze te co-financieren. Beroeps- en sectororganisaties kunnen met deze steun voorlichting geven over de kwaliteit, voedselveiligheid en exclusiviteit van landbouwproducten uit de Europese Unie (EU).

Organisaties uit de land- en tuinbouwsector die representatief zijn voor de bedrijven in hun sector, kunnen een programma indienen.

De acties richten zich op landen in de EU (interne markt) en landen buiten de EU (derde landen). Er zijn monoprogramma’s (georganiseerd vanuit één lidstaat) en multiprogramma’s. Organisaties uit verschillende lidstaten dienen samen of vanuit een Europese samenwerkingsorganisatie een programma in.

De actieprogramma’s kunnen gaan over alle landbouwproducten - ook verwerkte producten - met uitzondering van tabak. Voor alcoholische dranken gelden bijzondere regels.

Prioriteiten van het programma

De nadruk in het Werkprogramma 2019 ligt net als in 2018 op EU-kwaliteitsproducten, kenmerken en karakteristieken van EU-producten en focus op derde landen. In 2019 zijn er aparte budgetten op de interne markt toegevoegd voor de promotie van verse groenten en fruit in het kader van gezonde eetgewoonten en duurzame rijstproductie. Ook zijn er aparte budgetten voor derde landen toegevoegd voor de promotie van rundvlees en tafelolijven.

In het Werkprogramma 2019 is er weer budget gereserveerd voor het herstel van consumentenvertrouwen bij marktverstoring, voor de mono- als de multiprogramma’s. Als deze budgetten niet worden gebruikt in 2019, dan gaan ze naar de programma’s die zich richten op derde landen.

Budget

Er is € 191,6 miljoen beschikbaar voor EU-promotieprogramma’s. De cofinanciering voor programma's op de interne markt is 70% voor monoprogramma’s en 80% voor multiprogramma’s. Voor alle programma's gericht op derde landen is de cofinanciering 80%.

Ook is er een extra budget van € 9,5 miljoen euro voor initiatieven van de Europese Commissie. Dit zijn High Level missies, deelnames aan beurzen en voorlichtingscampagnes voor de afzetbevordering van Europese landbouwproducten.

Monoprogramma’s

Het budget voor de monoprogramma’s is € 100 miljoen en is als volgt verdeeld:

 • € 72,5 miljoen voor programma's gericht op derde landen
 • € 12 miljoen voor programma’s gericht op EU-kwaliteitsregelingen in de interne markt
 • € 8 miljoen voor programma’s met specifieke kenmerken van de EU-landbouwmethoden en producten op de interne markt
 • € 2,5 miljoen voor programma’s met tafelolijven gericht op derde landen en
 • € 5 miljoen voor wanneer er sprake is van ernstige marktverstoring.

Multiprogramma’s

Voor multiprogramma’s is het budget € 91,6 miljoen. Dit wordt als volgt ingezet:

 • € 32,8 miljoen voor programma’s die zich richten op de specifieke kenmerken van de EU landbouwmethode en de karakteristieken van de landbouwproducten of EU kwaliteitsregelingen in de interne markt
 • € 38,3 miljoen voor dezelfde programma’s gericht op derde landen
 • € 8 miljoen voor de promotie van groenten- en fruitconsumptie op de interne markt in het kader van gezonde eetgewoonten
 • € 2,5 miljoen voor programma’s die gericht zijn op duurzame rijstproductie in de interne markt
 • € 5 miljoen voor programma’s die gericht zijn op promotie van rundvlees op derde landen en
 • € 5 miljoen wanneer er sprake is van ernstige marktverstoring.

Wanneer indienen?

De monoprogramma’s en multiprogramma’s kunt u indienen bij de Europese Commissie van 15 januari tot en met 16 april 2019.

U dient uw programma in via de website van de Europese Commissie. Daar worden de calls for Proposal ook gepubliceerd. Het uitvoerende bureau van de Europese Commissie is CHAFEA (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency).

Betrokkenheid RVO.nl

Als de Europese Commissie de toegewezen monoprogramma’s heeft goedgekeurd, dan sluit RVO.nl met de indienende organisatie een contract. Wij controleren of het programma voldoet aan de subsidievoorwaarden. Ook zorgen wij voor de betaling van de steun.

Bij multiprogramma’s sluit u contracten met de Europese Commissie. Zij betaalt de steun dan uit.

Informatiedagen

Op 7 februari 2019 organiseert de Commissie een informatiedag over het Werkprogramma 2019 in Brussel. Wij organiseren op 21 februari ook een infomiddag over het werkprogramma 2019 in Den Haag. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Meer informatie

Heeft u vragen over het Werkprogramma 2019? Stuur dan een e-mail naar promotie@rvo.nl.

U vindt alle informatie over de regeling op de website van de Europese Commissie en CHAFEA. Dit zijn bijvoorbeeld het Werkprogramma 2019, de verordeningen, veelgestelde vragen, de formulieren en handleidingen voor aanvragers.

In opdracht van:
 • Enjoy it's from Europe
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?