Gesloten voor aanvragen

Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties 2021

Gepubliceerd op:
11 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
9 februari 2021

Wilt u landbouwproducten uit de Europese Unie (EU) promoten? Dan kunt u als vereniging of organisatie in de land- en tuinbouwsector hier subsidie voor aanvragen. Voor deze subsidie moet u een voorstel voor een programma sturen naar de Europese Commissie.

Budget

Startdatum:
woensdag 27 januari 2021
00:00
Einddatum:
dinsdag 11 mei 2021
17:00
70% tot 80% van de kosten
Totaal budget:
€ 182.900.000

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Voor wie?

De volgende verenigingen en organisaties kunnen deze subsidie aanvragen:

 • beroeps- of brancheorganisaties
 • producentenorganisaties
 • agrarische voedingsorganisaties (instanties van de agrovoedingssector)

Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties

EU-landbouwproducten

U kunt een programma maken waarmee u een EU-landbouwproduct promoot. Hieronder vallen ook verwerkte landbouwproducten, behalve tabak. Zo kunt u denken aan:

 • zuivelproducten
 • tafelolijven
 • olijfolie
 • wijn

U kunt bijvoorbeeld informatie geven over de kwaliteit, voedselveiligheid en exclusiviteit van het landbouwproduct.

Mono- of multiprogramma

Een monoprogramma wordt georganiseerd vanuit één lidstaat. Bij de multiprogramma’s maakt u samen met één of meerdere organisaties uit een andere lidstaat een programma. Dit kan ook vanuit een Europese samenwerkingsorganisatie.

Binnen of buiten de EU

Maakt u een programma voor een markt binnen de Europese Unie (EU)? Dan promoot u uw EU-landbouwproduct op de interne markt. Met een programma voor een derde land promoot u EU-landbouwproducten in landen buiten de EU. Dit zijn markten die snel groeien. Hierbij kunt u denken aan:

 • Canada
 • Japan
 • Zuid-Korea
 • Mexico

Subsidie

Maakt u een monoprogramma voor de interne markt? Dan kunt u 70% van de kosten aan subsidie krijgen. Voor een multiprogramma voor de interne markt kunt u 80% van de kosten aan subsidie krijgen.

Voor alle programma's gericht op derde landen kunt u 80% van de kosten aan subsidie krijgen.

Budget

Er is in totaal € 182,9 miljoen beschikbaar voor Voorlichtings- en afzetbevorderingsprogramma’s 2021.

Budget monoprogramma’s

Het budget voor monoprogramma’s € 100 miljoen en wordt als volgt verdeeld:

Monoprogramma's
Budget Doel
€ 48,9 miljoen Algemene promotie van EU-landbouwproducten in derde landen
€ 5 miljoen

Promotie van EU-kwaliteitsregelingen op de interne markt

€ 6 miljoen Promotie van biologische producten op de interne markt
€ 6 miljoen Promotie van programma's voor duurzame landbouw in de EU. En de rol van de agro voedingssector rondom klimaat en milieu
€ 9,1 miljoen Promotie van het eten van groenten en fruit op de interne markt in het kader van gezonde eetgewoonten
€ 6 miljoen Promotie van specifieke kenmerken van de EU-landbouwmethoden en producten voor de interne markt
€ 5 miljoen Wanneer er sprake is van ernstige marktverstoring


Budget multiprogramma’s

Het budget is € 91,4 miljoen en wordt als volgt verdeeld:

Multiprogramma's

Budget Doel
€ 39,2 miljoen Algemene promotie van EU-landbouwproducten in derde landen
€ 4,2 miljoen

Promotie specifieke kenmerken van de EU-landbouwmethoden en producten voor de interne markt

Promotie van EU-kwaliteitsregelingen op de interne markt

€ 17 miljoen Promotie van biologische producten op de interne markt
€ 12 miljoen Promotie van programma's voor duurzame landbouw in de EU. En de rol van de agro voedingssector rondom klimaat en milieu
€ 10 miljoen Promotie van het eten van groenten en fruit op de interne markt, in het kader van gezonde eetgewoonten
€ 5 miljoen Wanneer er sprake is van een ernstige marktverstoring

Budget eigen initiatieven Europese Commissie

Voor eigen initiatieven heeft de Europes Commissie € 9,5 miljoen gereserveerd.

Aanvraag indienen

U dient uw programma in via de website van de Europese Commissie. Dit kan vanaf 28 januari tot en met 11 mei 2021, 17:00. Op deze website vindt u ook de calls for Proposal per onderwerp.

Het uitvoerende bureau van de Europese Commissie is CHAFEA (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency).

Na uw aanvraag

Heeft de Europese Commissie uw monoprogramma goedgekeurd? Dan sluiten wij met u een contract af. Wij controleren of het programma voldoet aan de subsidievoorwaarden. Ook betalen wij de subsidie uit.

Bij een multiprogramma sluit u een contract af met de Europese Commissie. Zij betaalt de subsidie dan uit.

Meer weten?

Op de websites van de Europese Commissie en CHAFEA (Engelstalig) vindt u meer informatie over deze subsidie. Op deze websites staan bijvoorbeeld:

 • het werkprogramma 2021 van de Europese Commissie
 • de verordeningen
 • veelgestelde vragen
 • de formulieren
 • handleidingen voor aanvragers

Heeft u vragen over het werkprogramma 2020? Stuur dan een e-mail naar promotie@rvo.nl.

Lopende programma's

Er lopen nu 4 programma’s die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. Wilt u meer weten over deze programma's? Stuur dan een e-mail naar het Team Agro- en Vissubsidies van RVO via promotie@rvo.nl.

Informatiemiddag

Op dinsdag 16 februari 2021 heeft RVO een digitale informatiemiddag over het werkprogramma 2021 georganiseerd. Voor informatie over deze middag kunt u contact opnemen via promotie@rvo.nl.

Informatie over eerdere jaren

Op deze pagina's leest u meer over Voorlichtings- en afzetbevorderingsprogramma's in eerdere jaren.

Vragen over Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Enjoy it's from Europe
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?