Gesloten voor aanvragen

Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS)

Laatst gecontroleerd op:
6 januari 2021
Gepubliceerd op:
18 maart 2020

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kón u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. U bent vrij in het doel van besteding.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. 

U kunt wel de opvolger van de TOGS de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen.

Na uw aanvraag

Wij toetsen of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Bij de beoordeling gaan wij uit van de gegevens in het Handelsregister op 15 maart 2020. Via KVK voeren wij een faillissementscontrole uit.

Aanvraag niet intrekken

Trek uw aanvraag niet in. U kunt namelijk maar één keer aanvragen met een KVK-nummer. Bij de beoordeling bekijken we welke codes definitief onder de vastgestelde codes vallen.

Controle en handhaving

Wij controleren de aanvragen achteraf, ook als deze via een intermediair lopen. Constateren wij bij de controle dat wij de tegemoetkoming ten onrechte hebben verstrekt? Dan herzien wij het uitbetaalde bedrag of vorderen het terug. Dit kan tot 5 jaar na uitbetaling van de tegemoetkoming.

Meer weten?

Wetten en regels

Voorwaarden en procedure

Vragen over TOGS?

Info in English

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?