Borgstelling MKB Kredieten (BMKB)

Meer artikelen

Bij de BMKB staat de overheid borg voor bedrijfsfinanciering. Banken geven eerder een lening als de overheid voor een deel garant staat.

Met het borgstellingskrediet (BMKB) staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar die de bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden ('onderpand', zoals gebouwen of machines).

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.

Bekijk een video van de KvK over de BMKB.

Wie kan BMKB aanvragen?

De BMKB borgstellingsregeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot € 50 miljoen óf een balanstotaal tot € 43 miljoen. Bij 'Kom ik in aanmerking' leest u meer over de voorwaarden. Doe de mkb-toets om te zien of u een mkb-ondernemer bent.

U vraagt de BMKB garantieregeling niet zelf aan, dit gebeurt via uw bank of niet-bancaire financier.

Webportaal voor de banken

Er is een webportaal speciaal voor banken. Dit bevat het volgende: Handleiding met BMKB informatie, portaal om meldingen/wijzigingen door te voeren, mogelijkheid om vragen te stellen aan RVO.

Extra gunstige voorwaarden

Startende en innoverende bedrijven kunnen rekenen op extra gunstige voorwaarden. Kijk daarvoor bij 'Extra mogelijkheden'.

Tijdelijke verruiming BMKB

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is verruimd tot en met 31 december 2019. Voor bestaande bedrijven is er tot een kredietbehoefte van € 266.667 de mogelijkheid om driekwart te financieren met BMKB-krediet, anders ligt de grens op maximaal de helft van de kredietverstrekking. Verder is het maximum van het BMKB-krediet tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen. Op het BMKB-krediet is een overheidsborgstelling van 90% van toepassing.

Download:

Service menu right